Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Koszalinie

Krzysztof Nieckarz, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

Krzysztof Nieckarz
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

Absolwent Politechniki Koszalińskiej o kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. W 2017 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Posiada uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i robót budowlanych. Członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Od 2008 roku współpracował z parlamentarzystami krajowymi oraz posłami do Parlamentu Europejskiego.

Wieloletni Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Koszalinie.

Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania instytucjami publicznymi.

Jarosław Jaszczyszyn Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

Jarosław Jaszczyszyn
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

Urodzony w 1977 r. w Kołobrzegu. Ukończył w 2001 r. studia na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Chemicznym o specjalności zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

Pracę w Zakładzie Gazowniczym w Koszalinie rozpoczął w 1996 roku na stanowisku Montera w Rozdzielni Gazu w Kołobrzegu. W kolejnych latach pełnił funkcje pracownika technicznego w Dziale Eksploatacji, Specjalisty ds. Eksploatacji Sieci w Centrum Eksploatacji Sieci, a w latach 2014 - 2015 Koordynatora Zespołu ds. Stacji i Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Od 2017 r. wraz z powołaniem Oddziału Zakładu Gazowniczego w Koszalinie pełnił funkcję Kierownika Sekcji Stacji Gazowych, a od lutego 2018 r. Kierownika Działu Stacji i Sieci Gazowych.

Posiada uprawnienia w zakresie LNG - Training Course.

Inżynier Górniczy II stopnia.

Oświadczenie Pana Jarosława Jaszczyszyna z dnia 07.08.2019 roku: Pan Jarosław Jaszczyszyn, p.o. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Oddziału Zakładu Gazowniczego w Koszalinie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.