Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Koszalinie

Piotr Purkiewicz p.o. Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

Piotr Purkiewicz
p.o. Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

Urodzony w 1965 r. w Koszalinie. Ukończył w 1991 r. studia na Wyższej Szkole Inżynierskiej (obecnie Politechnika Koszalińska) na Wydziale Inżynierii Lądowej i Sanitarnej. W 1993 r. ukończył Inżynierię Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. W 1995 r. ukończył Zarządzanie Menadżerskie w PGNiG.

Pracę w Zakładzie Gazowniczym w Koszalinie rozpoczął w 1991 roku. Pracę zaczął jako referent techniczny, a następnie mistrz sieci i instalacji. W kolejnych latach pełnił stanowisko zastępcy kierownika Rozdzielni Gazu Koszalin, kierownika Działu Sieci, kierownika Centrum Eksploatacji Sieci, kierownika Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Od 6.12.2016 r. p.o. zastępcy dyrektora ds. Technicznych.

W latach 2004 – 2012 był auditorem wewnętrznym w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa. W latach 2013-2016 był członkiem Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie z ramienia Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie sieci gazowych i świadectwo kwalifikacyjne dozoru i eksploatacji gr. 2 i 3.

Oświadczenie Pana Piotra Purkiewicza z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Piotr Purkiewicz, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Piotr Purkiewicz, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Stowarzyszenie Inżynierów Przemysłu Naftowego i Gazowniczego - Przewodniczący koła nr 8 przy OZG w Koszalinie od maja 2018 roku.

Jarosław Jaszczyszyn Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

Jarosław Jaszczyszyn
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

Urodzony w 1977 r. w Kołobrzegu. Ukończył w 2001 r. studia na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Chemicznym o specjalności zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

Pracę w Zakładzie Gazowniczym w Koszalinie rozpoczął w 1996 roku na stanowisku Montera w Rozdzielni Gazu w Kołobrzegu. W kolejnych latach pełnił funkcje pracownika technicznego w Dziale Eksploatacji, Specjalisty ds. Eksploatacji Sieci w Centrum Eksploatacji Sieci, a w latach 2014 - 2015 Koordynatora Zespołu ds. Stacji i Sieci Gazowych Wysokiego Ciśnienia w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Od 2017 r. wraz z powołaniem Oddziału Zakładu Gazowniczego w Koszalinie pełnił funkcję Kierownika Sekcji Stacji Gazowych, a od lutego 2018 r. Kierownika Działu Stacji i Sieci Gazowych.

Posiada uprawnienia w zakresie LNG - Training Course.

Inżynier Górniczy II stopnia.

Oświadczenie Pana Jarosława Jaszczyszyna z dnia 07.08.2019 roku: Pan Jarosław Jaszczyszyn, p.o. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Oddziału Zakładu Gazowniczego w Koszalinie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

.