Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Koszalinie

Robert Parafianowicz Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

Robert Parafianowicz
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej, specjalność elektroautomatyka. Ukończył Podyplomowe Studium Inżynierii Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej, studia podyplomowe w zakresie: zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, a także studium menedżerskie dla wyższej kadry kierowniczej „TOP MENEDŻER”, w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Od 1995 roku związany z branżą gazowniczą. Pracę rozpoczął w Pomorskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Rejonie Gazowniczym w Rumi. Kierował Rozdzielnią Gazu, Działem Sieci Gazowej oraz Działem Zarządzania Majątkiem Sieciowym.

Był członkiem Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz Międzyzakładowej Komisji Normalizacyjnej GK PGNiG.

Piotr Purkiewicz Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

Piotr Purkiewicz
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie

Urodzony w 1965 r. w Koszalinie. Ukończył w 1991 r. studia na Wyższej Szkole Inżynierskiej (obecnie Politechnika Koszalińska) na Wydziale Inżynierii Lądowej i Sanitarnej. W 1993 r. ukończył Inżynierię Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. W 1995 r. ukończył Zarządzanie Menadżerskie w PGNiG.

Pracę w Zakładzie Gazowniczym w Koszalinie rozpoczął w 1991 roku. Pracę zaczął jako referent techniczny, a następnie mistrz sieci i instalacji. W kolejnych latach pełnił stanowisko zastępcy kierownika Rozdzielni Gazu Koszalin, kierownika Działu Sieci, kierownika Centrum Eksploatacji Sieci, kierownika Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Od 6.12.2016 r. p.o. zastępcy dyrektora ds. Technicznych.

W latach 2004 – 2012 był auditorem wewnętrznym w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa. W latach 2013-2016 był członkiem Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie z ramienia Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie sieci gazowych i świadectwo kwalifikacyjne dozoru i eksploatacji gr. 2 i 3.