Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle

Adam Pęzioł Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Adam Pęzioł
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Urodził się 26 sierpnia 1959 w Kraśniku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. W czasie studiów współorganizator i przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS.

W 1993 roku współtworzył Euroregion Karpacki, gdzie następnie zajmował stanowisko Sekretarza Generalnego. W latach 2002-2006 wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W latach 1990–1993 pełnił funkcję wicewojewody krośnieńskiego, później wojewody przemyskiego. W latach 1994 -1998 r. pracował na stanowisku Prezesa Zarządu Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Następnie zajmował stanowisko wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a w 1998 roku podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W latach 1999 - 2001 pełnił funkcję wojewody opolskiego. Od stycznia 2007 roku współpracownik prof. Zyty Gilowskiej jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w Rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W latach 2015-17 zajmował stanowisko prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Z dniem 2 października 2017 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle.

Oświadczenie Pana Adam Pęzioła z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Adam Pęzioł, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle oświadcza, że jego Osoba Najbliższa jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Adam Pęzioł, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy – Prezes Zarządu od 14 kwietnia 2018 roku.

Bogdan Baniak Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Bogdan Baniak
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Urodził się 18 października 1955 r. w Brzesku. W 1979 r. ukończył Wydział Wiertniczo-Naftowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W tym też roku podjął pracę na stanowisku kierownika zmiany w Podziemnym Magazynie Gazu w Swarzowie, strukturalnie podległemu Sanockiemu Zakładowi Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku.

W 1986 roku przeszedł do pracy w Rejonowym Zakładzie Gazowniczym w Tarnowie podległym pod Karpacki Okręgowy Zakład Gazownictwa w Tarnowie. Mając za sobą 7-letnie doświadczenie zawodowe w SZGNiG oraz 2-letnie w RZG, awansował na stanowisko Kierownika Rozdzielni Gazu w Brzesku.

Jego kwalifikacje dostrzeżono proponując mu w 2001 r. stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu w Zakładzie Remontowym Urządzeń Gazowniczych Spółka z o.o. w Pogórskiej Woli k/Tarnowa, następnie w 2003 r. Z-cy Dyrektora ds. Technicznych Oddziału Karpackiej Spółki Gazownictwa - Zakład Gazowniczy w Tarnowie, Z-cy Dyrektora ds. Dystrybucji tego Zakładu. Od 2013 r. pełni funkcje Z-cy Dyrektora ds. Technicznych Oddziału Zakład Gazowniczy w Jaśle Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach. Jest absolwentem studiów podyplomowych na AGH z zakresu Gazownictwa (1989), Zarządzania Przedsiębiorstwem (2005), Polski przemysł naftowy i gazowniczy w procesie konsolidacji gospodarczej z Unią Europejską (2010), Akademii Ekonomicznej z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem w Gospodarce Rynkowej (1990). Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek SP od 1998. W latach 2010 do 2012 odbył szkolenie specjalistyczne „Master of Business Administration – MBA” w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.

Działa od 1986 roku w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Od maja 2008 roku do maja 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Oddziału, a od lutego 2011 roku jest Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej nr. 672 przy SITPNIG Oddział Tarnów. Ponadto jest członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Jest odznaczony odznaką Zasłużony dla GNiG (1994), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005) oraz Zasłużony dla Górnictwa RP (2008), Brązową Odznaką Honorową Izby Gospodarczej Gazownictwa (2012).

Oświadczenie Pana Bogdana Baniaka z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Bogdan Baniak, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle oświadcza, że jego Osoby Najbliższe są zatrudnione lub świadczą pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Mariusz Włodarz Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Mariusz Włodarz
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Funkcjonowanie i Rozwój Przedsiębiorstw, oraz ukończył studia doktoranckie, koncentrując swój obszar badań na systemach motywacyjnych w controllingu. Ukończył także studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse organizowane przez Akademię Ekonomiczną i Izbę Skarbową w Krakowie, oraz Transport Gazu i Energetyka Gazowa na Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczestnik kursów zagranicznych z zakresu zarządzania, w tym dla branży naftowej i gazowniczej (CUOA, Thunderbird).

Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów, uprawnienia dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation.

Z branżą gazowniczą związany jest od 2002 roku – swoją karierę zawodową zaczynał jako Pracownik ds. Controllingu w Zakładzie Remontowym Urządzeń Gazowniczych sp. z o.o. (obecnie PGNiG Technologie S.A.), następnie w Karpackiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., gdzie w latach 2006-2013 pełnił funkcję Specjalisty ds. ekonomicznych, by w 2013 objąć stanowisko Kierownika Biura Controllingu w Polskiej Spółce Gazownictwa. Od marca do końca 2016 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych w Oddziale PSG w Tarnowie.

W trakcie swojej historii zawodowej uczestniczył w pracach  wielu zespołów zadaniowych, w tym we wdrożeniu oraz późniejszym dostosowaniu do zmian organizacyjnych systemów informatycznych SAP FI-CO, HCM oraz Eureca.

Oświadczenie Pana Mariusza Włodarza z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Mariusz Włodarz, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle oświadcza, że jego Osoba Najbliższa jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.