Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle

Adam Pęzioł Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Adam Pęzioł
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Urodził się 26 sierpnia 1959 w Kraśniku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. W czasie studiów współorganizator i przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS.

W 1993 roku współtworzył Euroregion Karpacki, gdzie następnie zajmował stanowisko Sekretarza Generalnego. W latach 2002-2006 wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W latach 1990–1993 pełnił funkcję wicewojewody krośnieńskiego, później wojewody przemyskiego. W latach 1994 -1998 r. pracował na stanowisku Prezesa Zarządu Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Następnie zajmował stanowisko wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a w 1998 roku podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W latach 1999 - 2001 pełnił funkcję wojewody opolskiego. Od stycznia 2007 roku współpracownik prof. Zyty Gilowskiej jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w Rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W latach 2015-17 zajmował stanowisko prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Z dniem 2 października 2017 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle.

Bogdan Baniak Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Bogdan Baniak
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Urodził się 18 października 1955 r. w Brzesku. W 1979 r. ukończył Wydział Wiertniczo-Naftowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W tym też roku podjął pracę na stanowisku kierownika zmiany w Podziemnym Magazynie Gazu w Swarzowie, strukturalnie podległemu Sanockiemu Zakładowi Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku.

W 1986 roku przeszedł do pracy w Rejonowym Zakładzie Gazowniczym w Tarnowie podległym pod Karpacki Okręgowy Zakład Gazownictwa w Tarnowie. Mając za sobą 7-letnie doświadczenie zawodowe w SZGNiG oraz 2-letnie w RZG, awansował na stanowisko Kierownika Rozdzielni Gazu w Brzesku.

Jego kwalifikacje dostrzeżono proponując mu w 2001 r. stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu w Zakładzie Remontowym Urządzeń Gazowniczych Spółka z o.o. w Pogórskiej Woli k/Tarnowa, następnie w 2003 r. Z-cy Dyrektora ds. Technicznych Oddziału Karpackiej Spółki Gazownictwa - Zakład Gazowniczy w Tarnowie, Z-cy Dyrektora ds. Dystrybucji tego Zakładu. Od 2013 r. pełni funkcje Z-cy Dyrektora ds. Technicznych Oddziału Zakład Gazowniczy w Jaśle Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach. Jest absolwentem studiów podyplomowych na AGH z zakresu Gazownictwa (1989), Zarządzania Przedsiębiorstwem (2005), Polski przemysł naftowy i gazowniczy w procesie konsolidacji gospodarczej z Unią Europejską (2010), Akademii Ekonomicznej z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem w Gospodarce Rynkowej (1990). Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek SP od 1998. W latach 2010 do 2012 odbył szkolenie specjalistyczne „Master of Business Administration – MBA” w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.

Działa od 1986 roku w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Od maja 2008 roku do maja 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Oddziału, a od lutego 2011 roku jest Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej nr. 672 przy SITPNIG Oddział Tarnów. Ponadto jest członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Jest odznaczony odznaką Zasłużony dla GNiG (1994), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005) oraz Zasłużony dla Górnictwa RP (2008), Brązową Odznaką Honorową Izby Gospodarczej Gazownictwa (2012).

Mariusz Włodarz Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Mariusz Włodarz
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Funkcjonowanie i Rozwój Przedsiębiorstw, oraz ukończył studia doktoranckie, koncentrując swój obszar badań na systemach motywacyjnych w controllingu. Ukończył także studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse organizowane przez Akademię Ekonomiczną i Izbę Skarbową w Krakowie, oraz Transport Gazu i Energetyka Gazowa na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów, zdany egzamin dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation.

Z branżą gazowniczą związany jest od 2002 roku – swoją karierę zawodową zaczynał jako Pracownik ds. Controllingu w Zakładzie Remontowym Urządzeń Gazowniczych sp. z o.o. (obecnie PGNiG Technologie S.A.), następnie w Karpackiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., gdzie w latach 2006-2013 pełnił funkcję Specjalisty ds. ekonomicznych, by w 2013 objąć stanowisko Kierownika Biura Controllingu w Polskiej Spółce Gazownictwa. Od marca do końca 2016 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych w Oddziale PSG w Tarnowie.