Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle

Adam Pęzioł Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Adam Pęzioł
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Urodził się 26 sierpnia 1959 w Kraśniku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. W czasie studiów współorganizator i przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS.

W 1993 roku współtworzył Euroregion Karpacki, gdzie następnie zajmował stanowisko Sekretarza Generalnego. W latach 2002-2006 wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W latach 1990–1993 pełnił funkcję wicewojewody krośnieńskiego, później wojewody przemyskiego. W latach 1994 -1998 r. pracował na stanowisku Prezesa Zarządu Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Następnie zajmował stanowisko wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a w 1998 roku podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W latach 1999 - 2001 pełnił funkcję wojewody opolskiego. Od stycznia 2007 roku współpracownik prof. Zyty Gilowskiej jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w Rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W latach 2015-17 zajmował stanowisko prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Z dniem 2 października 2017 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle.

Oświadczenie Pana Adam Pęzioła z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Adam Pęzioł, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle oświadcza, że jego Osoba Najbliższa jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Adam Pęzioł, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Stowarzyszenie Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy – Prezes Zarządu od 14 kwietnia 2018 roku.

Grzegorz Głowacki Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Grzegorz Głowacki
p.o. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu na kierunku Górnictwo i Geologia w specjalności Gazownictwo Ziemne oraz na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza w specjalności Inżynieria Gazownicza. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w zakresie „Rynek energii elektrycznej, ciepła i gazu” oraz na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania, w zakresie „Zarządzanie przedsiębiorstwem”.

Doświadczenie zawodowe w spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG SA zdobywał od 2000 roku, zajmując stanowiska specjalistyczne i kierownicze.

Ukończył liczne szkolenia i kursy związane z branżą gazowniczą, prawem budowlanym i energetycznym, obsługą klienta, komunikacją oraz cykl szkoleń trenerskich „Train the trainer”.

Prowadzi działalność społeczną i naukowo-techniczną w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Oddział w Krośnie Koło przy Zakładzie Gazowniczym w Jaśle i jest członkiem PZiTS Oddział w Tarnowie Koło przy Zakładzie Gazowniczym w Jaśle.

Oświadczenie Pana Grzegorza Głowackiego z dnia 11.01.2021 roku:

Pan Grzegorz Głowacki, p.o. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Grzegorz Głowacki, p.o. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Sekretarz przy Zarządzie Krośnieńskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Mariusz Włodarz Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Mariusz Włodarz
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Funkcjonowanie i Rozwój Przedsiębiorstw, oraz ukończył studia doktoranckie, koncentrując swój obszar badań na systemach motywacyjnych w controllingu. Ukończył także studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse organizowane przez Akademię Ekonomiczną i Izbę Skarbową w Krakowie, oraz Transport Gazu i Energetyka Gazowa na Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczestnik kursów zagranicznych z zakresu zarządzania, w tym dla branży naftowej i gazowniczej (CUOA, Thunderbird).

Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów, uprawnienia dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation.

Z branżą gazowniczą związany jest od 2002 roku – swoją karierę zawodową zaczynał jako Pracownik ds. Controllingu w Zakładzie Remontowym Urządzeń Gazowniczych sp. z o.o. (obecnie PGNiG Technologie S.A.), następnie w Karpackiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., gdzie w latach 2006-2013 pełnił funkcję Specjalisty ds. ekonomicznych, by w 2013 objąć stanowisko Kierownika Biura Controllingu w Polskiej Spółce Gazownictwa. Od marca do końca 2016 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych w Oddziale PSG w Tarnowie.

W trakcie swojej historii zawodowej uczestniczył w pracach  wielu zespołów zadaniowych, w tym we wdrożeniu oraz późniejszym dostosowaniu do zmian organizacyjnych systemów informatycznych SAP FI-CO, HCM oraz Eureca.

Oświadczenie Pana Mariusza Włodarza z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Mariusz Włodarz, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle oświadcza, że jego Osoba Najbliższa jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.