Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wielkopolskim

Mariusz Korabiowski Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wielkopolskim, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim

Mariusz Korabiowski
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego - Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Pracę rozpoczął w 1993 r., w PGNiG Zakład Gazowniczy Szczecin, w którym przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej: w latach 1993-1997 na stanowisku Montera gazociągów i stacji red.-pom., 1997-2009 Mistrza sieci i instalacji gazowych, 2009-2015 Kierownika technicznego RDG w Gorzowie Wlkp.

W 2000 roku zdał przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Skarbu Państwa, egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem skarbu państwa. W 2013 r. był członkiem Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa.

Posiada uprawnienia budowlane - sanitarne (projektowe i wykonawcze) w pełnym zakresie. Jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej przy SIMP powołanej przez Prezesa URE do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją.

Posiada stopień Inżyniera Górniczego II stopnia.

Pan Mariusz Korabiowski, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wielkopolskim oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpieczeństwa Technicznego – Członek Komisji Kwalifikacyjnej od grudnia 2017 roku.