Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gdańsku

Sylwia Surowiec Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Sylwia Surowiec
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Inżynierii Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku..

Z branżą gazowniczą związana od 2003 r. Pracę rozpoczęła w Pomorskiej Spółce Gazownictwa w Rejonie Gazowniczym Rumia. W latach 2011-2013 zatrudniona w dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Biurze Systemu Dystrybucyjnego w Gdańsku.

Od 2013 r. pełniła funkcję Kierownika Działu Technicznego w Rejonie Dystrybucji Gazu w Rumi, a następnie Z-cy Kierownika RDG / Gazowni w Rumi.

Sławomir Latos Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Sławomir Latos
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa specjalność Systemy Energetyczne.

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarzadzaniu firmami o profilu przemysłowym oraz handlowym. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował m.in. w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego S.A. oraz PERI Polska Sp. z o.o. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stoczni Remontowej NAUTA S.A.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Złotym Medalem Związku Piłsudczyków RP.

Oświadczenie Pana Sławomir Latos z dnia 18.11.2020 roku:

Pan Sławomir Latos, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku oświadcza, że jego Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Sławomir Latos, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – wiceprezes Zarządu, od stycznia 2020.

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań – Członek Komisji Rewizyjnej, od czerwca 2020.

Ryszard Lamparski Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Ryszard Lamparski
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Z zawodu ekonomista, absolwent Wyższej Szkoły Bankowej oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu budowania kompetencji menadżerskich organizowanych przy współpracy z międzynarodową firmą doradczą EY. Uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych Business Controlling.

W 2016 r. jako Główny Specjalista ds. organizacji OZG w Bydgoszczy pracował przy projekcie wdrożenia nowej struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa.

W latach 2017-2019 Zastępca Dyrektora OZG w Lublinie ds. Wsparcia Operacyjnego. Wraz ze swoim zespołem doprowadził do osiągnięcia pierwszego miejsca w rankingu efektywności ekonomicznej Oddziałów PSG w 2018.

W 2019 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu odpowiedzialnego za procesy zarządzania finansami i ubezpieczeniami oraz windykacji w Spółce.

Od 2020 r. powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora OZG w Gdańsku ds. Wsparcia Operacyjnego. Odpowiada za obszary controllingu, zakupów oraz nieruchomości i transportu.

Oświadczenie Pana Ryszarda Lamparskiego z dnia 01.01.2020 roku:

Pan Ryszard Lamparski, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku oświadcza, że jego Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.