Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gdańsku

Sylwia Surowiec Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Sylwia Surowiec
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Inżynierii Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku..

Z branżą gazowniczą związana od 2003 r. Pracę rozpoczęła w Pomorskiej Spółce Gazownictwa w Rejonie Gazowniczym Rumia. W latach 2011-2013 zatrudniona w dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Biurze Systemu Dystrybucyjnego w Gdańsku.

Od 2013 r. pełniła funkcję Kierownika Działu Technicznego w Rejonie Dystrybucji Gazu w Rumi, a następnie Z-cy Kierownika RDG / Gazowni w Rumi.

Joanna Kmiecik Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Joanna Kmiecik
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów (Uniwersytet Gdański), organizacji i zarządzania (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego), a także studia menedżerskie Executive MBA (Uniwersytet Gdański, GFKM i Aix-Marseille Graduate School of Management).

Od 1983 roku związana z branżą gazowniczą. Pracę rozpoczęła w Pomorskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Dziale Zatrudnienia i Płac, następnie w Dziale Ekonomicznym. W latach 2000-2003 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych w Regionalnym Oddziale Przesyłu w Gdańsku. W latach 2003-2013 Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Finansowych oraz Członek Zarządu ds. Finansowych Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., Analityk ds. Finansowych i Ubezpieczeń w Biurze Finansów i Ubezpieczeń. Od 1 kwietnia 2016 Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Ekonomicznych w Oddziale Gdańsku, a od 01.01.2017 Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Gdańsku.

Dyrektor Górniczy III Stopnia, Odznaka Honorowa ”Zasłużony dla Górnictwa RP”.

Piotr Lamparski Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Piotr Lamparski
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemicznego. Ukończył Podyplomowe Studiu Inżynierii Gazownictwa na Politechnice Warszawskiej, studia podyplomowe w Wydziale Zarządzania i Finansów Politechniki Gdańskiej, a także studia menedżerskie Executive MBA (Uniwersytet Gdański, GFKM i Aix-Marseille Graduate School of Management).

Od 1995 roku związana z branżą gazowniczą. Pracę rozpoczął w Pomorskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Rejonie Gazowniczym Rumia. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Oddziału Operator Systemu Dystrybucyjnego, a następnie kierownika Dyspozycji Gazu. Od 2009 r. pełnił funkcje zastępcy dyrektora Zakładu/Oddziału w Gdańsku.

Oświadczenie Pana Piotra Lamparskiego z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Piotr Lamparski, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku oświadcza, że jego Osoba Najbliższa jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.