Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy

Sebastian Latanowicz Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

Sebastian Latanowicz
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Socjologii oraz Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o specjalności zarządzanie infrastrukturą komunalną.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu inżynierii gazownictwa na Politechnice Warszawskiej, a także studia podyplomowe – audyt energetyczny Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy. Zdał państwowy egzamin do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Od ponad 25 lat pracy zawodowej związany z GK PGNiG SA. Pracował w pionie eksploatacyjnym i technicznym, a także kierował marketingiem i rozwojem sieci gazowej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Pełnił funkcję koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w GK PGNiG.

Autor i współautor poradników dydaktycznych z zakresu budowy sieci i instalacji gazowych finansowany przez Ministerstwo Edukacji i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inżynier Górniczy I Stopnia.

Pan Sebastian Latanowicz, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Toruniu – Członek Komisji nadającej uprawnienia energetyczne – eksploatacja i dozór od stycznia 2015 roku.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu - Członek Komisji nadającej uprawnienia energetyczne – eksploatacja i dozór od marca 2015 roku.

Jerzy Leszczyński Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

Jerzy Leszczyński
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazowniczych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania w przemyśle naftowym i gazowniczym na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu.

W Zakładzie w Bydgoszczy rozpoczął pracę w 1982 roku w pionie technicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na stanowiskach mistrza sieci i instalacji oraz Kierownika Działu Sieci Gazowej. Zajmował się w szczególności budową, remontami i eksploatacją sieci gazowej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Posiada stopień „Dyrektor Górniczy III Stopnia” oraz odznakę „Zasłużony dla Górnictwa RP”.

Pan Jerzy Leszczyński, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Bydgoszczy (Członek).