Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku

Grzegorz Mackiewicz Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

Grzegorz Mackiewicz
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Historii, Wyższej Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku - Podyplomowe Studium Zarządzania Kadrami, Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów – BCC Executive Master Of Administration - Dyplom MBA. Akademia Leona Koźmińskiego Studia podyplomowe – Zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych różnego typu w zarządzaniu firmami, projektami, organizacjami pozarządowymi, kadrami w administracji publicznej i samorządzie.

W latach 2006-2009 - Prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

W lata 2001-2010 wykładowca, konsultant w zakresie zarządzania biznesem i zdobywania środków pomocowych.

Pan Grzegorz Mackiewicz, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Efemeryczny – Wiceprezes od 1997 roku.

Luiza Ołdziej-Dziejma Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

Luiza Ołdziej-Dziejma
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

Absolwentka Politechniki Białostockiej Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku inżynieria gazownictwa prowadzone przez Politechnikę Warszawską, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Posiada Uprawienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń gazowych bez ograniczeń. Uzyskała certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE 2.

Pracę w branży gazowniczej rozpoczęła w 2002 r. w PGNiG SA w Warszawie Oddziale Zakład Gazowniczy w Białymstoku, z którym jest związana do dziś. Pracowała w Dziale Inwestycji i Remontów pełniąc funkcję Inspektora Nadzoru, Koordynatora Zespołu ds. Przygotowania Inwestycji i Remontów, Kierownika Sekcji Realizacji i Nadzoru.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu zarządzania projektami oraz realizacji i nadzorowania inwestycji, w tym o charakterze strategicznym.

Uhonorowana stopniami górniczymi i odznakami branżowymi.