Dyrekcja Oddziału we Wrocławiu

Rafał Borutko Dyrektor Oddziału, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku

Rafał Borutko
Dyrektor Oddziału, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział we Wrocławiu

absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, doktorant na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii we Wrocławiu.

W latach 2004-2006 wicemarszałek województwa dolnośląskiego - członek zarządu. Kierował Departamentem Mienia Wojewódzkiego z Wydziałami Inwestycji i Ochrony Środowiska. W roku 2007 został powołany na stanowisko wiceministra gospodarki morskiej – podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej. W tym czasie był odpowiedzialny za prace związane z procesem legislacyjnym ministerstwa, pozyskiwaniem funduszy europejskich oraz inicjowaniem inwestycji - Terminala LNG w Świnoujściu. Ponadto w latach 1998-2004 był zatrudniony w departamencie ekonomicznym spółki akcyjnej prawa handlowego świadczącej usługi outsourcingowe dla przedsiębiorstw. Członek rad społecznych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz były członek rad nadzorczych spółek komunalnych z udziałem większościowym samorządu terytorialnego.

Z dniem 17 marca 2016 r. został powołany na stanowisko dyrektora Oddziału Wrocław Polskiej Spółki Gazownictwa.