Dyrekcja Oddziału w Zabrzu

Andrzej Rudzki Dyrektor Oddziału Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku

Andrzej Rudzki
Dyrektor Oddziału, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów menedżerskich Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim i Aix-Marseille Graduate School of Management. Ukończył także studia podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem Gazowniczym oraz Współczesna energetyka gazowa i gazownictwo na Politechniki Śląskiej, a także Roczne Podyplomowe Studium Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej.

Z gazownictwem związany od 1992 roku. Pracował m.in. na stanowiskach zastępcy dyrektora ds. eksploatacji, zastępcy dyrektora ds. technicznych i dyrektora oddziału. Jest autorem i współautorem licznych artykułów dotyczących gazownictwa. Uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami branżowymi i państwowymi wraz ze Złotym Krzyżem Zasługi. Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia.

Z dniem 17 marca 2016 r. został powołany na stanowisko dyrektora Oddziału w Zabrzu Polskiej Spółki Gazownictwa.