Dyrekcja Oddziału w Warszawie

Robert Kwiatkowski Dyrektor Oddziału, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku

Wioletta Czemiel-Grzybowska 
Dyrektor Oddziału, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie

Absolwentka Wydziału Ekonomii i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wielokrotna stypendystka staży zagranicznych, m.in. na Illinois University of Chicago czy Long Island University of New York.

Radca generalny Wojewody Podlaskiego w latach 2005–2007. Od 2007 roku związana z gazownictwem, zaczynała jako kierownik Działu Inwestycji w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa. Menedżer i kierownik projektów (w tym międzynarodowych), z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Nauczyciel akademicki, praktyk gospodarczy, a także ekspert ekonomiczny administracji publicznej, wieloletni członek Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych. Pełnomocnik Dziekana do Spraw Współpracy z Przedsiębiorstwami i Administracją Publiczną na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Innowator i wdrożeniowiec prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.  Autorka wielu książek i ponad 70 publikacji, w tym międzynarodowych z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości technologicznej, a także inwestycji infrastrukturalnych.

30 marca 2016 r. powołana na stanowisko dyrektora Oddziału w Warszawie w Polskiej Spółce Gazownictwa.