Dyrekcja Oddziału w Tarnowie

Robert Kwiatkowski Dyrektor Oddziału, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku

Robert Kwiatkowski
Dyrektor Oddziału, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Tarnowie

Jest absolwentem Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, kierunek – górnictwo i geologia w zakresie gazownictwo ziemne oraz podyplomowych studiów menedżerskich Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń oraz międzynarodowych warsztatów dotyczących rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w gazownictwie.

Z branżą naftowo-gazowniczą związany od początku swojej kariery zawodowej. Zatrudniony był w spółkach PNiG „Nafta” Sp. z o.o. w Pile, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA oraz PGNiG SA, w których pełnił m.in. funkcje kierownicze i dyrektorskie. W Centrali Spółki PGNiG SA w Warszawie był m.in. dyrektorem Biura Techniki Transportu Gazu i dyrektorem Departamentu Majątku i Administracji. Posiada doświadczenie w przygotowaniu i opiniowaniu powstających aktów prawnych istotnych dla branży, w tym m. in. Prawa energetycznego i jego rozporządzeń wykonawczych. Autor i współautor licznych prezentacji i referatów technicznych. Kierownik Zespołu Roboczego nr 2 Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa. Dyrektor Górniczy II Stopnia.

Z dniem 17 marca 2016 r. został powołany na stanowisko dyrektora Oddziału w Tarnowie Polskiej Spółki Gazownictwa.