Dyrekcja Oddziału w Poznaniu

Artur Różański Dyrektor Oddziału, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu

Artur Różański
Dyrektor Oddziału, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu

Urodzony w 1963 roku. Poznaniak.

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, magister akustyki.

Ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w różnych branżach (z tego ponad połowa na stanowiskach kierowniczych); m.in. w budownictwie, zarządzaniu nieruchomościami, realizacji projektów z funduszy europejskich, organizacji zamówień publicznych i wdrożeniach projektów informatycznych.

Ma wiele lat doświadczeń we współpracy z administracją rządową i samorządową różnych szczebli. Zdał państwowy egzamin do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek rad nadzorczych oraz rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Z dniem 1 października 2016 r. objął stanowisko dyrektora Oddziału w Poznaniu Polskiej Spółki Gazownictwa.