Dyrekcja Oddziału w Gdańsku  

Barbara Koba Dyrektor Oddziału, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku

Barbara Koba
Dyrektor Oddziału, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu, kierunek: gazownictwo ziemne. Ukończyła również studia podyplomowe Inwestycje kapitałowe i projekty rozwojowe firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom MBA, uzyskany w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Pracę w branży gazowniczej rozpoczęła w 1996 r. w PGNiG SA, z którym była związana przez wiele lat swojej pracy zawodowej. W latach 2004-2012 pełniła funkcje dyrektorskie w obszarze inwestycji, rozwoju i eksploatacji w PGNiG Przesył sp. z o. o. oraz w Centrali Spółki PGNiG SA. Pracowała też m.in. na stanowisku dyrektora ds. rozwoju w Investgas SA oraz dyrektora ds. realizacji inwestycji w PGNiG Technologie SA. Posiada bogate doświadczenie z zakresu zarządzania projektami oraz realizacji i nadzorowania inwestycji, w tym o charakterze strategicznym z obszaru wydobycia ropy i gazu, a także przesyłu, dystrybucji i magazynowania gazu. Jest Generalnym Dyrektorem Górniczym III stopnia oraz członkiem SITPNiG. Uhonorowana wieloma odznakami branżowymi.

Z dniem 17 marca 2016 r. została powołana na stanowisko dyrektora Oddziału w Gdańsku Polskiej Spółki Gazownictwa.