Rekrutacja – praktyki i staże

Praktyki:

Jeśli jesteś zainteresowany praktykami w naszej firmie:

 Aplikuj

 Aplikuj do obszaru HR w ramach programu dla studentów uczelni warszawskich

 

Staże:

Jeśli jesteś zainteresowany stażami w naszej firmie:

 Aplikuj

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego".