Dobre praktyki

Dobre praktyki organizacji to wartościowe działania, prowadzone w odpowiedzi na potrzeby jej interesariuszy, wiodące do ponadprzeciętnych rezultatów. Stanowią one także punkt odniesienia w ocenie pewnych aspektów wydajności firmy. O dobrych praktykach mówimy w nawiązaniu do takich sposobów działania, które są czynnikami sukcesu organizacji, czyli przyczyniają się do realizowania jej zadań.

Dzielenie się informacjami o realizowanych dobrych praktykach stanowi inspirację dla innych organizacji i ustanawia wzorce godne naśladowania.

Raporty społeczne

Przeczytaj o dobrych praktykach Polskiej Spółki Gazownictwa z 2018 roku.

 

Przeczytaj o dobrych praktykach Polskiej Spółki Gazownictwa z 2017 roku.

 

Polska Spółka Gazownictwa raportuje społecznie również w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG.