Dobre praktyki

Dobre praktyki organizacji to wartościowe działania, prowadzone w odpowiedzi na potrzeby jej interesariuszy, wiodące do ponadprzeciętnych rezultatów. Stanowią one także punkt odniesienia w ocenie pewnych aspektów wydajności firmy. O dobrych praktykach mówimy w nawiązaniu do takich sposobów działania, które są czynnikami sukcesu organizacji, czyli przyczyniają się do realizowania jej zadań.

Dzielenie się informacjami o realizowanych dobrych praktykach stanowi inspirację dla innych organizacji i ustanawia wzorce godne naśladowania.

Nasze publikacje

Polska Spółka Gazownictwa po raz drugi włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (30 maja - 5 czerwca 2020 r.). W ramach inicjatywy opublikowano broszurę poświęconą optymalizacji zużycia energii.

 

Przeczytaj o dobrych praktykach Polskiej Spółki Gazownictwa z 2019 roku.

 

Polska Spółka Gazownictwa włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (30 maja - 5 czerwca 2019 r.). W ramach inicjatywy wydano broszurę promującą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz prezentującą działania PSG przyczyniające się do ich realizacji.

 

Przeczytaj o dobrych praktykach Polskiej Spółki Gazownictwa z 2018 roku.

 

Przeczytaj o dobrych praktykach Polskiej Spółki Gazownictwa z 2017 roku.

 

Polska Spółka Gazownictwa raportuje społecznie również w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG.