Filmy

Polska Spółka Gazownictwa - Film Korporacyjny

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest czołowym operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. PSG powstała w 2013 roku z połączenia sześciu spółek gazowniczych należących do Grupy Kapitałowej PGNiG SA. Zarządza siecią ponad 170 tysięcy km gazociągów, które dostarczają gaz do blisko 7 milionów odbiorców. W 2014 roku PSG zanotowała przychody na poziomie 4,21 mld zł, przy zysku netto na poziomie 850 mln zł. Spółka dystrybuuje 97 procent gazu na polskim rynku (ponad 9,7 mld m3 gazu) rocznie. Do zadań Polskiej Spółki Gazownictwa należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu. Spółka świadczy usługę transportu paliwa gazowego na bazie umów zawartych z przedsiębiorstwami zajmującymi się sprzedażą paliwa gazowego.

Polska Spółka Gazownictwa zatrudnia ponad 10 000 osób. Swoją działalność prowadzi w oparciu o sześć oddziałów zlokalizowanych w Gdańsku, Poznaniu, Tarnowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Zabrzu.