Dialog z interesariuszami

Etyka, oprócz impulsu do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, daje podpowiedzi, jak świadczyć usługi. Zdrowe relacje biznesowe przekładają się na rentowność firmy. W kontaktach z partnerami Polska Spółka Gazownictwa stosuje programy do kontroli jakości usług, tym samym wzmacniając poczucie satysfakcji wśród odbiorców gazu i środowisk lokalnych.

 

Chronimy klientów przed nadużyciami

Identyfikujemy, analizujemy i oceniamy ryzyka związane z nadużyciami, aby zapobiegać ich powstawaniu. Posiadamy „Program Zgodności”, który określa zasady budowania relacji z użytkownikami oraz potencjalnymi użytkownikami systemu dystrybucyjnego spółki. Główne założenia programu to:

  • neutralność wobec przedsiębiorstw energetycznych,
  • równe traktowanie użytkowników systemu oraz stosowanie obiektywnych i przejrzystych zasad dostępu do gazowej sieci dystrybucyjnej,
  • przestrzeganie ochrony poufnych informacji handlowych.

 

Stosujemy odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

W tym celu prowadzimy partnerski dialog z wykonawcami i dostawcami. Organizujemy konsultacje rynkowe w formie dialogów technicznych, podczas których wspólnie identyfikujemy problemy i wypracowujemy rozwiązania.

Analizujemy, monitorujemy oraz kontrolujemy łańcuch dostaw, a także dbamy o bezpieczne warunki pracy naszych podwykonawców. Dzięki tym działaniom otrzymujemy wysoki poziom usług świadczonych przez naszych partnerów biznesowych.

 

Zapewniamy bezpieczeństwo i ciągłość dostaw

Jedną z naszych kluczowych odpowiedzialności jest bezpieczeństwo społeczności lokalnych i użytkowników gazu. Dbałość o nie wyrażamy m.in. poprzez edukowanie konsumentów w zakresie bezpiecznego korzystania z gazu oraz wdrażanie nowych technologii umożliwiających efektywniejsze wykorzystywanie systemu dystrybucyjnego (np. montaż urządzeń do automatycznej analizy zawartości THT w gazie). Ponadto organizujemy programy edukacyjne uświadamiające zagrożenia i konsekwencje związane z nielegalnym poborem gazu.

 

Prowadzimy działalność sponsoringową

Polska Spółka Gazownictwa, dzięki zmianie struktury organizacyjnej dopasowanej do podziału terytorialnego kraju oraz licznym spotkaniom informacyjnym w terenie, dla wielu organizacji i instytucji stała się atrakcyjnym partnerem do realizacji działań społeczno-edukacyjno-historycznych.

PSG jako firma odpowiedzialna społecznie wspiera wartościowe projekty o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym w następujących obszarach: wydarzenia patriotyczne i historyczne, ekologia i ochrona środowiska, sprawy społeczne, nauka i edukacja, sport i kultura. Aktywność sponsorska PSG jest transparentna i zgodna z „Zasadami zarządzania działaniami sponsoringowymi w GK PGNiG”, co pozwala na efektywną promocję działań spółki oraz całej grupy kapitałowej.

 

Organizujemy spotkania z potencjalnymi odbiorcami

Oprócz sytuacji, kiedy to klient zgłasza się do naszych punktów obsługi, dbamy także o budowanie relacji z naszymi potencjalnymi odbiorcami. Odbywamy cykliczne spotkania z mieszkańcami i samorządowcami z nawet najmniejszych miejscowości.

Wszelkie inwestycje strategiczne związane z gazyfikacją gmin rozpoczynamy od dialogu ze społecznością lokalną.