Centrala Spółki

Centrala Spółki (adres do korespondencji)
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
 

Siedziba Centrali Spółki
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
tel. 22 363 71 00
faks 22 363 70 01
email: kancelaria.centrala@psgaz.pl