Cennik usług

Poniżej publikujemy Cenniki usług pozataryfowych obowiązujące w Polskiej Spółki Gazownictwa.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

W związku z wejściem w życie w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. zmian organizacyjnych polegających na likwidacji dotychczasowych sześciu Oddziałów i powołaniu 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych informujemy, że z dniem 1.02.2017 r., do czasu ustalenia nowych Cenników usług pozataryfowych, Cenniki dotychczasowych Oddziałów stosują następujące Oddziały Zakłady Gazownicze:

 1. Cennik usług pozataryfowych – Oddział w Gdańsku:
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy,
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku,
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie.
 1. Cennik usług pozataryfowych – Oddział w Poznaniu:
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie,
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu,
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie.
 1. Cennik usług pozataryfowych – Oddział w Tarnów:
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle,
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie,
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie.
 1. Cennik usług pozataryfowych – Oddział w Warszawie:
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Białystoku,
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi,
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie.
 1. Cennik usług pozataryfowych – Oddział we Wrocławiu:
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
 1. Cennik usług pozataryfowych – Oddział w Zabrzu:
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu,
 • Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.