Cennik udostępniania stacji badawczej PSG w Bielanach Wrocławskich

Informujemy, iż Polska Spółka Gazownictwa, od dnia 16 kwietnia 2019 roku, świadczy usługę udostępnienia stacji badawczej w Bielanach Wrocławskich podmiotom zewnętrznym, w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub testowych w warunkach rzeczywistych pracy sieci gazowej.

Ustalone ceny za usługi obowiązują od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

Nazwa usługi

Cena netto za usługę za miesiąc (w zł)

Udostępnienie stacji badawczej.

                17 109,30

 

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia w/w. usług udzielane są po wysłaniu zapytania i danych kontaktowych zainteresowanego na dedykowany adres e-mailowy innowacje@psgaz.pl