Cennik analizy składu gazu

Informujemy, iż zgodnie z  pkt. 10.5. Taryfy nr 3 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji  skroplonego gazu ziemnego PSG sp. z o.o., na zlecenie Odbiorcy i dla jego wyłącznych potrzeb, Operator może wykonać analizę składu paliwa gazowego, w tym określić wartość opałową dla danego Miejsca odbioru. Laboratoria własne PSG sp. z o.o. nie posiadają akredytacji i ich lokalizacje wymienione są w Tabeli. Dostępność tego badania i wysokość opłat z powyższego tytułu w poszczególnych Oddziałach Spółki przedstawia Tabela nr 1.

Ustalone ceny za usługi obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Tabela nr 1

ANALIZA SKŁADU GAZU

cena za usługę w zł

Gdańsk

Bydgoszcz

Olsztyn

Poznań

Kalisz

Koszalin

Szczecin

Tarnów

Kraków

Rzeszów

Lublin

Sandomierz

Warszawa Wrocław Zabrze
355,00 362,00 348,00 381,00

usługa nie jest

wykonywana

przez Oddział

352,00

 

Cena za usługę „ANALIZA SKŁADU GAZU” nie zawiera kosztów pobierania próbek w terenie.

 

Dostępność tej usługi i wysokość opłat w poszczególnych Oddziałach przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Pobieranie próbek w terenie
z dojazdem

(cena za usługę w zł)

Gdańsk

Bydgoszcz

Olsztyn

Poznań

Kalisz

Koszalin

Szczecin

Tarnów

Kraków

Rzeszów

Lublin

Sandomierz

Warszawa Wrocław Zabrze
na sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie
do 5 km 186,00 189,00 176,00 199,00

usługa nie jest

wykonywana

przez Oddział

181,00
do 10 km 217,00 221,00 206,00 232,00 213,00
do 20 km 281,00 286,00 267,00 299,00 275,00
do 30 km 331,00 336,00 315,00 351,00 324,00
do 50 km 453,00 460,00 432,00 480,00 444,00

za każde następne 10 km

dojazdu powyżej 50km

64,00 65,00 61,00 67,00 62,00
na sieci gazowej o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa
do 5 km 247,00 255,00 233,00 277,00

usługa nie jest

wykonywana

przez Oddział

242,00
do 10 km 288,00 297,00 272,00 322,00 281,00
do 20 km 369,00 381,00 349,00 411,00 361,00
do 30 km 430,00 442,00 407,00 477,00 420,00
do 50 km 584,00 601,00 555,00 647,00 572,00

za każde następne 10 km

dojazdu powyżej 50km

81,00 83,00 77,00 90,00 80,00

 

Klient może zwrócić się w celu zlecenia analizy składu gazu do dowolnie wybranego przez siebie Oddziału PSG w zależności od korzystniejszej dla siebie kalkulacji kosztów usługi i odległości punktu poboru próbki od wybranego laboratorium.