Cennik analizy składu gazu

Informujemy, iż zgodnie z  pkt. 10.6. Taryfy nr 6 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji  skroplonego gazu ziemnego PSG sp. z o.o., na zlecenie Odbiorcy i dla jego wyłącznych potrzeb, Operator może wykonać analizę składu paliwa gazowego, w tym określić wartość opałową dla danego Miejsca odbioru. Laboratoria własne PSG sp. z o.o. nie posiadają akredytacji 

Ustalone ceny za usługi obowiązują od 3 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Symbol usługi Rodzaj usługi Cena netto za usługę bez dojazdu (w zł) Cena netto za usługę
z dojazdem do 5 km
(w zł)
Cena netto za usługę
z dojazdem do 10 km
(w zł)
Cena netto za usługę
z dojazdem do 20 km
(w zł)
Cena netto za usługę
z dojazdem do 30 km
(w zł)
Cena netto za usługę
z dojazdem do 50 km
(w zł)
Cena netto
za każde następne 10 km dojazdu powyżej 50 km (w zł)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Usługi laboratoryjne              
4.1 Analiza składu gazu  359,00 - - - - - -
4.5 Pobieranie próbek na sieci gazowej w terenie               
4.5.1 do 0,5 MPa włącznie - 187,00 220,00 285,00 335,00 461,00 65,00
4.5.2 powyżej 0,5 MPa  - 265,00 307,00 392,00 454,00 616,00 85,00

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia w/w. usług udzielane są po wysłaniu zapytania i danych kontaktowych zainteresowanego na dedykowany adres e-mailowy laboratorium@psgaz.pl.