Cennik analizy składu gazu

Informujemy, iż zgodnie z  pkt. 10.5. Taryfy nr 3 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji  skroplonego gazu ziemnego PSG sp. z o.o., na zlecenie Odbiorcy i dla jego wyłącznych potrzeb, Operator może wykonać analizę składu paliwa gazowego, w tym określić wartość opałową dla danego Miejsca odbioru. Laboratoria własne PSG sp. z o.o. nie posiadają akredytacji 

Ustalone ceny za usługi obowiązują od 3 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Symbol usługi

Rodzaj usługi

Cena netto za usługę bez dojazdu
(w zł)

Cena netto za usługę z dojazdem do 5 km
(w zł)

Cena netto za usługę z dojazdem do 10 km
(w zł)

Cena netto za usługę z dojazdem do 20 km
(w zł)

Cena netto za usługę z dojazdem do 30 km
(w zł)

Cena netto za usługę z dojazdem do 50 km(w zł)

Cena netto za każde następne 10 km dojazdu powyżej 50 km (w zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.1

Analiza składu gazu

361,00

-

-

-

-

-

-

4.5

Pobieranie próbek na sieci gazowej w terenie

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1

do 0,5 MPa włącznie

-

186,00

220,00

288,00

341,00

472,00

68,00

4.5.2

powyżej 0,5 MPa

-

261,00

305,00

392,00

457,00

623,00

87,00

 

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia w/w. usług udzielane są po wysłaniu zapytania i danych kontaktowych zainteresowanego na dedykowany adres e-mailowy laboratorium@psgaz.pl.