Cennik analizy składu gazu

Informujemy, iż zgodnie z  pkt. 10.5. Taryfy nr 3 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji  skroplonego gazu ziemnego PSG sp. z o.o., na zlecenie Odbiorcy i dla jego wyłącznych potrzeb, Operator może wykonać analizę składu paliwa gazowego, w tym określić wartość opałową dla danego Miejsca odbioru. Laboratoria własne PSG sp. z o.o. nie posiadają akredytacji i ich lokalizacje wymienione są w Tabeli. Dostępność tego badania i wysokość opłat z powyższego tytułu w poszczególnych laboratoriach Spółki przedstawia Tabela nr 1.

Ustalone ceny za usługi obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Tabela nr 1.

ANALIZA SKŁADU GAZU
(cena za usługę w zł)

Gdańsk
Bydgoszcz
Olsztyn

Poznań
Kalisz
Koszalin
Szczecin

Tarnów
Kraków
Rzeszów
Lublin
Sandomierz

Warszawa

Zabrze

355,00

362,00

348,00

381,00

352,00

Cena za usługę „ANALIZA SKŁADU GAZU” nie zawiera kosztów pobierania próbek w terenie.

 

Dostępność  tej usługi  i wysokość opłat w poszczególnych Oddziałach Zakładach Gazowniczych przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2.

 

Pobieranie próbek w terenie  z dojazdem  

 (cena za usługę w zł)

 

Gdańsk
Bydgoszcz
Olsztyn

 

Poznań
Kalisz
Koszalin
Szczecin

 

Tarnów
Kraków
Rzeszów
Lublin
Sandomierz

 

Warszawa

 

Zabrze

na sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie

do 5 km

186,00

189,00

176,00

199,00

181,00

do 10 km

217,00

221,00

206,00

232,00

213,00

do 20 km

281,00

286,00

267,00

299,00

275,00

do 30 km

331,00

336,00

315,00

351,00

324,00

do 50 km

453,00

460,00

432,00

480,00

444,00

za każde następne 10 km dojazdu powyżej 50 km

64,00

65,00

61,00

67,00

62,00

na sieci gazowej o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa

do 5 km

247,00

255,00

233,00

277,00

242,00

do 10 km

288,00

297,00

272,00

322,00

281,00

do 20 km

369,00

381,00

349,00

411,00

361,00

do 30 km

430,00

442,00

407,00

477,00

420,00

do 50 km

584,00

601,00

555,00

647,00

572,00

za każde następne 10 km dojazdu powyżej 50 km

81,00

83,00

77,00

90,00

80,00

 

Klient może zwrócić się w celu zlecenia analizy składu gazu, do dowolnie wybranego przez siebie laboratorium w zależności od korzystniejszej dla siebie kalkulacji kosztów usługi i odległości punktu poboru próbki od wybranego laboratorium.