Cena Referencyjna Gazu (CRG)

Obecnie Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego przez OSD w Miesiącu gazowym poprzedzającym Miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej OSD. Cena ta ma zastosowanie w Miesiącu gazowym następującym po Miesiącu gazowym, w którym została opublikowana. 

Do 31.08.2016 r. Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana była przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany miesiąc (M) na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego w okresie 12 miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc (M-2).

CENA REFERENCYJNA GAZU

Rodzaj paliwa gazowego E Lw Ls
Rok 2019 [gr/kWh] [gr/kWh] [gr/kWh]

  STYCZEŃ

11,760 12,896 12,896

  LUTY

11,334 12,231 12,231

  MARZEC

10,775 12,100 12,100

  KWIECIEŃ 

     

  MAJ

     

  CZERWIEC

     

  LIPIEC

     

  SIERPIEŃ

     

  WRZESIEŃ

     

  PAŹDZIERNIK

     

  LISTOPAD

     

 GRUDZIEŃ

     


Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu za 2014, 2015, 2016 oraz 2017 rok, które znajdują się poniżej.