Cena Referencyjna Gazu (CRG)

Obecnie Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego przez OSD w Miesiącu gazowym poprzedzającym Miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej OSD. Cena ta ma zastosowanie w Miesiącu gazowym następującym po Miesiącu gazowym, w którym została opublikowana. 

Do 31.08.2016 r. Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana była przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany miesiąc (M) na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego w okresie 12 miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc (M-2).

CENA REFERENCYJNA GAZU

Rodzaj paliwa gazowego E Lw Ls
Rok 2016 zł/kWh
(gr/kWh)
zł/kWh
(gr/kWh)
zł/kWh
(gr/kWh)
  STYCZEŃ 0,1047
(10,47)
0,1108
(11,08)
0,1072
(10,72)
  LUTY 0,1000
(10,00)
0,1108
(11,08)
0,1072
(10,72)
  MARZEC 0,0910
(9,10)
0,1108
(11,08)
0,1072
(10,72)
  KWIECIEŃ  0,0840
(8,40)
0,1108
(11,08)
0,1072
(10,72)
  MAJ  0,0780
(7,80)
0,1108
(11,08)
0,1072
(10,72)
  CZERWIEC  0,0749
(7,49)
0,1108
(11,08)
0,1072
(10,72)
  LIPIEC  0,0744
(7,44)
0,1108
(11,08)
0,1072
(10,72)
  SIERPIEŃ  0,0743
(7,43)
0,1108
(11,08)
0,1072
(10,72)

  WRZESIEŃ

0,0743
(7,43)
0,1108
(11,08)
0,1072
(10,72)
Rodzaj paliwa gazowego E Lw Ls
Jednostka miary  [gr/kWh] [gr/kWh]

[gr/kWh]

  PAŹDZIERNIK

6,850 11,080 10,720

  LISTOPAD

6,138 11,080 10,720

  GRUDZIEŃ

7,508 11,080 10,720

 

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu za 2014 i 2015 rok, które znajdują się poniżej.