Cena Referencyjna Gazu (CRG)

Obecnie Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego przez OSD w Miesiącu gazowym poprzedzającym Miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej OSD. Cena ta ma zastosowanie w Miesiącu gazowym następującym po Miesiącu gazowym, w którym została opublikowana. 

Do 31.08.2016 r. Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana była przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany miesiąc (M) na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego w okresie 12 miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc (M-2).

CENA REFERENCYJNA GAZU

Rodzaj paliwa gazowego E Lw Ls
Rok 2020 [gr/kWh] [gr/kWh] [gr/kWh]

  STYCZEŃ

7,600 8,341 8,341

  LUTY

7,694 8,558 8,558

  MARZEC

7,521 8,084 8,084

  KWIECIEŃ 

6,460 6,684 6,684

  MAJ

     

  CZERWIEC

     

  LIPIEC

     

  SIERPIEŃ

     

  WRZESIEŃ

     

  PAŹDZIERNIK

     

  LISTOPAD

     

 GRUDZIEŃ

     


Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu za 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019 rok, które znajdują się poniżej.