Cena Referencyjna Gazu (CRG)

Obecnie Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego przez OSD w Miesiącu gazowym poprzedzającym Miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej OSD. Cena ta ma zastosowanie w Miesiącu gazowym następującym po Miesiącu gazowym, w którym została opublikowana. 

Do 31.08.2016 r. Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana była przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany miesiąc (M) na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego w okresie 12 miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc (M-2).

CENA REFERENCYJNA GAZU

Rodzaj paliwa gazowego E Lw Ls
Rok 2019 [gr/kWh] [gr/kWh] [gr/kWh]

  STYCZEŃ

11,760 12,896 12,896

  LUTY

11,334 12,231 12,231

  MARZEC

10,775 12,100 12,100

  KWIECIEŃ 

10,254 11,158 11,158

  MAJ

  9,828   9,454   9,454

  CZERWIEC

  7,631   8,399   8,399

  LIPIEC

  7,066   8,031   8,031

  SIERPIEŃ

  6,038   7,305   7,305

  WRZESIEŃ

  6,100   5,981   5,981

  PAŹDZIERNIK

 5,100  5,941  5,941

  LISTOPAD

 5,214  6,250  6,250

 GRUDZIEŃ

     


Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu za 2014, 2015, 2016 oraz 2017 rok, które znajdują się poniżej.