Cena Referencyjna Gazu (CRG)

Obecnie Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego przez OSD w Miesiącu gazowym poprzedzającym Miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej OSD. Cena ta ma zastosowanie w Miesiącu gazowym następującym po Miesiącu gazowym, w którym została opublikowana. 

Do 31.08.2016 r. Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana była przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany miesiąc (M) na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego w okresie 12 miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc (M-2).

CENA REFERENCYJNA GAZU

Rodzaj paliwa gazowego E Lw Ls
Rok 2018 [gr/kWh] [gr/kWh] [gr/kWh]

  STYCZEŃ

  8,749   9,630   9,630

  LUTY

  9,119   9,922   9,922

  MARZEC

  9,139 10,336 10,336

  KWIECIEŃ 

  9,121   9,485   9,485

  MAJ

10,813   8,955   8,955

  CZERWIEC

  8,711   9,304   9,304

  LIPIEC

  9,758  9,366  9,366

  SIERPIEŃ

10,058 10,591 10,591

  WRZESIEŃ

10,306 10,809 10,809

  PAŹDZIERNIK

10,724 11,073 11,073

  LISTOPAD

12,603 11,620 11,620

 GRUDZIEŃ

     


Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu za 2014, 2015, 2016 oraz 2017 rok, które znajdują się poniżej.