Cena Referencyjna Gazu na potrzeby bilansowania handlowego CRG BIL

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego Systemu Dystrybucyjnego (CRGBIL), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń z ZUD w ramach procesu bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany miesiąc (M) na podstawie zapisów punktu 24.4.6 i 24.4.7 IRiESD.

 

CENA REFERENCYJNA GAZU NA POTRZEBY BILANSOWANIA HANDLOWEGO

Rodzaj paliwa gazowego E Lw Ls
Rok 2018 [gr/kWh] [gr/kWh]

[gr/kWh]

 STYCZEŃ

8,413 10,336 10,336

 LUTY

9,066 9,485 9,485

 MARZEC

10,906 8,955 8,955

 KWIECIEŃ

8,440 9,304 9,304

 MAJ

     

 CZERWIEC

     

 LIPIEC

     

 SIERPIEŃ

     

 WRZESIEŃ

     

 PAŹDZIERNIK

     

 LISTOPAD

     

 GRUDZIEŃ

     

 

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu wykorzystywanej do bilansowania systemu dystrybucyjnego za rok 2014, 2015, 01-08 i 09-12.2016 oraz 2017, które znajdują się poniżej.