Cena Referencyjna Gazu na potrzeby bilansowania handlowego CRG BIL

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego Systemu Dystrybucyjnego (CRGBIL), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń z ZUD w ramach procesu bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany miesiąc (M) na podstawie zapisów punktu 24.4.6 i 24.4.7 IRiESD.

 

CENA REFERENCYJNA GAZU NA POTRZEBY BILANSOWANIA HANDLOWEGO

Rodzaj paliwa gazowego E Lw Ls
Rok 2017 [gr/kWh] [gr/kWh]

[gr/kWh]

 STYCZEŃ

9,374 11,080 10,720

 LUTY

9,102 11,080 10,720

 MARZEC

7,434 11,080 10,720

 

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu wykorzystywanej do bilansowania systemu dystrybucyjnego za rok 2014, 2015 oraz 01-08 i 09-12.2016, które znajdują się poniżej.