Cena Referencyjna Gazu na potrzeby bilansowania handlowego CRGBIL oraz Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania CW

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego Lokalnego Obszaru dystrybucyjnego (CRGBIL) dla gazu Lw, Ls, LNG oraz OSDW, wykorzystywana na potrzeby rozliczeń z ZUD w ramach procesu bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany miesiąc (M), a Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczenia Wyrównania dla obszaru dystrybucyjnego gazu E i Lw ustalana jest dla okresu Wyrównania (R). CRGBIL i CW ustalane są na podstawie zapisów punktu 24.4 IRiESD.

 

CENA REFERENCYJNA GAZU NA POTRZEBY BILANSOWANIA HANDLOWEGO ORAZ NA POTRZEBY ROZLICZENIA WYRÓWNANIA

Rodzaj paliwa gazowego

CRGBILLW

CRGBILLS

CRGBILLNG

CRGBILOSDW

CWE

CWLW

Miesiąc 2020

[gr/kWh]

[gr/kWh]

[gr/kWh]

[gr/kWh]

[gr/kWh]

[gr/kWh]

 Styczeń

8,084

8,084

9,572

8,867

 -

 Luty

6,684

6,684

9,572

8,867

 -

 Marzec

5,809

5,809

9,572

8,867

 -

 -

 Kwiecień

5,461

5,461

9,572

8,867

 -

 -

 Maj

4,657

4,657

9,572

8,867

 -

 -

 Czerwiec

3,826

3,826

9,572

8,867

 -

 -

 Lipiec

3,605

3,605

9,572

8,867

 -

 -

 Sierpień

4,514

4,514

9,572

8,867

 -

 -

 Wrzesień

5,546

5,546

9,572

8,867

 -

 -

 Październik

6,918

6,918

9,572

8,867

 -

 -

 Listopad

8,686

8,686

9,572

8,867

 -

 -

 Grudzień

8,504

8,504

9,572

8,867

 -

 ROK 2020

-

-

-

-

5,559

6,568

 

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu wykorzystywanej do bilansowania systemu dystrybucyjnego za poprzednie lata.
Pliki do pobrania znajdują się poniżej.