Cena Referencyjna Gazu na potrzeby bilansowania handlowego CRG BIL

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego Systemu Dystrybucyjnego (CRGBIL), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń z ZUD w ramach procesu bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany miesiąc (M) na podstawie zapisów punktu 24.4.6 i 24.4.7 IRiESD.

 

CENA REFERENCYJNA GAZU NA POTRZEBY BILANSOWANIA HANDLOWEGO

Rodzaj paliwa gazowego E Lw Ls
Rok 2019 [gr/kWh] [gr/kWh]

[gr/kWh]

 STYCZEŃ

10,256 12,100 12,100

 LUTY

  8,623 11,158 11,158

 MARZEC

  7,671   9,454   9,454

 KWIECIEŃ

  7,484   8,399   8,399

 MAJ

  6,622   8,031   8,031

 CZERWIEC

  4,942   7,305   7,305

 LIPIEC

  5,188   5,981   5,981

 SIERPIEŃ

  4,968   5,941   5,941

 WRZESIEŃ

 4,945  6,250   6,250

PAŹDZIERNIK

 5,111  6,806  6,806

 LISTOPAD

7,122 8,341 8,341

 GRUDZIEŃ

6,816 8,558 8,558

 

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu wykorzystywanej do bilansowania systemu dystrybucyjnego za rok 2014, 2015, 01-08 i 09-12.2016, 2017 oraz 2018, które znajdują się poniżej.