Cena Referencyjna Gazu na potrzeby bilansowania handlowego CRG BIL

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego Systemu Dystrybucyjnego (CRGBIL), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń z ZUD w ramach procesu bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany miesiąc (M) na podstawie zapisów punktu 24.4.6 i 24.4.7 IRiESD.

 

CENA REFERENCYJNA GAZU NA POTRZEBY BILANSOWANIA HANDLOWEGO

Rodzaj paliwa gazowego E Lw Ls
Rok 2018 [gr/kWh] [gr/kWh]

[gr/kWh]

 STYCZEŃ

8,413 10,336 10,336

 LUTY

9,066 9,485 9,485

 MARZEC

10,906 8,955 8,955

 KWIECIEŃ

8,440 9,304 9,304

 MAJ

9,780 9,366 9,366

 CZERWIEC

10,016 10,591 10,591

 LIPIEC

10,293 10,809 10,809

 SIERPIEŃ

10,695 11,073 11,073

 WRZESIEŃ

12,344 11,620 11,620

 PAŹDZIERNIK

11,633 13,274 13,274

 LISTOPAD

11,141 12,896 12,896

 GRUDZIEŃ

11,074 12,231 12,231

 

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu wykorzystywanej do bilansowania systemu dystrybucyjnego za rok 2014, 2015, 01-08 i 09-12.2016 oraz 2017, które znajdują się poniżej.