Cena Referencyjna Gazu na potrzeby bilansowania handlowego CRG BIL

Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego Systemu Dystrybucyjnego (CRGBIL), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń z ZUD w ramach procesu bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany miesiąc (M) na podstawie zapisów punktu 24.4.6 i 24.4.7 IRiESD.

 

CENA REFERENCYJNA GAZU NA POTRZEBY BILANSOWANIA HANDLOWEGO

Rodzaj paliwa gazowego E Lw Ls
Rok 2019 [gr/kWh] [gr/kWh]

[gr/kWh]

 STYCZEŃ

10,256 12,100 12,100

 LUTY

  8,623 11,158 11,158

 MARZEC

  7,671   9,454   9,454

 KWIECIEŃ

  7,484   8,399   8,399

 MAJ

     

 CZERWIEC

     

 LIPIEC

     

 SIERPIEŃ

     

 WRZESIEŃ

     

 PAŹDZIERNIK

     

 LISTOPAD

     

 GRUDZIEŃ

     

 

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu wykorzystywanej do bilansowania systemu dystrybucyjnego za rok 2014, 2015, 01-08 i 09-12.2016, 2017 oraz 2018, które znajdują się poniżej.