Cena Referencyjna Gazu (CRG)

Obecnie Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego przez OSD w Miesiącu gazowym poprzedzającym Miesiąc gazowy, w którym jest opublikowana na stronie internetowej OSD. Cena ta ma zastosowanie w Miesiącu gazowym następującym po Miesiącu gazowym, w którym została opublikowana. 

Do 31.08.2016 r. Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ustalana była przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na dany miesiąc (M) na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego w okresie 12 miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc (M-2).

CENA REFERENCYJNA GAZU

Rodzaj paliwa gazowego E Lw Ls
Rok 2020 [gr/kWh] [gr/kWh] [gr/kWh]

  STYCZEŃ

7,600 8,341 8,341

  LUTY

7,694 8,558 8,558

  MARZEC

7,521 8,084 8,084

  KWIECIEŃ 

6,460 6,684 6,684

  MAJ

6,524 5,809 5,809

  CZERWIEC

4,223 5,461 5,461

  LIPIEC

3,648 4,657 4,657

  SIERPIEŃ

2,675 3,826 3,826

  WRZESIEŃ

3,002 3,605 3,605

  PAŹDZIERNIK

     

  LISTOPAD

     

 GRUDZIEŃ

     


Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi danymi dotyczącymi ceny referencyjnej gazu za 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019 rok, które znajdują się poniżej.