Cel i zakres regulacji wewnętrznych

Realizacja prac niebezpiecznych

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych obejmują:

  • prace niebezpieczne – eksploatacyjne (12 instrukcji)
  • prace niebezpieczne – awaryjne
  • prace niebezpieczne – nietypowe 

Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac niebezpiecznych:

  • określają wytyczne i tryb postępowania przy organizacji, wykonaniu i dokumentowaniu prac niebezpiecznych
  • obowiązują pracowników PSG, a także wykonawców zewnętrznych wykonujących prace niebezpieczne w ramach zleconych usług
  • ustanawiają podział kompetencji i zakres odpowiedzialności osób wykonujących prace niebezpieczne

 

Realizacja prac ziemnych

Zasady wykonywania prac ziemnych:

  • określają wytyczne i tryb postępowania przy organizacji, wykonaniu i dokumentowaniu prac ziemnych
  • obowiązują pracowników PSG, a także wykonawców zewnętrznych wykonujących prace ziemne w ramach zleconych usług
  • ustanawiają podział kompetencji i zakres odpowiedzialności osób wykonujących prace ziemne
  • zawierają ustalenia dotyczące stosowanego sprzętu, materiałów, narzędzi oraz metod zapewniających bezpieczne warunki pracy