Bezpieczeństwo
użytkowników gazu ziemnego

Prawidłowa eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych

Pamiętaj! Aby urządzenia i instalacje gazowe oraz instalacje wentylacyjne były sprawne, raz w roku przeprowadzaj kontrolę stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowych.

Do prawidłowego spalania gazu ziemnego potrzebny jest dopływ powietrza; do spalenia 1 m3 gazu potrzeba ok. 10 m3 powietrza:

  • nie zasłaniaj otworów kratek nawiewnych w drzwiach i przewodach wentylacyjnych       
  • zadbaj o prawidłowe odprowadzenie spalin
  • zapewnij coroczną kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych
  • zapewnij właściwy ciąg powietrza w przewodzie wentylacyjnym
  • nie zasłaniaj ani nie zmniejszaj przekroju przewodów kominowych oraz nie likwiduj otworów wentylacyjnych w pomieszczeniach gdzie są zainstalowane urządzenia gazowe.

W sytuacji spalania gazu w warunkach niedoboru powietrza jako produkt spalania powstaje tlenek węgla zwany czadem, który może doprowadzić do groźnych zatruć lub nawet śmierci.
Zawsze korzystaj z urządzeń gazowych zgodnie z instrukcją obsługi oraz ich przeznaczeniem.