Bezpieczeństwo sieci gazowej

Apelujemy o świadome i bezpieczne wykonywanie prac ziemnych w miejscach lokalizacji podziemnej infrastruktury technicznej, a w szczególności sieci gazowej. Każda spowodowana awaria na sieci gazowej może nieść za sobą zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska. Uszkodzenie gazociągu może doprowadzić do zachwiania funkcjonowania systemu gazowego, co wiąże się z koniecznością poniesienia przez sprawcę znacznych kosztów naliczonych przez operatora przesyłowego.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie do jednostek terenowych Spółki miejsc prowadzenia prac ziemnych, które kolidują z siecią gazową.

W naszych placówkach możecie Państwo uzyskać informacje na temat przebiegu sieci gazowej, także tej znajdującej się na terenie Państwa posesji. Pracownicy Spółki będą służyć Państwu pomocą w tym zakresie i udzielą wszystkich niezbędnych informacji.

Uwaga! Jeżeli dojdzie do uszkodzenia sieci gazowej, należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Pogotowie Gazowe (tel. 992) lub Straż Pożarną (tel. 998).