Bezpieczeństwo sieci gazowej

Apelujemy o świadome i bezpieczne wykonywanie prac ziemnych w miejscach lokalizacji podziemnej infrastruktury technicznej, a w szczególności sieci gazowej. Każda spowodowana awaria na sieci gazowej może nieść za sobą zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska. Uszkodzenie gazociągu może doprowadzić do zachwiania funkcjonowania systemu gazowego.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie do jednostek terenowych Spółki miejsc prowadzenia prac ziemnych, które kolidują z siecią gazową.

W naszych placówkach możecie Państwo uzyskać informacje na temat przebiegu sieci gazowej, także tej znajdującej się na terenie Państwa posesji. Pracownicy Spółki będą służyć Państwu pomocą w tym zakresie i udzielą wszystkich niezbędnych informacji.

Uwaga! Jeżeli dojdzie do uszkodzenia sieci gazowej, należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Pogotowie Gazowe (tel. 992) lub Straż Pożarną (tel. 998).