Razem z Policją

Bezpieczeństwo stanowi dla nas priorytet oraz jest kluczową wartością, którą kierujemy się przy realizacji swoich celów biznesowych. Dokładamy wszelkich starań, aby świadomość wszystkich osób korzystających z gazu ziemnego była jak najwyższa.

Szeroko pojęte bezpieczeństwo stanowi również nadrzędny cel działań prowadzonych przez jednostki Policji. Skojarzenie wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie z pewnością wpłynie na zwiększenie ich skuteczności i efektywności. Dlatego 20 marca 2015 r. Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Komendant Główny Policji podpisali porozumienie o współpracy, której celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników gazu ziemnego poprzez przeciwdziałanie nielegalnemu poborowi gazu i jego konsekwencjom.

Kradzież gazu to nie tylko przywłaszczenie mienia, ale przede wszystkim zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego. Osoby, które dopuszczają się kradzieży gazu powodują zagrożenie dla siebie, a także dla nieświadomych niebezpieczeństwa pozostałych osób.

Projekt współpracy PSG z Policją ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej poprzez zapobieganie kradzieżom gazu i zminimalizowanie sytuacji kryzysowych, a co za tym idzie mniejszą liczbę interwencji u odbiorców pobierających nielegalnie gaz. W ramach ścisłej współpracy z Policją usprawniana jest wymiana informacji oraz kontaktów operacyjnych między jednostkami PSG a jednostkami Policji, a także określany zakres wspomagania jednostek pogotowia gazowego i pracowników kontroli PSG przez jednostki Policji. Niezwykle istotnym elementem projektu jest również edukacja pracowników Policji w zakresie nielegalnego poboru gazu, w tym rozpoznawania przypadków oraz zabezpieczania dowodów NPG.

Wspólne działania profilaktyczne i edukacyjne na terenie całego kraju przyczyniają się do poprawy wykrywalności przestępstw i wykroczeń związanych z nielegalnym poborem gazu oraz podnoszą świadomość społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla życia i zdrowia wynikających z działalności osób nielegalnie pobierających gaz.

Współpraca jednostek Polskiej Spółki Gazownictwa i Policji wpisuje się w obszar główny ISO 26000 – 6.2 - ład korporacyjny oraz szczegółowo w obszar 6.7.4 zagadnienia konsumenckie – ochrona zdrowa i bezpieczeństwa konsumentów.

 

 

Więcej o nielegalnym poborze gazu