Aktualności

PSG uhonorowane Polską Nagrodą Jakości 2017.11.13

Polska Spółka Gazownictwa została laureatem tegorocznej, XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. PSG otrzymała nagrodę w kategorii wielka organizacja produkcyjna. Polską Spółkę Gazownictwa wyróżniono za działania na rzecz promowania jakości, stałe doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem oraz podnoszenie jakości oferowanych usług.

Nagrody tradycyjnie wręczono na Zamku Królewskim w Warszawie 11 listopada. Odbierając to prestiżowe wyróżnienie Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel podziękował za docenienie starań Spółki na rzecz podnoszenia jakości dostaw paliwa gazowego w Polsce. Jak dodał dzięki temu klienci PSG zyskali potwierdzenie, że gaz w Polsce jest dostarczany w sposób bezpieczny i efektywny.

Prezes Jarosław Wróbel podziękował także pracownikom Spółki za to, że podjęli wysiłek doskonalenia się, co przynosi wymierne efekty i zostało dostrzeżone nie tylko w kraju. Polska Spółka Gazownictwa została bowiem w 2016 roku uznana za najbardziej efektywnego operatora systemu dystrybucji gazu w Europie.

W 2018 roku PSG jako laureat Polskiej Nagrody Jakości będzie reprezentować Polskę w zmaganiach o Europejską Nagrodę Jakości.

Polska Nagroda Jakości to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień gospodarczych w Polsce. Komitet Polskiej Nagrody Jakości został powołany w marcu 1995 roku przez ówczesnego Prezydenta Krajowej Izby Gospodarczej  Andrzeja Arendarskiego. Również w tym samym roku została ustanowiona  Polska Nagroda Jakości i odbyła się I edycja konkursu.

Dzięki zdobyciu Polskiej Nagrody Jakości Polska Spółka Gazownictwa będzie mogła m.in. używać hasła i znaku Nagrody w oficjalnej korespondencji i posługiwać się tym tytułem w kampaniach reklamowych.  Nagroda utrwali też opinię o Spółce jako o jednej z najlepszych w kraju, co przekłada się na pozytywne opinie klientów i społeczeństwa.

Organizatorami konkursu Polska Nagroda Jakości są Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polska Izba Gospodarcza. Oprócz Polskiej Spółki Gazownictwa tegorocznymi laureatami Polskiej Nagrody jakości zostali także: DGS Poland Sp. z o.o. w kategorii bardzo duża organizacja produkcyjno-usługowa,  Robert Bosch Sp. z o.o., Oddział w Mirkowie w kategorii duża organizacja produkcyjno-usługowa i Daedong System Poland Sp. z o.o. w kategorii duża organizacja produkcyjna.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim Polską Spółkę Gazownictwa reprezentowali także Członkowie Zarządu – Wioletta Czemiel-Grzybowska i Marian Żołyniak, a także przedstawiciele kadry menedżerskiej Spółki.

Biura Obsługi Klienta nieczynne 10 listopada oraz 4 grudnia 2017.11.07

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 10 listopada br. oraz 4 grudnia br. wszystkie Biura Obsługi Klienta w Polskiej Spółki Gazownictwa będą nieczynne. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Nowi Członkowie Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa 2017.10.02

21 września Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie zmian w Zarządzie Polskiej Spółki Gazownictwa. Decyzją Zgromadzenia Wspólników skład Zarządu PSG został rozszerzony do czterech osób.

Do sprawujących swe obowiązki od 2 marca 2016 roku Członków Zarządu II Kadencji - Prezesa Zarządu Jarosława Wróbla oraz Członka Zarządu Adama Węgrzyna z dniem 2 października 2017 dołączyli jako nowi Członkowie Zarządu Wioletta Czemiel – Grzybowska, dotychczasowa Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie oraz Marian Żołyniak – dotychczasowy Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle.

Polska Spółka Gazownictwa strategicznym sponsorem Dni Spirometrii 2017 2017.09.27

Od 25 do 30 września na terenie całej Polski odbywa się akcja pt. „Dni Spirometrii 2017”. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji jest Breathe Clean Air – Oddychaj czystym powietrzem. W trakcie akcji każdy chętny, za darmo, przejdzie badania spirometryczne i zyska informacje o stanie swojego układu oddechowego. Celem akcji jest edukacja społeczeństwa na temat przyczyn, przebiegu i skutków chorób płuc. Badania odbywają się w około 230 ośrodkach w całym kraju. Lista placówek znajduje się na stronie www.astma-alergia-pochp.pl

Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska w 2013 roku zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym w 41 europejskich krajach przyczyniło się do przedwczesnej śmierci ok. 500 tys. osób. Według danych GUS w Polsce tylko w 2012 roku z tego powodu zmarło od 26 do 44 tysięcy osób.  Dziś - zgodnie z szacunkami - na astmę, alergię i POChP cierpi około 6 mln Polaków. Późno rozpoznana przewlekła obturacyjna choroba płuc skraca życie chorych o 10 do 15 lat.

W Polsce główną rolę w emisji zanieczyszczeń odgrywa sektor komunalno-bytowy. Największe zagrożenie wynika z ogrzewania domów kiepskiej jakości paliwami stałymi lub często nawet różnego rodzaju odpadami, których spalanie ma drastyczny wpływ na środowisko naturalne, a tym samym na zdrowie Polaków. Aby to zmienić konieczna jest przede wszystkim edukacja.

Sponsorem strategicznym Dni Spirometrii została Polska Spółka Gazownictwa, która pod hasłem „Przyłącz się, bo liczy się każdy oddech” przybliża uczestnikom akcji wartość paliwa gazowego. Gaz ziemny jako czysta i bezpieczna  energia nie powoduje smogu, nie emituje pyłów ani innych szkodliwych substancji. Przy szerokim zastosowaniu wpływa pozytywnie na jakość powietrza, eliminując przyczyny powstawania licznych schorzeń układu oddechowego i innych poważnych chorób.

PSG oficjalnie otworzyła Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim 2017.09.18

18 września Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie otworzyła Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim. To jeden z siedemnastu OZG, utworzonych od stycznia 2017 roku w związku ze zmianą struktury organizacyjnej PSG.

Obecna na uroczystości Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - powiedziała, że lokalizacja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie to szansa na aktywizację lokalnego rynku pracy poprzez stworzenie nowych miejsc zatrudnienia. Jak dodała każdy region, nie tylko wielkie aglomeracje, ma prawo się rozwijać. To idea zrównoważonego rozwoju, którą Polska Spółka Gazownictwa realizuje w praktyce. Obecnie w gorzowskim OZG pracuje 158 osób, a do końca tego roku zatrudnienie ma wzrosnąć o kolejnych 61 osób.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak powiedział, że jest to kolejna ważna inwestycja dla województwa lubuskiego, która ma kluczowy wpływ na jakość życia mieszkańców.

Maciej Woźniak – wiceprezes PGNiG – podkreślił, że powstanie ośrodka w Gorzowie Wielkopolskim jest ściśle skorelowane ze strategią zarówno Polskiej Spółki Gazownictwa, jak i całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Jak dodał cała tzw. ściana zachodnia i sam Gorzów Wielkopolski są istotne z punktu widzenia polskiego gazownictwa, a dzięki utworzeniu Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie gaz pochodzący z nowych kierunków, w tym z gazoportu w Świnoujściu i z Norwegii w sposób bezpieczny będzie trafiać do klientów. Prezes Maciej Woźniak przypomniał również, że tegoroczne wyniki, pokazujące szesnastoprocentowy wzrost wolumenu dystrybuowanego gazu, świadczą o rozpędzającej się gospodarce, a to z kolei jest efektem działań prospołecznych i gospodarczych prowadzonych przez Rząd RP.

Podczas obszernej prezentacji Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel omówił najistotniejsze zmiany, jakie zaszły w Spółce w ostatnim roku. Podkreślił, iż w wyniku trzymiesięcznych prac w Jadwisinie udało się wypracować kluczowe dla PSG dokumenty, tj. Nową Strukturę, Strategię i System Motywacyjny wraz z nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Jak dodał Strategiczny Pakiet Zmian na lata 2016-2022 jest efektem nowatorskiej formy współpracy przedstawicieli Pracodawcy i Strony Społecznej. Spółka stawia również na rozwój poprzez poprawę efektywności, w tym pozyskiwanie nowych klientów i optymalizację procesów, a nie prostą redukcję kosztów, między innymi poprzez zwolnienia pracowników.

Prezes Zarządu PSG podkreślił, że jedną z pierwszych decyzji obecnego Zarządu PSG było wstrzymanie zaplanowanych przez poprzedni Zarząd zwolnień 1300 pracowników Spółki w 2016 roku. Także nowa struktura organizacyjna Spółki jest nastawiona na klienta i ściśle skorelowana z podziałem administracyjnym kraju. Prezes Jarosław Wróbel dodał również, że dostęp do gazu to nie tylko poprawa jakości życia, ale też szansa na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów i rozwój całego regionu.

Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Gorzowie podlegają 4 Gazownie i 5 Placówek Gazowniczych. Są to Gazownie w Gorzowie Wielkopolskim, Kostrzynie nad Odrą, Zielonej Górze i Żaganiu oraz Placówki Gazownicze w Drezdenku, Nowej Soli, Sulechowie, Gubinie i Żarach. Zarządza ponad trzema tysiącami sieci wysokiego, podwyższonego, średniego i niskiego ciśnienia oraz dwudziestoma stacjami wysokiego ciśnienia i ponad dwustu osiemdziesięcioma stacjami drugiego stopnia. W latach 2016 – 2022 Polska Spółka Gazownictwa chce zrealizować w województwie lubuskim trzy duże tematy inwestycyjne o łącznej wartości niemal 60 milionów złotych. Są to budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Gorzów – Witnica wraz z budową Stacji Redukcyjno - Pomiarowej,  budowa SRP  Wschowa II oraz gazyfikacja gminy Miedzichowo, Trzciel. Dzięki tym inwestycjom w Lubuskiem przybędzie łącznie ponad 70 kilometrów sieci gazowych oraz dwie stacje gazowe.

Ogółem do 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa chce wydać na przebudowę systemu gazownictwa w Polsce ponad 11 miliardów złotych. Aktywnie nawiązuje też współpracę z samorządami na rzecz likwidacji tzw. białych plam na gazowniczej mapie Polski. Do tej pory PSG podpisała już 450 listów intencyjnych w sprawie gazyfikacji nowych gmin. Spółka chce realizować inwestycje w dużej mierze poprzez tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG. Umożliwia to dotarcie do nowych odbiorców w sytuacjach, gdy budowa tradycyjnych sieci jest niemożliwa lub nieopłacalna, jednocześnie skracając czas przyłączenia odbiorców. PSG chce również uruchomić w Jarosławiu na Podkarpaciu własny zakład, produkujący kompletne stacje regazyfikacji LNG. Spółka stawia również na innowacje, chce wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne by optymalizować koszty i zwiększać efektywność. Dlatego w Rzeszowie powstało Centrum Badań i Rozwoju PSG, Spółka realizuje również autorski program Leonardo, służący budowaniu kultury innowacyjności.

Wyniki Polskiej Spółki Gazownictwa za I półrocze 2017 r. 2017.08.30

Po I półroczu 2017 r. wyniki finansowe Polskiej Spółki Gazownictwa wyniosły:

Wartości w mln PLN

Wykonanie

I-VI 2017

EBITDA

1 411,6

EBIT

946,1

Wynik finansowy netto

777,5

 

pomimo wzrostu zatrudnienia w PSG o 460 osób na koniec czerwca 2017 r., w tym bezpośrednio w obszarze eksploatacji sieci gazowych o 276 osób. Rezultaty te osiągnięto dzięki stale prowadzonym działaniom w zakresie optymalizacji procesów, które przyniosły oszczędności na działalności operacyjnej.

Wyniki za I półrocze 2017 r. zbiegły się z pierwszym rokiem realizacji nowej Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016 – 2022, zatwierdzonej 29 czerwca 2016 r. przez Zarząd PGNiG S.A. (właściciel PSG). Zmiany rozpoczęte z początkiem 2016 r i później zapisane w Strategii istotnie zwiększyły możliwości realizowania proaktywnego przyłączania odbiorców do sieci gazowej i gazyfikowania nowych obszarów. W okresie 01 lipiec 2016 do 30 czerwca 2017 roku, PSG podpisało 439 listów intencyjnych z gminami w całej Polsce. Działania te połączone z optymalizacją procesów znalazły również swoje odzwierciedlenie w znacznej poprawie wyników finansowych w stosunku do roku bazowego 2015 co prezentuje poniższa tabela.

Wartości w mln PLN

Wykonanie I-VI 2015

Wykonanie I-VI 2016

Wykonanie I-VI 2017

Δ %

2015-2016

Δ %

2015-2017

EBITDA

1 184,3

1 374,3

1 411,6

+ 16,0%

+ 19,2%

EBIT

740,0

913,9

946,1

+ 23,5%

+ 27,9%

Wynik finansowy netto

601,1

739,4

777,5

+ 23,0%

+ 29,3%

 

 

 

 

 

 

 

PSG partnerem wydania specjalnego "Polski Zbrojnej" dot. Święta Wojska Polskiego 2017.08.14

Święto Wojska Polskiego jest kolejną okazją, by wśród Polaków propagować wspólną ideę Fundacji PGNiG i PSG „Rozgrzewamy Polskie Serca".  Dzięki współpracy z wydawcą Polski Zbrojnej, wydaliśmy jednodniówkę, w której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

TUTAJ mogą Państwo pobrać wersję elektroniczną „Polski Zbrojnej”.

PSG partnerem wydania specjalnego "Polski Zbrojnej" dot. Powstania Warszawskiego 2017.08.01

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jest kolejną okazją, by wśród Polaków propagować wspólną ideę Fundacji PGNiG i PSG „Rozgrzewamy Polskie Serca". Dzięki współpracy z wydawcą Polski Zbrojnej, wydaliśmy jednodniówkę, w której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące tamtych wydarzeń.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Warszawa niemal całkowicie została zburzona.

TUTAJ mogą Państwo pobrać wersję elektroniczną „Polski Zbrojnej”.

Wizyta Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego w Gazowni PSG w Siedlcach 2017.07.28

W dniu 28 lipca 2017 roku odbyło się spotkanie w Gazowni PSG w Siedlcach, w którym udział wzięli Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Prezes PSG Jarosław Wróbel, Wiceprezes PSG Adam Węgrzyn, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie Wioletta Czemiel-Grzybowska oraz Kierownik Gazowni Robert Więckowski.

Podczas spotkania omawiano najważniejsze zagadnienia związane z działalnością Gazowni PSG w związku z funkcjonowaniem od 2017 roku nowej struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, a także realizację Strategii Spółki na lata 2016-2022. Zakłada ona intensywne działania prorozwojowe, wyrażone zwiększeniem wolumenu dystrybuowanego gazu, liczby nowych odbiorców oraz liczby zgazyfikowanych gmin w Polsce, które mają stanowić podstawę budowy stałego wzrostu wartości Spółki.

Prezes Jarosław Wróbel przedstawił również plany rozwoju Gazowni w Siedlcach na lata 2017-2020. W ciągu czterech lat łączne nakłady inwestycyjne na rozwój i modernizacje wyniosą ok. 12,5 mln zł. Na terenie Gazowni w Siedlcach planowana jest m.in. budowa sieci średniego ciśnienia w Łosicach i Sokołowie Podlaskim. Planowane inwestycje rozwojowe dotyczą m.in. budowy sieci średniego ciśnienia w mieście i gminie Mordy, miejscowości Węgrów oraz mieście i gminie Sokołów Podlaski.

Minister Krzysztof Tchórzewski z uznaniem wypowiedział się o działalności Gazowni w Siedlcach, która jest jedną z najszybciej rozwijających się jednostek organizacyjnych PSG. Pracownicy Gazowni przy wykonaniu planu eksploatacyjnego ponad 100 proc., realizują najwięcej przyłączy własnymi siłami. Najkrótszy czas tak realizowanego przyłącza wynosi tu dziewięć dni.

Od początku 2017 roku Polska Spółka Gazownictwa zgazyfikowała cztery nowe gminy w obszarze działania Gazowni w Siedlcach – gminy: Bielany, Miedzna, Huszlew, Olszanka. W latach 2014-2017 na obszarze Gazowni wydano ponad 2,9 tys. warunków przyłączenia i zawarto ponad 1,6 tys. umów o przyłączenie.

Pozytywne efekty realizacji nowej strategii Polskiej Spółki Gazownictwa 2017.07.26

29 czerwca ubiegłego roku została zatwierdzona nowa Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016–2022. Zakłada ona intensywne działania prorozwojowe, wyrażone zwiększeniem wolumenu dystrybuowanego gazu, liczby nowych odbiorców oraz liczby zgazyfikowanych gmin w Polsce, które mają  stanowić podstawę budowy stałego wzrostu wartości Spółki do 2022 roku.

Realizując zapisy Strategii, w 2017 r. PSG kontynuuje zintensyfikowane działania na rzecz rozwoju rynku dystrybucji gazu. Porównanie wyników osiągniętych w I połowie 2015 i 2017 r. wyraźnie wykazuje na efekty wzrostowe podejmowanych w ramach nowej Strategii inicjatyw.

Aktywność w zakresie rozwoju rynku dystrybucji gazu

Zakres działania

I – VI 2015

I – VI 2017

Odchylenie

2015-2017

Wolumen dystrybuowanego gazu

5,3 mld m3

6,1 mld m3

+15,09%

Wydane warunki przyłączenia

do sieci gazowej

56 958 szt.

76 039 szt.

+33,50 %

Podpisane umowy przyłączeniowe

24 029 szt.

38 866 szt.

+61,75 %

 

W 2016 roku PSG rozpoczęło intensywne spotkania z przedstawicielami gmin w całej Polsce w sprawie gazyfikacji. Efektem tych spotkań jest podpisanych na obecną chwilę 439 listów intencyjnych, z czego 158 do końca 2016 roku i 281 w pierwszej połowie 2017 r. 

Aktywna współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, proaktywne podejście do potencjalnych odbiorców gazu oraz mobilizacja jednostek terytorialnych PSG w zakresie nowych gazyfikacji spowodowały, że dostęp do gazu uzyskały aż 42 nowe gminy (wg Raportu GUS ZPG7).

Tworzenie potencjału do rozwoju oraz przyłączania kolejnych odbiorców uzależnione jest od rozbudowy sieci dystrybucyjnej gazu. W Strategii PSG szczególną uwagę poświęcono przyspieszeniu procesu inwestycyjnego, które jest konsekwentnie realizowane. Niestety realizacja inwestycji, zwłaszcza w sieć wysokiego ciśnienia, to proces wieloletni. Pełne efekty podjętych w tym zakresie działań będą widoczne dopiero za kilka lat. Jednak zamiana struktury organizacyjnej towarzysząca nowej Strategii oraz wprowadzenie zarządzania procesowego już przynoszą pożądane efekty. Zauważalne jest to szczególnie w rozbudowie infrastruktury średniego i niskiego ciśnienia.

Przez rok obowiązywania nowej Strategii od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 wybudowano:

  • 9 Stacji Redukcyjno-Pomiarowych I Stopnia
  • 658 Stacji Redukcyjno-Pomiarowych II Stopnia
  • Łączna długość wybudowanych nowych gazociągów to 3 439 km z czego: wysokiego i podwyższonego średniego 36 km natomiast średniego i niskiego 3 403 km
  • 57 744 szt. przyłączy gazu (wg. dowodów OT).

W ramach rozwoju rynku dystrybucji gazu oraz zwiększania efektywności procesu inwestycyjnego PSG podejmuje również działania w zakresie pozyskania środków unijnych. W okresie od stycznia do końca czerwca 2017 roku zostały podpisane 4 umowy na łączną kwotę dofinansowania 115,2 mln PLN.

Realizacja nowej strategii rozwojowej jest również związana z tworzeniem nowych miejsc pracy. Do końca czerwca 2017 roku PSG zwiększyła zatrudnienie w całej Polsce o 460 osób w porównaniu do 31.12.2015 r.

Podsumowując realizację Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa w pierwszą rocznicę jej zatwierdzenia można zauważyć, że realizacja wszystkich kluczowych celów przebiega zgodnie z planem, a w niektórych przypadkach nawet go wyprzedza.

Realizacja kluczowych celów strategicznych PSG na lata 2016 – 2022.

Nazwa celu

Plan

2016 - 2022

Wykonanie

2016 – VI 2017

Stopień realizacji celów

EBITDA (mln PLN)

15 985

3 872

24,22 %

Wolumen dystrybucji gazu (mld m3)

79,06

16,96

21,45 %

Liczba nowych przyłączy (szt.)

(wg. dowodów OT)

350 600

82 571

 

23,55 %

Liczba zgazyfikowanych gmin (szt.)

74

42

56,76 %