Aktualności

Polska Spółka Gazownictwa otworzyła Placówkę Gazowniczą w miejscowości Wysokie Mazowieckie 2017.05.08

Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie otworzyła w dniu 08 maja Placówkę Gazowniczą w miejscowości Wysokie Mazowieckie w województwie podlaskim. To kolejna z 52 jednostek, które do końca tego roku Spółka planuje uruchomić w całym kraju.

Podczas spotkania z samorządowcami Jarosław Zieliński – wiceminister MSWiA - podkreślił, że ambitne plany inwestycyjne Polskiej Spółki Gazownictwa w województwie podlaskim napawają optymizmem i są realną szansą na rozwój tych terenów. Także wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki zauważył, że dostarczenie gazu na tereny rolnicze to ogromny postęp cywilizacyjny i szansa na prowadzenie nowoczesnych, ekologicznych działań w przemyśle rolno – spożywczym.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wyraził nadzieję, że planowana budowa gazociągu Polska – Litwa będzie także szansą na większe zgazyfikowanie województwa podlaskiego, które obecnie jest najsłabiej zgazyfikowanym rejonem w Polsce. Radosław Bartosik – wiceprezes PGNiG – obszernie mówił o zmianie strategii zarówno całej Grupy Kapitałowej PGNiG, jak i PSG, które to Spółki stawiają na rozwój, aktywną współpracę z samorządami i rozwój poprzez gazyfikację nowych regionów oraz zwiększenie liczby odbiorców.

W tej chwili w Polsce na 2479 gmin zgazyfikowanych jest jedynie 1433. PSG od lipca 2016 roku organizuje spotkania z samorządowcami, czego efektem są listy intencyjne o współpracy między Spółką a gminami. Do tej pory podpisano ich w całym kraju ponad 290.

PSG chce gazyfikować nowe gminy, zwłaszcza na Podlasiu, gdzie jest mało tradycyjnych sieci gazowych, z wykorzystaniem stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG, czyli poprzez tzw. gazyfikację wyspową. Prezes PSG Jarosław Wróbel podkreślił, że dla wielu samorządów to najszybsza i często jedyna szansa na korzystanie z gazu ziemnego. Obecnie Polska Spółka Gazownictwa eksploatuje 8 stacji regazyfikacji LNG na terenie całej Polski, w tym na Podlasiu w miejscowości Zielone Kamedulskie koło Suwałk. Do 2018 Spółka chce wybudować 11 kolejnych stacji. Ogółem na inwestycje w infrastrukturę gazowniczą w całej Polsce PSG przeznaczy do 2022 roku ponad 11 miliardów złotych.

W województwie podlaskim na 118 gmin zgazyfikowane są jedynie 23, czyli 19% wszystkich. Utworzonemu 1 stycznia 2017 roku Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Białymstoku podlegają Gazownie w Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz Placówki Gazownicze w Siemiatyczach i Wysokiem Mazowieckiem.

Zakład zarządza prawie tysiąc ośmiuset kilometrami sieci wysokiego i średniego ciśnienia, 17 stacjami wysokiego ciśnienia oraz 29 stacjami II stopnia. We wszystkich jednostkach PSG na Podlasiu pracują obecnie 184 osoby, a zgodnie z planem etatyzacji ma ich być 229, co oznacza utworzenie w ciągu trzech lat czterdziestu pięciu nowych miejsc pracy.

Do 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa chce przeznaczyć na przebudowę systemu gazownictwa w Polsce ponad 11 miliardów złotych. W województwie podlaskim PSG zrealizuje osiem dużych tematów inwestycyjnych, wartych ponad 360 milionów złotych. Dzięki temu przybędzie osiem  stacji gazowych oraz ponad 180 kilometrów sieci. Spółka wykona między innymi przyłączenie do sieci SGT Jamał – Europa w Zambrowie, przebudowę gazociągu białostockiego, zbuduje sieć gazową w Bielsku Podlaskim oraz stacje LNG na terenie gmin Grajewo-Wołów, Mońki, Augustów, Czyżew i Hajnówka.

Oprócz inwestycji w infrastrukturę PSG uruchamia również klasę patronacką o kierunku technik gazownictwa w Zespole Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku. W tej chwili trwa rekrutacja uczniów, których w pierwszej klasie ma być 29. To pierwszy i zarazem jedyny taki kierunek kształcenia w regionie. Po czterech latach nauki uczniowie będą mieć możliwość zatrudnienia w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Białymstoku.

PSG partnerem okazyjnego wydania jednodniówki „Polski Zbrojnej” na Dzień Flagi 2017.05.04

Polska Spółka Gazownictwa po raz kolejny już współuczestniczyła, wraz z Fundacją PGNiG im. I. Łukasiewicza, w wydaniu specjalnej jednodniówki „Polski Zbrojnej". Tym razem była ona poświęcona historii barw i polskich symboli narodowych.

2 maja - w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - gazeta rozdawana była na ulicach Warszawy w czasie uroczystości i imprez związanych z tym świętem. Znalazły się w niej artykuły o historii polskiej flagi na Monte Casino w 1944 roku, o historii polskiej szachownicy lotniczej, o tym dlaczego orzeł jest symbolem Polski oraz co oznaczają biel i czerwień w polskich znakach narodowych.

Zapraszamy do lektury specjalnego wydania "Polski Zbrojnej".

Kolejne listy intencyjne podpisane przez PSG z gminami województwa wielkopolskiego 2017.04.28

27 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin wielkopolskich z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa. Gospodarzem spotkania była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Polską Spółkę Gazownictwa reprezentowali Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Adam Węgrzyn oraz dyrektorzy Oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu – Artur Różański i Janusz Śniedziewski.

Spotkanie rozpoczęło się podpisaniem 19 listów intencyjnych z wybranymi samorządami województwa wielkopolskiego w sprawie wzajemnej współpracy przy rozwoju sieci gazowej w Wielkopolsce. Obie strony zadeklarowały podjęcie działań, które umożliwią budowę infrastruktury gazowej i zaopatrzenia w gaz ziemny odbiorców wybranych obszarów gmin. W obecności mediów listy podpisali przedstawiciele gmin: Miedzichowo, Powidz, Kępno, Jarocin, Przemęt, Krzymów, Tuliszków, Rychwał, Grodziec, Malanów, Wągrowiec, Czerniejewo, Gniezno - miasto, Kostrzyn, Nekla, Kłecko, Śrem, Witkowo, Rawicz.

Drugą część spotkania, w którym uczestniczyli także przedstawiciele pozostałych kilkudziesięciu gmin Wielkopolski, otworzyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. W swoim wystąpieniu przypomniała, że historia gazownictwa w Poznaniu sięga już ponad 160 lat Tak jak wówczas Wielkopolska była jednym z liderów, tak i teraz stara się utrzymywać tę pozycję. Jest to możliwe tylko dzięki współpracy między samorządami i takimi firmami jak PSG.

Następnie Członek Zarządu PSG Adam Węgrzyn przedstawił nową strukturę organizacyjną Polskiej Spółki Gazownictwa jako Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu - największej zarówno w Wielkopolsce, jak i w kraju firmy zajmującej się świadczeniem usług dystrybucji gazu ziemnego. Wiceprezes Węgrzyn zaprezentował strategię Spółki na najbliższe lata, nastawioną na rozwój sieci gazowej i  gazyfikację kolejnych gmin województwa, a tym samym likwidację istniejących nadal  tzw.  „białych plam". Przedstawił także możliwości przeprowadzenia nowych inwestycji przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji LNG, zachęcając tym samym przedstawicieli gmin wielkopolskich do szukania nowych rozwiązań w sposobie dostarczania ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny, do nowych odbiorców.

Wiceprezes Węgrzyn podkreślił, że Polska Spółka Gazownictwa realizuje politykę Rządu RP w sprawie wyrównywania szans właśnie dzięki rozbudowie infrastruktury gazowniczej i otwiera się w stronę Polski powiatowej, by wszędzie mógł następować rozwój gospodarczy. Aby było to jednak jak najbardziej efektywne dyrektor Oddziału w Poznaniu Artur Różański zachęcał przedstawicieli gmin Wielkopolski do kontaktu z PSG i do podejmowania rozmów na temat rozbudowy sieci gazowej i wypracowywania wspólnie nowych modeli działań, które przyniosą wymierne korzyści i dla odbiorców i dla regionu.

Obecnie z 219 gmin znajdujących się w zasięgu działania Oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu zgazyfikowanych jest 148. Poziom gazyfikacji gmin w Wielkopolsce jest wyższy niż średnia kraju i wynosi 68%. Sieć gazowa na tym terenie to ponad 14 480 km gazociągów zarówno wysokiego i średniego, jak też niskiego ciśnienia. Sieć ta stale jest rozbudowywana.

Prowadzone bądź przygotowywane obecnie w Wielkopolsce inwestycje mają w latach 2016-2022 o prawie 650 km zwiększyć długość sieci gazowej PSG w województwie, a Spółka przeznaczy na inwestycje  ponad 200 mln. zł.

Polska Spółka Gazownictwa podpisała kolejne listy intencyjne w województwie lubelskim 2017.04.19

We wtorek 18 kwietnia w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych w sprawie współpracy przy gazyfikacji województwa lubelskiego pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a przedstawicielami lubelskich samorządów.

Polską Spółkę Gazownictwa reprezentowali Członek Zarządu PSG Tomasz Blacharski oraz Dariusz Dumkiewicz, dyrektor lubelskiego Oddziału Zakładu Gazowniczego. Gospodarzem spotkania był wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który mówił o dużym znaczeniu gazyfikacji dla całego regionu. Podziękował też Polskiej Spółce Gazownictwa za gotowość do inwestowania i rozwijania sieci gazowej na terenie województwa lubelskiego. Ma to ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców gmin, jak i potencjalnych inwestorów.

Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Tomasz Blacharski w swojej prezentacji zwracał uwagę na zmiany, związane z przyjęciem i realizacją nowej strategii spółki na lata 2016-2022. Poruszone zostały także kwestie związane z nową strukturą organizacyjną PSG jako Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu, rozwojem sieci gazowej i możliwością likwidacji tzw. białych plam na mapie gazowej regionu poprzez dostarczanie skroplonego gazu LNG, w ramach tzw. gazyfikacji wyspowej.

Po spotkaniu nastąpiło uroczyste podpisanie listów intencyjnych z jedenastoma gminami województwa lubelskiego: Jastków, Kock, Krasnobród, Łukowa, Łuków, Obsza, Ostrów Lubelski, Podedwórze, Ryki, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski i Wysokie.

Prezes Tomasz Blacharski spotkał się także z kadrą kierowniczą Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie. OZG w Lublinie zatrudnia 449 pracowników. Swoim zasięgiem obsługuje około 284 000 odbiorców. Sieć gazowa to około 11 383 km rurociągów i ponad 145 000 przyłączy.

Polska Spółka Gazownictwa podpisała niemal ćwierć tysiąca listów intencyjnych w sprawie gazyfikacji gmin 2017.04.10

Polska Spółka Gazownictwa od lipca ubiegłego roku do tej pory podpisała ponad 240 listów intencyjnych o współpracy z gminami w sprawie gazyfikacji. Najwięcej takich listów podpisały Oddziały Zakłady Gazownicze w Warszawie – 67, Białymstoku – 51, Olsztynie – 23, Lublinie – 20 oraz we Wrocławiu – 18 listów.

Ścisła współpraca PSG z samorządami to realizacja zarówno rządowej polityki zrównoważonego rozwoju, polegającej na likwidacji barier cywilizacyjnych, jak też nowej strategii Spółki na lata 2016-2022.

Podczas spotkań z samorządowcami, organizowanych przez poszczególne Oddziały Zakłady Gazownicze PSG w całym kraju, przedstawiana jest nowa struktura organizacyjna PSG jako Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu, plany rozwoju sieci gazowej i możliwości gazyfikacji kolejnych gmin, zarówno poprzez budowę tradycyjnej sieci gazowej, jak i gazyfikację przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG.

Dzięki temu ostatniemu, nowatorskiemu rozwiązaniu, możliwa jest gazyfikacja terenów, na których dotychczas nie było możliwości budowy i rozwoju tradycyjnej infrastruktury gazowej. Dzięki stałym dostawom skroplonego gazu z gazoportu w Świnoujściu tzw. gazyfikacja wyspowa jest dla wielu gmin szansą na szybkie zyskanie dostępu do bezpiecznego i ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny. To także ogromny wpływ na rozwój gospodarczy oraz aktywizację lokalnych rynków pracy. Dostęp do gazu przyciąga bowiem nowe inwestycje, a te z kolei wiążą się ze wzrostem zatrudnienia.

Inną istotną kwestią jest walka z zanieczyszczeniami powietrza. Możliwość korzystania z gazu jest szczególnie istotna dla gmin nastawionych na turystykę oraz w rejonach najbardziej zagrożonych smogiem, takich, jak Małopolska.

Propozycje PSG spotykają się z ogromnym zainteresowaniem samorządów, które deklarują wszelką pomoc podczas realizacji planowanych inwestycji, poczynając od wskazania terenów na budowę infrastruktury gazowniczej, a kończąc na deklarowanym szybkim trybie załatwienia formalności.

Działania prorozwojowe, zmierzające do rozbudowy systemu dystrybucyjnego, to jeden z głównych elementów nowej strategii Polskiej Spółki Gazownictwa. W najbliższych sześciu latach PSG planuje wydać ponad 11 miliardów złotych na przebudowę systemu gazownictwa w Polsce.

Spotkanie przedstawicieli samorządów z województwa świętokrzyskiego z PSG 2017.04.03

3 kwietnia 2017 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa z samorządowcami.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 103 gmin województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele starostw powiatowych oraz parlamentarzyści. PSG reprezentował Członek Zarządu Tomasz Blacharski oraz dyrektorzy Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach – Radosław Słoniewski i Józef Katra. Gospodarzem spotkania była Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski.​

Najważniejsze poruszone kwestie to przedstawienie nowej struktury organizacyjnej PSG jako Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu, rozwój sieci gazowej i możliwości gazyfikacji kolejnych gmin – w tym również za pomocą skroplonego gazu LNG. Wojewoda Świętokrzyski zwracała uwagę na możliwości, jakie niosą ze sobą inwestycje w infrastrukturę gazową, które przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności województwa. Dzięki takim działaniom region świętokrzyski staje się bardziej interesujący dla inwestorów. Agata Wojtyszek przypomniała również o niedawnej reaktywacji Placówki Gazowniczej w Końskich, która jest dowodem na to, że PSG wraca do zapomnianych wcześniej terenów.

Członek Zarządu PSG Tomasz Blacharski podczas wystąpienia zwracał szczególną uwagę na prorozwojową strategię, która Spółka przyjęła na lata 2016 – 2022. Zachęcał samorządowców do nawiązania współpracy, ponieważ PSG realizuje w 100% politykę energetyczną Rządu RP, której jednym z celów jest eliminowanie tzw. „białych plam" na mapie gazownictwa i otwarcie na nowe inwestycje. W tym roku PSG rozpocznie obsługę klientów w dodatkowych 52 Gazowniach i Placówkach Gazowniczych.

W najbliższym czasie planowane jest zasilanie skroplonym gazem LNG terenów w Sielpi, Łagowie oraz fabryki kotłów SEFAKO w Sędziszowie. W województwie świętokrzyskim OZG Kielce podpisał do tej pory 5 listów intencyjnych, których celem jest realizacja konkretnych inwestycji. Budowa gazociągów planowana jest w gminach: Miedziana Góra, Jędrzejów, Mirzec, Kielce oraz Nowa Słupia.

Po spotkaniu nastąpiło uroczyste podpisanie listów intencyjnych w sprawie budowy sieci gazowej z kolejnymi gminami:

1. Miedziana Góra  - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do m. Tumlin Podgród w gm. Miedziana Góra.

2. Wąchock - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do miejscowości Węglów w gm. Wąchock.

3. Osiek - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia od miejscowości Świniary Nowe poprzez m. Długołęka oraz m. Otoka do m. Osiek w gm. Osiek.

Odział Zakład Gazowniczy w Kielcach zatrudnia 343 pracowników. Na terenie województwa świętokrzyskiego działa 5 Gazowni oraz 3 Placówki Gazownicze. OZG obsługuje 160 tys. odbiorców i dystrybuuje 500 mln metrów sześciennych gazu rocznie. W Świętokrzyskiem zgazyfikowane są 62 gminy, a poziom gazyfikacji wynosi 61%. W najbliższych latach PSG chce wydać na inwestycje w Świętokrzyskiem ponad 260 milionów złotych.

Polska Spółka Gazownictwa podpisała kolejne listy intencyjne 2017.03.21

20 marca 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli gmin z powiatu goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego.

Celem spotkania było przedstawienie nowej struktury organizacyjnej PSG jako Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu, rozwój sieci gazowej i możliwości gazyfikacji kolejnych gmin województwa zachodniopomorskiego – likwidacja tzw. „białych plam" oraz możliwości przeprowadzenia inwestycji przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji LNG.

Wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski mówił o dużym znaczeniu gazyfikacji dla całego regionu. Zwrócił także uwagę na to, że niezbędna jest dobra współpraca samorządów w tym zakresie, bowiem to burmistrzowie i wójtowie gmin wiedzą najlepiej, jakie są oczekiwania mieszkańców w tym zakresie.

Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Adam Węgrzyn w swojej prezentacji zwracał uwagę na zmiany, związane z przyjęciem nowej Strategii spółki na lata 2016-2022. Podkreślił wagę tej zmiany dla samorządów, ponieważ spółka przyjęła prorozwojową strategię, a jednym z jej głównych celów jest umożliwienie powszechnej dostępności do gazu.

Prezes Adam Węgrzyn mówił także o możliwości gazyfikacji gmin za pomocą stacji wyspowych i skroplonego gazu LNG, co znacząco pomoże w gazyfikacji terenów, na których wcześniej inwestycje w infrastrukturę gazowa były nieopłacalne. Zwrócił uwagę na to, że samorządy, którym wcześniej odmówiono inwestycji, ponownie powinny nawiązać współpracę ze spółką, ponieważ PSG ma obecnie znacznie większe możliwości działania. Rozwój PSG oznacza także tworzenie nowych placówek oraz nowe miejsca pracy. W Zachodniopomorskiem w styczniu przyszłego roku planowane jest otwarcie punktu gazowniczego w Dębnie. Ogółem w ciągu najbliższych pięciu lat Polska Spółka Gazownictwa chce zainwestować w województwie zachodnio pomorskim ponad 100 milionów złotych.

Po spotkaniu nastąpiło uroczyste podpisanie listów intencyjnych z sześcioma gminami województwa zachodniopomorskiego: Banie, Cedynia, Dobrzany, Nowe Warpno, Suchań i Trzcińsko-Zdrój.

Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie zatrudnia 277 osób. W ciągu 3 lat planowany jest wzrost zatrudnienia do 320 osób. Swoim zasięgiem obsługuje około 230 000 odbiorców. Sieć gazowa to około 5800 km i ponad 93 000 przyłączy.​

Polska Spółka Gazownictwa i GAZ-SYSTEM porządkują system gazowniczy 2017.03.21

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa postępowania antymonopolowego wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na zakupie przez PSG części mienia należącego do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. Tym samym obie spółki dostały zgodę na rozpoczęcie regulowania statusu sieci gazowych w Polsce.

Działania zmierzające do uporządkowania infrastruktury systemów przesyłowego i dystrybucyjnego w Polsce Zarządy Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM podjęły już w ubiegłym roku.  List intencyjny w tej sprawie został   podpisany przez obie spółki 30 listopada 2016 roku. Wcześniej - 29 czerwca 2016 roku -  spółki podpisały memorandum w sprawie oceny możliwości przejęcia obiektów systemowych.

W dokumencie obie firmy zadeklarowały współpracę w zakresie przeglądu infrastruktury gazowej pod kątem funkcji przesyłowych i dystrybucyjnych. Określiły również ramy przyszłych transakcji.

W pierwszym etapie projektu PSG ma zakupić od GAZ-SYSTEM wybrane segmenty systemu przesyłowego oraz stacje gazowe. Dokonana zostanie także analiza elementów infrastruktury, które GAZ-SYSTEM zakupi od PSG. Zgodnie z założeniami sieci dystrybucyjne staną się własnością PSG, natomiast GAZ-SYSTEM będzie zarządzać wyłącznie sieciami przesyłowymi. To kluczowa decyzja dla całego sektora gazowego w Polsce.

Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie uruchomiła Gazownię w Łukowie w województwie lubelskim 2017.03.17

W dniu 17 marca Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie uruchomiła Gazownię w Łukowie w województwie lubelskim. To kolejna już w tym roku placówka, reaktywowana po jej uprzedniej likwidacji.

Podczas spotkania z samorządowcami z Lubelszczyzny minister Krzysztof Michałkiewicz z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powiedział, że powrót gazownictwa do Łukowa jest bardzo dobrą informacją, bowiem stwarza to szansę na rozwój całego regionu, a nowe inwestycje to jednocześnie powstawanie nowych miejsc pracy.

Wiceprezes PGNiG Magdalena Zegarska dodała, że Zarząd PGNiG w pełni wspiera prorozwojowe działania Polskiej Spółki Gazownictwa, będące realizacją rządowej polityki zrównoważonego rozwoju.

Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel podkreślił podczas spotkania rolę współpracy z samorządami, bez której niemożliwa byłaby realizacja planów PSG, dotyczących przebudowy polskiego gazownictwa oraz likwidacji tzw. białych plam na gazowej mapie Polski.

W województwie lubelskim na 213 gmin zgazyfikowanych jest 115, czyli 54% wszystkich. Utworzonemu 1 stycznia 2017 roku Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Lublinie podlega 10 Gazowni oraz 2 Placówki Gazownicze.

Zakład zarządza ponad jedenastoma tysiącami kilometrów sieci wysokiego i średniego ciśnienia, 59 stacjami wysokiego ciśnienia oraz 281 stacjami II stopnia. We wszystkich jednostkach PSG w Lubelskiem pracuje obecnie 437 osób, a zgodnie planem etatyzacji ma ich być ponad 500, co oznacza utworzenie w ciągu trzech lat ponad sześćdziesięciu nowych miejsc pracy.

Najważniejsze planowane na Lubelszczyźnie inwestycje PSG to m.in. gazyfikacja rejonu Włodawy, zasilenie w gaz planowanej do budowy huty szkła w Leszkowicach i przebudowa SRP I stopnia Wrotków. Ogółem w latach 2016-2022 Polska Spółka Gazownictwa chce zrealizować w Lubelskiem trzy duże tematy inwestycyjne i wydać na to niemal 60 milionów złotych. Dzięki temu w województwie przybędzie ponad 130 kilometrów sieci gazowych oraz 7 stacji gazowych.

Na obszarze działania Gazowni w Łukowie znajdują się w sumie 422 kilometry gazociągów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, 7705 sztuk przyłączy gazowych o długości 151,56 km, 8 stacji gazowych I stopnia i 5 stacji gazowych II stopnia oraz ponad osiem i pół tysiąca sztuk układów pomiarowych. W placówce zatrudnionych jest 16 osób.

Na terenie Gazowni funkcjonują także służby Pogotowia  Gazowego, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo eksploatacji sieci gazowej. Dzięki uruchomieniu Gazowni mieszkańcy powiatu łukowskiego mogą już na miejscu uzyskać informacje o możliwości przyłączenia się do sieci gazowej i załatwić wszelkie związane z tym formalności.

Polska Spółka Gazownictwa aktywnie współpracuje z gminami w sprawie gazyfikacji 2017.03.16

Polska Spółka Gazownictwa aktywnie współpracuje z gminami w sprawie gazyfikacji. Kolejny etap spotkań z przedstawicielami samorządów – tym razem kilkudziesięciu gmin z Małopolski, głównie z Podhala – odbył się 16 marca w Krakowie.

Obecny podczas spotkania Piotr Naimski  - sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej - powiedział, że w ubiegłym roku cała Grupa Kapitałowa PGNiG, a w szczególności Polska Spółka Gazownictwa osiągnęły bardzo dobre wyniki. Dodał też, że w najbliższych latach, w związku z wygaśnięciem kontraktu jamalskiego Polska będzie mogła kupować gaz z innych źródeł po bardziej atrakcyjnych cenach, co znacząco wpłynie na rozwój gazownictwa.

Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel podkreślił, że Spółka stawia na działania prorozwojowe, zmierzające do rozbudowy systemu dystrybucyjnego. W ciągu najbliższych sześciu lat chce wydać na przebudowę systemu gazownictwa w Polsce ponad jedenaście miliardów złotych. PSG stawia też na likwidację tzw. białych plam na mapie gazownictwa poprzez tzw. gazyfikację wyspową, z wykorzystaniem skroplonego gazu LNG.

W Małopolsce na 182 gminy zgazyfikowanych jest 155, co stanowi 85%. Polska Spółka Gazownictwa podpisała ostatnio dwa listy intencyjne w sprawie gazyfikacji z gminami Rytro oraz Piwniczna Zdrój. Rozbudowa sieci gazowniczej w gminach turystycznych i uzdrowiskowych to także realna szansa na skuteczną walkę ze smogiem.

Ogółem w latach 2016 – 2022 PSG chce zrealizować w województwie małopolskim 5 dużych tematów inwestycyjnych, wydając na ten cel prawie 120 milionów złotych. Dzięki temu w województwie przybędzie 6 stacji gazowych oraz ponad 150 kilometrów sieci gazowych. Spółka chce między innymi zgazyfikować rejon Szczawnicy, wykonać gazyfikacje gmin Chełmiec i Podegrodzie, a także przebudować gazociąg wysokiego ciśnienia Krynica- Muszyna. Prowadzone są też prace nad  koncepcjami gazyfikacji gmin Bukowina Tatrzańska i Biały Dunajec. Zgodnie z nową strukturą PSG prace prowadzić będzie Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie oraz podległe mu jednostki, czyli 21 Gazowni i 8 Placówek Gazowniczych.

Obecnie krakowski Oddział Zakład Gazowniczy zarządza prawie 32 tysiącami sieci wysokiego i średniego ciśnienia, 118 stacjami wysokiego ciśnienia oraz ponad 280 stacjami II stopnia. We wszystkich małopolskich jednostkach PSG zatrudnionych jest obecnie 1162 osób, a docelowo ma ich być 1335, zatem w ciągu najbliższych trzech lat stworzonych zostanie około 200 nowych miejsc pracy.

W spotkaniu w Krakowie uczestniczyli także Wiceprezes PGNiG Magdalena Zegarska, Członek Zarządu PSG Tomasz Blacharski oraz Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie.