Aktualności

Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie uruchomiła Gazownię w Łukowie w województwie lubelskim 2017.03.17

W dniu 17 marca Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie uruchomiła Gazownię w Łukowie w województwie lubelskim. To kolejna już w tym roku placówka, reaktywowana po jej uprzedniej likwidacji.

Podczas spotkania z samorządowcami z Lubelszczyzny minister Krzysztof Michałkiewicz z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powiedział, że powrót gazownictwa do Łukowa jest bardzo dobrą informacją, bowiem stwarza to szansę na rozwój całego regionu, a nowe inwestycje to jednocześnie powstawanie nowych miejsc pracy.

Wiceprezes PGNiG Magdalena Zegarska dodała, że Zarząd PGNiG w pełni wspiera prorozwojowe działania Polskiej Spółki Gazownictwa, będące realizacją rządowej polityki zrównoważonego rozwoju.

Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel podkreślił podczas spotkania rolę współpracy z samorządami, bez której niemożliwa byłaby realizacja planów PSG, dotyczących przebudowy polskiego gazownictwa oraz likwidacji tzw. białych plam na gazowej mapie Polski.

W województwie lubelskim na 213 gmin zgazyfikowanych jest 115, czyli 54% wszystkich. Utworzonemu 1 stycznia 2017 roku Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Lublinie podlega 10 Gazowni oraz 2 Placówki Gazownicze.

Zakład zarządza ponad jedenastoma tysiącami kilometrów sieci wysokiego i średniego ciśnienia, 59 stacjami wysokiego ciśnienia oraz 281 stacjami II stopnia. We wszystkich jednostkach PSG w Lubelskiem pracuje obecnie 437 osób, a zgodnie planem etatyzacji ma ich być ponad 500, co oznacza utworzenie w ciągu trzech lat ponad sześćdziesięciu nowych miejsc pracy.

Najważniejsze planowane na Lubelszczyźnie inwestycje PSG to m.in. gazyfikacja rejonu Włodawy, zasilenie w gaz planowanej do budowy huty szkła w Leszkowicach i przebudowa SRP I stopnia Wrotków. Ogółem w latach 2016-2022 Polska Spółka Gazownictwa chce zrealizować w Lubelskiem trzy duże tematy inwestycyjne i wydać na to niemal 60 milionów złotych. Dzięki temu w województwie przybędzie ponad 130 kilometrów sieci gazowych oraz 7 stacji gazowych.

Na obszarze działania Gazowni w Łukowie znajdują się w sumie 422 kilometry gazociągów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, 7705 sztuk przyłączy gazowych o długości 151,56 km, 8 stacji gazowych I stopnia i 5 stacji gazowych II stopnia oraz ponad osiem i pół tysiąca sztuk układów pomiarowych. W placówce zatrudnionych jest 16 osób.

Na terenie Gazowni funkcjonują także służby Pogotowia  Gazowego, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo eksploatacji sieci gazowej. Dzięki uruchomieniu Gazowni mieszkańcy powiatu łukowskiego mogą już na miejscu uzyskać informacje o możliwości przyłączenia się do sieci gazowej i załatwić wszelkie związane z tym formalności.

Polska Spółka Gazownictwa aktywnie współpracuje z gminami w sprawie gazyfikacji 2017.03.16

Polska Spółka Gazownictwa aktywnie współpracuje z gminami w sprawie gazyfikacji. Kolejny etap spotkań z przedstawicielami samorządów – tym razem kilkudziesięciu gmin z Małopolski, głównie z Podhala – odbył się 16 marca w Krakowie.

Obecny podczas spotkania Piotr Naimski  - sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej - powiedział, że w ubiegłym roku cała Grupa Kapitałowa PGNiG, a w szczególności Polska Spółka Gazownictwa osiągnęły bardzo dobre wyniki. Dodał też, że w najbliższych latach, w związku z wygaśnięciem kontraktu jamalskiego Polska będzie mogła kupować gaz z innych źródeł po bardziej atrakcyjnych cenach, co znacząco wpłynie na rozwój gazownictwa.

Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel podkreślił, że Spółka stawia na działania prorozwojowe, zmierzające do rozbudowy systemu dystrybucyjnego. W ciągu najbliższych sześciu lat chce wydać na przebudowę systemu gazownictwa w Polsce ponad jedenaście miliardów złotych. PSG stawia też na likwidację tzw. białych plam na mapie gazownictwa poprzez tzw. gazyfikację wyspową, z wykorzystaniem skroplonego gazu LNG.

W Małopolsce na 182 gminy zgazyfikowanych jest 155, co stanowi 85%. Polska Spółka Gazownictwa podpisała ostatnio dwa listy intencyjne w sprawie gazyfikacji z gminami Rytro oraz Piwniczna Zdrój. Rozbudowa sieci gazowniczej w gminach turystycznych i uzdrowiskowych to także realna szansa na skuteczną walkę ze smogiem.

Ogółem w latach 2016 – 2022 PSG chce zrealizować w województwie małopolskim 5 dużych tematów inwestycyjnych, wydając na ten cel prawie 120 milionów złotych. Dzięki temu w województwie przybędzie 6 stacji gazowych oraz ponad 150 kilometrów sieci gazowych. Spółka chce między innymi zgazyfikować rejon Szczawnicy, wykonać gazyfikacje gmin Chełmiec i Podegrodzie, a także przebudować gazociąg wysokiego ciśnienia Krynica- Muszyna. Prowadzone są też prace nad  koncepcjami gazyfikacji gmin Bukowina Tatrzańska i Biały Dunajec. Zgodnie z nową strukturą PSG prace prowadzić będzie Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie oraz podległe mu jednostki, czyli 21 Gazowni i 8 Placówek Gazowniczych.

Obecnie krakowski Oddział Zakład Gazowniczy zarządza prawie 32 tysiącami sieci wysokiego i średniego ciśnienia, 118 stacjami wysokiego ciśnienia oraz ponad 280 stacjami II stopnia. We wszystkich małopolskich jednostkach PSG zatrudnionych jest obecnie 1162 osób, a docelowo ma ich być 1335, zatem w ciągu najbliższych trzech lat stworzonych zostanie około 200 nowych miejsc pracy.

W spotkaniu w Krakowie uczestniczyli także Wiceprezes PGNiG Magdalena Zegarska, Członek Zarządu PSG Tomasz Blacharski oraz Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie.

Wyniki Polskiej Spółki Gazownictwa w 2016 roku 2017.03.09

Na koniec 2016 r. wskaźnik EBITDA wyniósł 2 460 mln PLN, co było wynikiem lepszym od planowanego o 16,4%. Wolumen dystrybuowanego gazu wzrósł w porównaniu z 2015 rokiem o ponad 10% i kształtował się na poziomie 10,858 mld m3.  Zrealizowano 64 059 sztuk nowych przyłączy, czyli o 42% więcej, niż zaplanowano.

Porównanie wyników osiągniętych w latach 2015 i 2016 wyraźnie wykazuje tendencje wzrostowe praktycznie w każdym obszarze działalności Polskiej Spółki Gazownictwa:

Nazwa celu

I – XII 2015

I – XII 2016

Wzrost

Przychody ze sprzedaży (mln PLN)

4 584

4 757

+3,8 %

EBITDA (mln PLN)

2 292

2 460

+7,3 %

EBIT (mln PLN)

1 393

1 525

+9,5 %

Wynik finansowy netto (mln PLN)

1 133

1 246

+10,0 %

Wolumen dystrybucji gazu (mln m3)

9 823

10 858

+10,5 %

ROA (w %)

7,75

8,45

+9,1 %

ROE (w %)

9,71

10,51

+8,3 %

Liczba nowych przyłączy (szt.)

43 538

64 059

+47,1 %

Liczba wydanych warunków (szt.)

106 915

127 269

+19,0 %

 

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016 – 2022 zakłada zwiększenie wolumenu dystrybuowanego gazu, liczby nowych odbiorców oraz wzrostu gazyfikacji gmin w Polsce, a przez realizację tych zadań budowę stałego wzrostu wartości Spółki do 2022 roku.

Chcąc skutecznie realizować powyższe cele – a tym samym wpływać na wzrost wartości Spółki – w 2016 roku PSG na same nowe inwestycje i modernizację infrastruktury gazowniczej przeznaczyła 964,3 mln PLN. Wszystkie decyzje o uruchomieniu zadań inwestycyjnych poprzedzone były analizami efektywności ekonomicznej, zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym zakresie w  GK PGNiG oraz zgodnie z wytycznymi URE.

Nakłady ogółem na inwestycje w PSG w 2016 roku wyniosły 1 108 mln PLN.

Dzięki podniesieniu efektywności realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowany zakres zadań, dotyczący inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zrealizowano za mniejsze środki.

Ubiegły rok był też dla PSG okresem zintensyfikowanych działań inwestycyjnych w  zakresie rozwoju rynku dystrybucji gazu. Polska Spółka Gazownictwa wydała 127 269 warunków przyłączeniowych (o 19,0% więcej niż w 2015 roku). W  całym 2016 roku zgazyfikowano 14 nowych gmin i wybudowano 64 059 nowych przyłączy (o 47,1 % więcej niż w 2015 roku) o  łącznej długości 606 km.

Ponadto wybudowano:

 • 15 Stacji Redukcyjno-Pomiarowych wysokiego ciśnienia
 • 168 Stacji Redukcyjno-Pomiarowych średniego ciśnienia
 • Łączna długość wybudowanych przez PSG w 2016 roku nowych gazociągów to 2 213 km z  czego: wysokiego ciśnienia 53 km, średniego ciśnienia 2 005 km, natomiast niskiego ciśnienia 155 km.

Równocześnie w 2016 roku PSG zrealizowała następujące zadania modernizacyjne:

 • Zmodernizowano 70 Stacji Redukcyjno–Pomiarowych wysokiego ciśnienia
 • Zmodernizowano 118 Stacji Redukcyjno–Pomiarowych średniego ciśnienia
 • Łączna długość zmodernizowanych przyłączy 164 km
 • Łączna długość zmodernizowanych gazociągów wyniosła 543 km z czego: wysokiego ciśnienia 5 km, średniego ciśnienia 364 km, niskiego ciśnienia 174 km.

W 2016 roku zaproszono na spotkania w sprawie gazyfikacji  przedstawicieli niemal 240 gmin, czego efektem na koniec ubiegłego roku było podpisanie listów intencyjnych na gazyfikację z ponad 150 gminami z terenów Polski. Obecnie takie spotkania prowadzone są w całym kraju i skutkują kolejnymi listami intencyjnymi o współpracy między gminami a PSG.

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa w perspektywie rozwoju zakłada do 2022 roku osiągnięcie skumulowanej EBITDA na poziomie 15 985 mln PLN,  gazyfikację 74 nowych gmin i budowę 350 600 nowych przyłączy, a także osiągnięcie skumulowanego wolumenu dystrybuowanego gazu w latach 2016 – 2022 na poziomie 79,06 mld metrów sześciennych gazu.

Polska Spółka Gazownictwa podpisała 19 listów intencyjnych z samorządami województwa dolnośląskiego 2017.03.08

W dniu 7 marca Polska Spółka Gazownictwa podpisała 19 listów intencyjnych z samorządami województwa dolnośląskiego w sprawie rozwoju sieci gazowej. PSG chce gazyfikować nowe gminy, także przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG w miejscach, w których nie ma tradycyjnych sieci gazowych.

Podpisanie listów intencyjnych z samorządami to realizacja rządowej polityki zrównoważonego rozwoju, która polega "na wyjściu w stronę Polski powiatowej i inwestycji w celu likwidacji barier cywilizacyjnych" – poinformował podczas konferencji prasowej wiceprezes Polskiej Spółki Gazownictwa Adam Węgrzyn. Dodał, że PSG dopilnuje, by inwestycje były prowadzone bardzo dynamicznie i odpowiadały potrzebom regionu, samorządów terytorialnych i samych mieszkańców.

W latach 2016-22 PSG zainwestuje na Dolnym Śląsku około 200 mln zł na realizację 16 dużych projektów inwestycyjnych. Dzięki tym nakładom w województwie przybędzie około 391 km sieci gazowej. Jak podkreślili obecni podczas spotkania samorządowcy budowa stacji regazyfikacji LNG to często jedyny i bardzo dobry sposób - zarówno na rozwój gospodarczy, jak i poprawę jakości powietrza.

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak powiedział, że ma nadzieję, iż większość samorządów i mieszkańców podejmie współpracę z PSG i zrealizuje ją w praktyce, a listy intencyjne to początek drogi do tego, by niektóre miejscowości w Dolnośląskiem mogły skorzystać z rozwoju gazownictwa w kraju, związanego m.in. z budową gazoportu w Świnoujściu.​

PSG oficjalnie oddała do użytku reaktywowaną Gazownię w Gnieźnie 2017.02.27

Polska Spółka Gazownictwa w dniu 27 lutego oficjalnie oddała do użytku reaktywowaną Gazownię w Gnieźnie wraz z utworzonym w niej Punktem Obsługi Klienta. To kolejna z 52 placówek, które PSG chce reaktywować do końca tego roku w całej Polsce.

Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel. Jak powiedział podczas spotkania z wielkopolskimi parlamentarzystami oraz władzami miejskimi i samorządowymi dzięki przywróceniu Gazowni mieszkańcy Gniezna będą mogli szybciej i sprawniej załatwić sprawy, związane między innymi z przyłączeniem do sieci gazowej. Reaktywacja zlikwidowanej w ubiegłych latach placówki to także utworzenie nowych miejsc pracy o stałym charakterze.

Prezes Jarosław Wróbel podkreślił również, że bez ścisłej współpracy z samorządami nie ma możliwości rozbudowy sieci gazowniczej w kraju i gazyfikacji nowych gmin. Dlatego współpraca ta jest jednym z najistotniejszych aspektów działalności PSG.

W tym roku największe zadania gnieźnieńskiej Gazowni to między innymi wykonanie odcinka gazociągu w gminie Pobiedziska o łącznej długości około 36 kilometrów, gazyfikacja gmin Karniszewo i Mieleszyn oraz gazyfikacja miejscowości Kłecko i przyłączenie jednostki wojskowej w Powidzu. W sumie do 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa chce w województwie wielkopolskim zrealizować 15 dużych zadań inwestycyjnych, o łącznej wartości niemal 200 milionów złotych. Ogólnie w województwie wielkopolskim na 394 gminy zgazyfikowanych jest 248, co stanowi 63%.

Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Poznaniu podlegają Gazownie Poznań Południe, Północ oraz Wschód, a także Gazownie w Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Kaliszu, Kępnie, Koninie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie, Krotoszynie, Nowym Tomyślu, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Rawiczu i Śremie oraz Placówki Gazownicze w Wągrowcu i Międzychodzie. We wszystkich tych placówkach zatrudnione są łącznie 562 osoby, a zgodnie z planem etatyzacji do końca tego roku ma być ich ponad 600. Jak dodał Prezes Jarosław Wróbel w ciągu najbliższych kilku lat PSG utworzy w Wielkopolsce ponad sto nowych miejsc pracy.

W zakresie infrastruktury Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu zarządza niemal 330 kilometrami sieci gazowniczej wysokiego i podwyższonego ciśnienia, ponad 14 tysiącami kilometrów sieci średniego i niskiego ciśnienia, a także 33 stacjami wysokiego ciśnienia i ponad 1200 stacjami drugiego stopnia.

W ramach realizacji nowej strategii Spółki, zakładającej intensywną współpracę z samorządami w sprawie gazyfikacji nowych gmin i likwidacji tzw. białych plam na mapie gazownictwa, poznański Oddział Zakład PSG podpisał do tej pory 9 listów intencyjnych z wielkopolskimi gminami.

W spotkaniu wzięli też udział między innymi wielkopolscy posłowie Witold Czarnecki i Zbigniew Dolata, senator Robert Gaweł, Prezydent Gniezna Tomasz Budasz, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu Artur Różański oraz przedstawiciele kilkunastu wielkopolskich gmin.

Polska Spółka Gazownictwa uruchomiła Placówkę Gazowniczą w Końskich 2017.02.22

W dniu 20 lutego 2017 Polska Spółka Gazownictwa uruchomiła Placówkę Gazowniczą w Końskich w województwie świętokrzyskim. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes PSG Jarosław Wróbel, który   podkreślił, że Polska Spółka Gazownictwa realnie realizuje plan zrównoważonego rozwoju, a otwarcie Placówki w Końskich to czytelny sygnał, że na mapie Polski powstaje kolejne miejsce, w którym będą funkcjonowały służby gazownicze oraz powstaną miejsca pracy o stałym charakterze.

Prezes Wróbel poinformował również, że do końca 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa chce zainwestować w rozwój infrastruktury gazowniczej w Świętokrzyskiem ponad ćwierć miliarda złotych. Wydatnie zwiększy to potencjał regionu oraz przyciągnie nowych inwestorów.

Placówka w Końskich została reaktywowana po wcześniejszej likwidacji w 2013 roku. Docelowo PSG planuje w tym roku przywrócić w całym kraju 52 Gazownie i Placówki, zlikwidowane w poprzednich latach.

Obecny podczas uroczystości Minister Kancelarii Premiera Paweł Szrot podziękował w imieniu Premier Beaty Szydło za tak skuteczną realizację polityki Rządu RP oraz podkreślił, jak ważne dla rozwoju Polski lokalnej są takie inicjatywy.

Dzięki uruchomieniu Placówki Gazowniczej do Końskich wróciło sześciu pracowników, oddelegowanych wcześniej do Skarżyska Kamiennej, a mieszkańcy powiatu koneckiego będą mogli teraz szybciej i łatwiej załatwić sprawy, związane między innymi z przyłączeniem do sieci gazowej.

W uroczystym otwarciu wzięli tez udział Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, posłowie Krzysztof Lipiec i Marek Kwitek, senator Krzysztof Słoń, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, burmistrz Końskich Krzysztof Obratański oraz Radosław Słoniewski – Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach.

Polska Spółka Gazownictwa podpisuje kolejne listy intencyjne z gminami 2017.02.20

 

W dniu 16.02.2017 przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa spotkali się z samorządowcami z małopolskich gmin Piwniczna Zdrój i Rytro. 

Podczas spotkania podpisano listy intencyjne pomiędzy Spółką a władzami obu gmin. W dokumencie obie strony zadeklarowały współpracę, pomoc i podjęcie wszelkich działań w celu budowy  sieci gazowej i dostarczania tego paliwa do odbiorców. 

Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Robert Kwiatkowski przedstawił koncepcję i zakres planowanej inwestycji. Podkreślił też ogromne znaczenie budowy sieci gazowej właśnie w miejscowościach turystycznych. Omówiono także szczegóły techniczne i możliwy przebieg planowanej sieci gazowej. 

Obecnie inwestycja może być realizowana w dwóch wariantach. Pierwszy to budowa tradycyjnej  sieci gazowej, drugi to gazyfikacja obu gmin przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG. 

Samorządowcy z Piwnicznej i Rytra podkreślili, że budowa sieci gazowej jest bardzo dużą szansą na rozwój turystyczny ich miejscowości. Na zakończenie spotkania ustalono, że za kilka miesięcy przedstawiciele samorządu i PSG już bezpośrednio w terenie zapoznają się  z szczegółowymi  warunkami technicznymi i środowiskowymi  inwestycji.

Spotkanie przedstawicieli PSG z zagranicznymi inwestorami 2017.02.20

W dniu 15.02.2017 w Łodzi odbyło się spotkanie dotyczące zabezpieczenia dostaw gazu ziemnego w związku z planowanymi w województwie łódzkim inwestycjami strategicznymi.
 
W spotkaniu, zorganizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego, wzięli udział przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, PGNiG Obrót Detaliczny,  Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz inwestorzy z Chin, zainteresowani budową huty szkła na terenie jednej z dwóch wybranych gmin województwa łódzkiego.
 
Chińska firma to jeden z największych na świecie producentów szkła samochodowego, budowlanego oraz specjalistycznego. W trakcie spotkania dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi przedstawiła możliwości zasilania w gaz ziemny planowanej inwestycji oraz wymagania dotyczące parametrów technicznych, niezbędnych do zapewnienia dostaw tego paliwa do zakładu. PSG zadeklarowała gotowość do jak najszybszego rozpoczęcia prac związanych z projektowaniem tak znacznych rozmiarów sieci gazowej.
 
 

Członek Zarządu PSG Tomasz Blacharski złożył chińskim inwestorom ofertę współpracy, przedstawiając potencjał i zasoby Spółki w województwie, a także jej możliwości w zakresie rozbudowy sieci. Zadeklarował, że Polska Spółka Gazownictwa zrealizuje inwestycję w terminie 24 miesięcy, tak by zakład mógł zgodnie z oczekiwaniami strony chińskiej rozpocząć produkcję w 2019 roku. Podobne deklaracje dochowania terminu zakończenia inwestycji złożyli również przedstawiciele OGP GAZ-SYSTEM S.A. 

Prezes Tomasz Blacharski przekazał również przedstawicielom chińskiej firmy druk wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, by w sposób formalny zainicjować procedurę przyłączania chińskiego kontrahenta do sieci gazowej.

Wystawa w rocznicę przysięgi Wojsk Wielkopolskich 26.01.1919 r. ​ 2017.01.26

Szanowni Państwo, 

26.01.2017 roku na pl. Wolności w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski otworzy wystawę fotografii wykonanych dokładnie 98 lat temu właśnie w tym miejscu. Współorganizatorem wystawy jest Polska Spółka Gazownictwa i Fundacja PGNiG, realizujące program „Rozgrzewamy Polskie Serca".

W dniu przysięgi składanej 26.01.1919 r. przez Wojska Wielkopolskie i ich głównodowodzącego, generała Józefa Dowbora Muśnickiego, poznański fotograf Kazimierz Greger dokumentował te wydarzenia. To dzięki niemu pozostały dla nas współczesnych obrazy tych historycznych chwil.

Zachowane fotografie pozwalają nam zobaczyć dumę żołnierzy i radość mieszkańców miasta oraz powagę i podniosłość tamtych zdarzeń. Przysięga Wojsk Wielkopolskich na początku w 1919 roku miała swój wymiar symboliczny. Była manifestacją wolności Polaków  w wolnym już Poznaniu, mimo, że na frontach Wielkopolski trwały wciąż zacięte walki z żołnierzami pruskiej armii. Granice Polski wciąż były dyskutowane na arenie międzynarodowej, a Wielkopolska formalnie nadal była częścią Niemiec.

Utworzenie sprawnej armii w tak krótkim czasie - po długotrwałym okresie niewoli - było niespotykanym fenomenem i źródłem dumy nie tylko mieszkańców Poznania i Wielkopolski, ale całej odradzającej się Polski.

Chcemy przywrócić to wydarzenie świadomości społecznej, tym bardziej, że już w marcu 1919 r., na prośbę Ignacego Paderewskiego część tych wojsk, pod dowództwem Daniela Konarzewskiego, zwyciężała pod Lwowem wojska ukraińskie będące pod wpływem zawieruchy bolszewickiej. Natomiast gen. Józef Dowbor Muśnicki wraz ze swoim szefem sztabu Władysławem Andersem planowali ekspedycję wojsk wielkopolskich na Pomorze, by i tam wywołać powstanie i zdjąć z ludności polskiej jarzmo pruskie. Nieco później zaś to wyszkolone i doskonale wyposażone wojsko – już jako część armii polskiej - z powodzeniem brało udział w wojnie z Rosją sowiecką oraz istotnie wpłynęło na losy Bitwy Warszawskiej i zwycięstwo Polaków, nazwane Cudem nad Wisłą. 

W rocznicę przysięgi, chcemy przypomnieć to wydarzenie i jego znaczenie dla całego kraju. Przysięga ta była swego rodzaju punktem zwrotnym Powstania Wielkopolskiego, bo powstańcy od tego momentu stali się żołnierzami regularnego wojska oraz nieformalną częścią armii polskiej. Dzięki ofiarności społeczeństwa udało się zgromadzić odpowiednie środki na wyposażenie i umundurowanie, a poświęcenie młodych Wielkopolan sprawiło, że do wojska zgłosiło się wielu młodych Polaków.  Powstańcy Wielkopolscy zdobyli na Prusakach sprzęt woskowy wielkiej wartości, który stał się wyposażeniem żołnierzy i całych oddziałów gotowych do akcji zbrojnej w Wielkopolsce i na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej.   

26.01.1919 roku na placu - wówczas jeszcze Wilhelmowskim, a następnie przemianowanym na cześć tego wydarzenia na plac Wolności – odbyła się uroczysta Msza św., w której uczestniczyły delegacje wszystkich rodzajów wojsk tworzonych i stacjonujących   w Poznaniu, przedstawiciele środowisk politycznych i mieszkańcy. To wtedy gen. Józef  Dowbor Muśnicki wraz z całym wojskiem wypowiadał słowa roty przysięgi:

„W obliczu Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, ślubuję,

że Polsce, Ojczyźnie mojej, i sprawie całego Narodu Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę,

że kraju ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę,

że Komisarjatowi Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu i dowódcom i przełożonym swoim, mianowanym przez tenże Komisarjat, zawsze i wszędzie posłusznym będę,

że w ogóle tak się zachowywać będę, jak to przystoi na mężnego i prawego żołnierza Polaka,

że po zjednoczeniu Polski złożę przysięgę żołnierską, ustanowioną przez polską zwierzchność państwową."

(„Kurier Poznański" nr 22 z 28 stycznia 1919 r.)

Wielkopolanie byli jeszcze oficjalnie obywatelami Prus. Nie mogli więc przysięgać posłuszeństwa ustanowionej już w Warszawie władzy Rzeczpospolitej. Niemniej było to polskie wojsko gotowe do walki za Polaków i za Polskę w każdym miejscu odradzającego się Państwa Polskiego.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od 26 stycznia do 3 lutego na placu Wolności w Poznaniu.

W trakcie uroczystego otwarcia ekspozycji w czwartek 26.01. o godz. 13:00 będzie można otrzymać specjalne wydanie magazynu „Polska Zbrojna" (w załączniku), poświęconego wydarzeniom pierwszego miesiąca Powstania Wielkopolskiego – między innymi zdobyciu Stacji Lotniczej na Ławicy i przysiędze Armii Wielkopolskiej.  Po wystąpieniu Wojewody Wielkopolskiego i zaproszonych gości zebrani przejdą pod pomnik 15 Pułku Ułanów Poznańskich przy ul. Ludgardy i złożą kwiaty w hołdzie żołnierzom Wojska Wielkopolskiego.

Wystawa organizowana jest przez Wojewodę Wielkopolskiego, Polską Spółkę Gazownictwa oraz Fundację PGNiG „Rozgrzewamy Polskie Serca". Partnerami wydarzenia są Wojskowy Instytut Wydawniczy – wydawca miesięcznika Polska Zbrojna, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości oraz Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.​

Pozytywne efekty realizacji nowej strategii PSG 2017.01.19

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016 – 2022 przyjęta w czerwcu ubiegłego roku zakłada zwiększenie wolumenu dystrybuowanego gazu, liczby nowych odbiorców oraz wzrostu gazyfikacji gmin w Polsce, a przez realizację tych zadań budowę stałego wzrostu wartości Spółki do 2022 roku.

Chcąc zrealizować powyższe cele Polska Spółka Gazownictwa w 2016 roku przeznaczyła tylko na nowe inwestycje i modernizacje infrastruktury gazowniczej 950 mln PLN. Wszystkie decyzje o uruchomieniu zadań inwestycyjnych poprzedzone były analizami efektywności ekonomicznej zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym zakresie w  GK PGNiG oraz zgodnie z wytycznymi URE.

Dzięki podniesieniu efektywności realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowany zakres zadań rzeczowy inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych zrealizowano za mniejsze środki.

Ubiegły rok to dla PSG czas nowych projektów oraz zintensyfikowanych działań inwestycyjnych w zakresie rozwoju rynku dystrybucji gazu. W  wyniku spotkań z przedstawicielami gmin Polska Spółka Gazownictwa podpisała 151 listów intencyjnych dotyczących gazyfikacji gmin oraz wydała 127 598 warunków przyłączeniowych (o 19% więcej niż w 2015 roku). W całym 2016 roku zgazyfikowano 14 nowych gmin i wybudowano 67 180 przyłączy (o  60,3 %   więcej niż w 2015 roku) o łącznej długości 622 km.

Ponadto wybudowano:

 • 5 Stacji Redukcyjno-Pomiarowych I Stopnia
 • 69 Stacji Redukcyjno-Pomiarowych II Stopnia
 • Łączna długość wybudowanych przez PSG w 2016 roku nowych gazociągów to 2 348 km z czego: wysokoprężnych 83 km, średnioprężnych 2 117 km, natomiast niskoprężnych 148 km.

Równocześnie w 2016 roku PSG zrealizowała następujące zadania modernizacyjne:

 • Zmodernizowano 64 Stacje Redukcyjno–Pomiarowe I Stopnia
 • Zmodernizowano 137 Stacje Redukcyjno–Pomiarowe II Stopnia
 • Łączna długość zmodernizowanych przyłączy 156 km
 • Łączna długość zmodernizowanych gazociągów wyniosła 530  km z czego: wysokoprężnych 13 km, średnioprężnych 346 km, niskoprężnych 171 km.

Na podkreślenie zasługuje również bardzo znaczący wzrost wolumenu dystrybucji gazu do 10,8 mld m3. Jest to wzrost o 10,5 % w stosunku do 2015 roku.

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa w perspektywie rozwoju zakłada do 2022 roku gazyfikację 74 nowych gmin i budowę 350 600 nowych przyłączy oraz skumulowany wolumen dystrybuowanego gazu w latach 2016 – 2022 na poziomie 79,06 mld m3 gazu.