Aktualności

Polska Spółka Gazownictwa strategicznym sponsorem Dni Spirometrii 2017 2017.09.27

Od 25 do 30 września na terenie całej Polski odbywa się akcja pt. „Dni Spirometrii 2017”. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji jest Breathe Clean Air – Oddychaj czystym powietrzem. W trakcie akcji każdy chętny, za darmo, przejdzie badania spirometryczne i zyska informacje o stanie swojego układu oddechowego. Celem akcji jest edukacja społeczeństwa na temat przyczyn, przebiegu i skutków chorób płuc. Badania odbywają się w około 230 ośrodkach w całym kraju. Lista placówek znajduje się na stronie www.astma-alergia-pochp.pl

Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska w 2013 roku zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym w 41 europejskich krajach przyczyniło się do przedwczesnej śmierci ok. 500 tys. osób. Według danych GUS w Polsce tylko w 2012 roku z tego powodu zmarło od 26 do 44 tysięcy osób.  Dziś - zgodnie z szacunkami - na astmę, alergię i POChP cierpi około 6 mln Polaków. Późno rozpoznana przewlekła obturacyjna choroba płuc skraca życie chorych o 10 do 15 lat.

W Polsce główną rolę w emisji zanieczyszczeń odgrywa sektor komunalno-bytowy. Największe zagrożenie wynika z ogrzewania domów kiepskiej jakości paliwami stałymi lub często nawet różnego rodzaju odpadami, których spalanie ma drastyczny wpływ na środowisko naturalne, a tym samym na zdrowie Polaków. Aby to zmienić konieczna jest przede wszystkim edukacja.

Sponsorem strategicznym Dni Spirometrii została Polska Spółka Gazownictwa, która pod hasłem „Przyłącz się, bo liczy się każdy oddech” przybliża uczestnikom akcji wartość paliwa gazowego. Gaz ziemny jako czysta i bezpieczna  energia nie powoduje smogu, nie emituje pyłów ani innych szkodliwych substancji. Przy szerokim zastosowaniu wpływa pozytywnie na jakość powietrza, eliminując przyczyny powstawania licznych schorzeń układu oddechowego i innych poważnych chorób.

PSG oficjalnie otworzyła Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim 2017.09.18

18 września Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie otworzyła Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim. To jeden z siedemnastu OZG, utworzonych od stycznia 2017 roku w związku ze zmianą struktury organizacyjnej PSG.

Obecna na uroczystości Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - powiedziała, że lokalizacja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie to szansa na aktywizację lokalnego rynku pracy poprzez stworzenie nowych miejsc zatrudnienia. Jak dodała każdy region, nie tylko wielkie aglomeracje, ma prawo się rozwijać. To idea zrównoważonego rozwoju, którą Polska Spółka Gazownictwa realizuje w praktyce. Obecnie w gorzowskim OZG pracuje 158 osób, a do końca tego roku zatrudnienie ma wzrosnąć o kolejnych 61 osób.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak powiedział, że jest to kolejna ważna inwestycja dla województwa lubuskiego, która ma kluczowy wpływ na jakość życia mieszkańców.

Maciej Woźniak – wiceprezes PGNiG – podkreślił, że powstanie ośrodka w Gorzowie Wielkopolskim jest ściśle skorelowane ze strategią zarówno Polskiej Spółki Gazownictwa, jak i całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Jak dodał cała tzw. ściana zachodnia i sam Gorzów Wielkopolski są istotne z punktu widzenia polskiego gazownictwa, a dzięki utworzeniu Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie gaz pochodzący z nowych kierunków, w tym z gazoportu w Świnoujściu i z Norwegii w sposób bezpieczny będzie trafiać do klientów. Prezes Maciej Woźniak przypomniał również, że tegoroczne wyniki, pokazujące szesnastoprocentowy wzrost wolumenu dystrybuowanego gazu, świadczą o rozpędzającej się gospodarce, a to z kolei jest efektem działań prospołecznych i gospodarczych prowadzonych przez Rząd RP.

Podczas obszernej prezentacji Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel omówił najistotniejsze zmiany, jakie zaszły w Spółce w ostatnim roku. Podkreślił, iż w wyniku trzymiesięcznych prac w Jadwisinie udało się wypracować kluczowe dla PSG dokumenty, tj. Nową Strukturę, Strategię i System Motywacyjny wraz z nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Jak dodał Strategiczny Pakiet Zmian na lata 2016-2022 jest efektem nowatorskiej formy współpracy przedstawicieli Pracodawcy i Strony Społecznej. Spółka stawia również na rozwój poprzez poprawę efektywności, w tym pozyskiwanie nowych klientów i optymalizację procesów, a nie prostą redukcję kosztów, między innymi poprzez zwolnienia pracowników.

Prezes Zarządu PSG podkreślił, że jedną z pierwszych decyzji obecnego Zarządu PSG było wstrzymanie zaplanowanych przez poprzedni Zarząd zwolnień 1300 pracowników Spółki w 2016 roku. Także nowa struktura organizacyjna Spółki jest nastawiona na klienta i ściśle skorelowana z podziałem administracyjnym kraju. Prezes Jarosław Wróbel dodał również, że dostęp do gazu to nie tylko poprawa jakości życia, ale też szansa na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów i rozwój całego regionu.

Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Gorzowie podlegają 4 Gazownie i 5 Placówek Gazowniczych. Są to Gazownie w Gorzowie Wielkopolskim, Kostrzynie nad Odrą, Zielonej Górze i Żaganiu oraz Placówki Gazownicze w Drezdenku, Nowej Soli, Sulechowie, Gubinie i Żarach. Zarządza ponad trzema tysiącami sieci wysokiego, podwyższonego, średniego i niskiego ciśnienia oraz dwudziestoma stacjami wysokiego ciśnienia i ponad dwustu osiemdziesięcioma stacjami drugiego stopnia. W latach 2016 – 2022 Polska Spółka Gazownictwa chce zrealizować w województwie lubuskim trzy duże tematy inwestycyjne o łącznej wartości niemal 60 milionów złotych. Są to budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Gorzów – Witnica wraz z budową Stacji Redukcyjno - Pomiarowej,  budowa SRP  Wschowa II oraz gazyfikacja gminy Miedzichowo, Trzciel. Dzięki tym inwestycjom w Lubuskiem przybędzie łącznie ponad 70 kilometrów sieci gazowych oraz dwie stacje gazowe.

Ogółem do 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa chce wydać na przebudowę systemu gazownictwa w Polsce ponad 11 miliardów złotych. Aktywnie nawiązuje też współpracę z samorządami na rzecz likwidacji tzw. białych plam na gazowniczej mapie Polski. Do tej pory PSG podpisała już 450 listów intencyjnych w sprawie gazyfikacji nowych gmin. Spółka chce realizować inwestycje w dużej mierze poprzez tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG. Umożliwia to dotarcie do nowych odbiorców w sytuacjach, gdy budowa tradycyjnych sieci jest niemożliwa lub nieopłacalna, jednocześnie skracając czas przyłączenia odbiorców. PSG chce również uruchomić w Jarosławiu na Podkarpaciu własny zakład, produkujący kompletne stacje regazyfikacji LNG. Spółka stawia również na innowacje, chce wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne by optymalizować koszty i zwiększać efektywność. Dlatego w Rzeszowie powstało Centrum Badań i Rozwoju PSG, Spółka realizuje również autorski program Leonardo, służący budowaniu kultury innowacyjności.

Wyniki Polskiej Spółki Gazownictwa za I półrocze 2017 r. 2017.08.30

Po I półroczu 2017 r. wyniki finansowe Polskiej Spółki Gazownictwa wyniosły:

Wartości w mln PLN

Wykonanie

I-VI 2017

EBITDA

1 411,6

EBIT

946,1

Wynik finansowy netto

777,5

 

pomimo wzrostu zatrudnienia w PSG o 460 osób na koniec czerwca 2017 r., w tym bezpośrednio w obszarze eksploatacji sieci gazowych o 276 osób. Rezultaty te osiągnięto dzięki stale prowadzonym działaniom w zakresie optymalizacji procesów, które przyniosły oszczędności na działalności operacyjnej.

Wyniki za I półrocze 2017 r. zbiegły się z pierwszym rokiem realizacji nowej Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016 – 2022, zatwierdzonej 29 czerwca 2016 r. przez Zarząd PGNiG S.A. (właściciel PSG). Zmiany rozpoczęte z początkiem 2016 r i później zapisane w Strategii istotnie zwiększyły możliwości realizowania proaktywnego przyłączania odbiorców do sieci gazowej i gazyfikowania nowych obszarów. W okresie 01 lipiec 2016 do 30 czerwca 2017 roku, PSG podpisało 439 listów intencyjnych z gminami w całej Polsce. Działania te połączone z optymalizacją procesów znalazły również swoje odzwierciedlenie w znacznej poprawie wyników finansowych w stosunku do roku bazowego 2015 co prezentuje poniższa tabela.

Wartości w mln PLN

Wykonanie I-VI 2015

Wykonanie I-VI 2016

Wykonanie I-VI 2017

Δ %

2015-2016

Δ %

2015-2017

EBITDA

1 184,3

1 374,3

1 411,6

+ 16,0%

+ 19,2%

EBIT

740,0

913,9

946,1

+ 23,5%

+ 27,9%

Wynik finansowy netto

601,1

739,4

777,5

+ 23,0%

+ 29,3%

 

 

 

 

 

 

 

PSG partnerem wydania specjalnego "Polski Zbrojnej" dot. Święta Wojska Polskiego 2017.08.14

Święto Wojska Polskiego jest kolejną okazją, by wśród Polaków propagować wspólną ideę Fundacji PGNiG i PSG „Rozgrzewamy Polskie Serca".  Dzięki współpracy z wydawcą Polski Zbrojnej, wydaliśmy jednodniówkę, w której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

TUTAJ mogą Państwo pobrać wersję elektroniczną „Polski Zbrojnej”.

PSG partnerem wydania specjalnego "Polski Zbrojnej" dot. Powstania Warszawskiego 2017.08.01

73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jest kolejną okazją, by wśród Polaków propagować wspólną ideę Fundacji PGNiG i PSG „Rozgrzewamy Polskie Serca". Dzięki współpracy z wydawcą Polski Zbrojnej, wydaliśmy jednodniówkę, w której znajdują się najważniejsze informacje dotyczące tamtych wydarzeń.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Warszawa niemal całkowicie została zburzona.

TUTAJ mogą Państwo pobrać wersję elektroniczną „Polski Zbrojnej”.

Wizyta Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego w Gazowni PSG w Siedlcach 2017.07.28

W dniu 28 lipca 2017 roku odbyło się spotkanie w Gazowni PSG w Siedlcach, w którym udział wzięli Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Prezes PSG Jarosław Wróbel, Wiceprezes PSG Adam Węgrzyn, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie Wioletta Czemiel-Grzybowska oraz Kierownik Gazowni Robert Więckowski.

Podczas spotkania omawiano najważniejsze zagadnienia związane z działalnością Gazowni PSG w związku z funkcjonowaniem od 2017 roku nowej struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, a także realizację Strategii Spółki na lata 2016-2022. Zakłada ona intensywne działania prorozwojowe, wyrażone zwiększeniem wolumenu dystrybuowanego gazu, liczby nowych odbiorców oraz liczby zgazyfikowanych gmin w Polsce, które mają stanowić podstawę budowy stałego wzrostu wartości Spółki.

Prezes Jarosław Wróbel przedstawił również plany rozwoju Gazowni w Siedlcach na lata 2017-2020. W ciągu czterech lat łączne nakłady inwestycyjne na rozwój i modernizacje wyniosą ok. 12,5 mln zł. Na terenie Gazowni w Siedlcach planowana jest m.in. budowa sieci średniego ciśnienia w Łosicach i Sokołowie Podlaskim. Planowane inwestycje rozwojowe dotyczą m.in. budowy sieci średniego ciśnienia w mieście i gminie Mordy, miejscowości Węgrów oraz mieście i gminie Sokołów Podlaski.

Minister Krzysztof Tchórzewski z uznaniem wypowiedział się o działalności Gazowni w Siedlcach, która jest jedną z najszybciej rozwijających się jednostek organizacyjnych PSG. Pracownicy Gazowni przy wykonaniu planu eksploatacyjnego ponad 100 proc., realizują najwięcej przyłączy własnymi siłami. Najkrótszy czas tak realizowanego przyłącza wynosi tu dziewięć dni.

Od początku 2017 roku Polska Spółka Gazownictwa zgazyfikowała cztery nowe gminy w obszarze działania Gazowni w Siedlcach – gminy: Bielany, Miedzna, Huszlew, Olszanka. W latach 2014-2017 na obszarze Gazowni wydano ponad 2,9 tys. warunków przyłączenia i zawarto ponad 1,6 tys. umów o przyłączenie.

Pozytywne efekty realizacji nowej strategii Polskiej Spółki Gazownictwa 2017.07.26

29 czerwca ubiegłego roku została zatwierdzona nowa Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016–2022. Zakłada ona intensywne działania prorozwojowe, wyrażone zwiększeniem wolumenu dystrybuowanego gazu, liczby nowych odbiorców oraz liczby zgazyfikowanych gmin w Polsce, które mają  stanowić podstawę budowy stałego wzrostu wartości Spółki do 2022 roku.

Realizując zapisy Strategii, w 2017 r. PSG kontynuuje zintensyfikowane działania na rzecz rozwoju rynku dystrybucji gazu. Porównanie wyników osiągniętych w I połowie 2015 i 2017 r. wyraźnie wykazuje na efekty wzrostowe podejmowanych w ramach nowej Strategii inicjatyw.

Aktywność w zakresie rozwoju rynku dystrybucji gazu

Zakres działania

I – VI 2015

I – VI 2017

Odchylenie

2015-2017

Wolumen dystrybuowanego gazu

5,3 mld m3

6,1 mld m3

+15,09%

Wydane warunki przyłączenia

do sieci gazowej

56 958 szt.

76 039 szt.

+33,50 %

Podpisane umowy przyłączeniowe

24 029 szt.

38 866 szt.

+61,75 %

 

W 2016 roku PSG rozpoczęło intensywne spotkania z przedstawicielami gmin w całej Polsce w sprawie gazyfikacji. Efektem tych spotkań jest podpisanych na obecną chwilę 439 listów intencyjnych, z czego 158 do końca 2016 roku i 281 w pierwszej połowie 2017 r. 

Aktywna współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, proaktywne podejście do potencjalnych odbiorców gazu oraz mobilizacja jednostek terytorialnych PSG w zakresie nowych gazyfikacji spowodowały, że dostęp do gazu uzyskały aż 42 nowe gminy (wg Raportu GUS ZPG7).

Tworzenie potencjału do rozwoju oraz przyłączania kolejnych odbiorców uzależnione jest od rozbudowy sieci dystrybucyjnej gazu. W Strategii PSG szczególną uwagę poświęcono przyspieszeniu procesu inwestycyjnego, które jest konsekwentnie realizowane. Niestety realizacja inwestycji, zwłaszcza w sieć wysokiego ciśnienia, to proces wieloletni. Pełne efekty podjętych w tym zakresie działań będą widoczne dopiero za kilka lat. Jednak zamiana struktury organizacyjnej towarzysząca nowej Strategii oraz wprowadzenie zarządzania procesowego już przynoszą pożądane efekty. Zauważalne jest to szczególnie w rozbudowie infrastruktury średniego i niskiego ciśnienia.

Przez rok obowiązywania nowej Strategii od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 wybudowano:

  • 9 Stacji Redukcyjno-Pomiarowych I Stopnia
  • 658 Stacji Redukcyjno-Pomiarowych II Stopnia
  • Łączna długość wybudowanych nowych gazociągów to 3 439 km z czego: wysokiego i podwyższonego średniego 36 km natomiast średniego i niskiego 3 403 km
  • 57 744 szt. przyłączy gazu (wg. dowodów OT).

W ramach rozwoju rynku dystrybucji gazu oraz zwiększania efektywności procesu inwestycyjnego PSG podejmuje również działania w zakresie pozyskania środków unijnych. W okresie od stycznia do końca czerwca 2017 roku zostały podpisane 4 umowy na łączną kwotę dofinansowania 115,2 mln PLN.

Realizacja nowej strategii rozwojowej jest również związana z tworzeniem nowych miejsc pracy. Do końca czerwca 2017 roku PSG zwiększyła zatrudnienie w całej Polsce o 460 osób w porównaniu do 31.12.2015 r.

Podsumowując realizację Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa w pierwszą rocznicę jej zatwierdzenia można zauważyć, że realizacja wszystkich kluczowych celów przebiega zgodnie z planem, a w niektórych przypadkach nawet go wyprzedza.

Realizacja kluczowych celów strategicznych PSG na lata 2016 – 2022.

Nazwa celu

Plan

2016 - 2022

Wykonanie

2016 – VI 2017

Stopień realizacji celów

EBITDA (mln PLN)

15 985

3 872

24,22 %

Wolumen dystrybucji gazu (mld m3)

79,06

16,96

21,45 %

Liczba nowych przyłączy (szt.)

(wg. dowodów OT)

350 600

82 571

 

23,55 %

Liczba zgazyfikowanych gmin (szt.)

74

42

56,76 %

Polska Spółka Gazownictwa głównym sponsorem III Święta Strzelca Konnego w Hrubieszowie 2017.07.18

W dniach 14 - 16 czerwca br. w Hrubieszowie odbyło się III Święto Strzelca Konnego - Memoriał 2 Pułku Strzelców Konnych. Są to największe zawody kawaleryjskie na Lubelszczyźnie, dedykowane pamięci mjr. Michała Radzimińskiego - oficera prowadzącego szkolenie jazdy konnej we wspomnianym 2 Pułku Strzelców Konnych. W tym roku Polska Spółka Gazownictwa była głównym sponsorem wydarzenia.

W pierwszym dniu zawodów odbyły się m.in.  konkurs ujeżdżania oraz cross terenowy, natomiast niedziela była dniem zawodów w dyscyplinach kawaleryjskich, w tym skokach przez przeszkody oraz konkursach władania lancą i szablą konno.

Zwycięzcą zawodów został  Strzelec Patryk Sagan, reprezentujący Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych, jadący na koniu Parmezan.

Nagrodą główną Memoriału była słynna polska szabla oficerska wzór z roku 1921. Ufundowała ją Fundacja Niepodległości.

Jak podkreślili organizatorzy wydarzenia nie mogłoby się odbyć na tak dużą skalę bez wsparcia Polskiej Spółki Gazownictwa, którą reprezentował Dariusz Dumkiewicz – dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie.

W pikniku towarzyszącym zawodom uczestniczyli także współcześni żołnierze, czyli przedstawiciele 2 Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa oraz 2 Regimentu Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych, którzy zaprezentowali transportery opancerzone Stryker. Licznie przybyli widzowie mogli również obejrzeć mobilną wystawę, ukazującą walkę polskich kawalerzystów podczas II Wojny Światowej. Fundacja Niepodległości zaprezentowała natomiast sześć historycznych wozów bojowych, używanych podczas drugiej wojny światowej przez Drugi Korpus Polski we Włoszech oraz Dywizję Pancerną Generała Maczka.

PSG zgazyfikuje nowe gminy w Małopolsce 2017.07.15

Do końca 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa zgazyfikuje 6 nowych gmin w województwie małopolskim. Będą to miasto i gmina Szczawnica oraz gminy Słopnice, Kamienica, Łącko, Ochotnica Dolna i Krościenko nad Dunajcem. Gminy leżą na terenie powiatów limanowskiego, nowotarskiego oraz nowosądeckiego.

Podczas poświęconej tej kwestii konferencji w Szczawnicy, która odbyła się w sobotę 15 lipca, Piotr Naimski - pełnomocnik Rządu RP do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej - podkreślił, że obecne działania Polskiej Spółki Gazownictwa  mają pełne poparcie Rządu RP, a działania Spółki to konsekwentna i realna inwestycja w rozwój terenów, które czasami czekały na gazyfikację przez dziesięciolecia.

Radosław Bartosik – wiceprezes PGNiG podkreślił, że obecna strategia PSG i całej Grupy Kapitałowej PGNiG to nie tylko deklaracje, ale konkretne działania. Zapewnił, że w ciągu najbliższego pół roku rozpoczną się już prace przy budowie nowych gazociągów w małopolskich gminach i będzie to kolejny ważny etap współpracy z samorządami. 

Podczas szczegółowej prezentacji planowanych inwestycji Jarosław Wróbel powiedział, że PSG podpisała już ponad 436 listów intencyjnych z samorządami w całej Polsce, a w samej Szczawnicy już w sezonie 2019/2020 popłynie gaz do około 30 odbiorców, głównie domów wczasowych i pensjonatów. Prezes Wróbel dodał, że działania PSG to również realna walka ze smogiem, zwłaszcza w województwie małopolskim, które jest jednym z najbardziej narażonych na zanieczyszczenia powietrza.

Całość prac została podzielona na trzy etapy. Pierwszy to budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Słopnice – Zbludza oraz budowa dwóch stacji redukcujno-pomiarowych wraz z nawanialnią, kotłownią, AKPiA oraz telemetrią, wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w miejscowości Zbludza. PSG wybuduje na tym etapie 13,5 km sieci. Obecnie gotowa jest już dokumentacja projektowa i uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę. Przetarg na wykonawcę robót planowany jest w trzecim kwartale bieżącego roku, natomiast rozpoczęcie prac na pierwszy kwartał 2018 roku, a ich zakończenie w pierwszym kwartale 2020 roku. 

Etap drugi to budowa gazociągu średniego ciśnienia do granicy miasta Szczawnica o długości ponad 30 km oraz budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami o długości ponad 17 km. Również tutaj obecny stan działań oraz harmonogram prac jest identyczny, jak w przypadku pierwszego etapu. 

Etap trzeci to budowa sieci rozdzielczych średniego ciśnienia w miejscowościach Czerniec i Łącko w powiecie łąckim, miejscowościach Tylmanowa i Krościenko nad Dunajcem w powiecie nowotarskim oraz budowa pojedynczych odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Zbludza, Kamienica i Zabrzeź. Łącznie przybędzie ponad 12 kilometrów sieci. Dla tego etapu prac gotowa jest już Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wszczęcie postępowania przetargowego zaplanowano na trzeci kwartał 2017 roku, planowany termin uzyskania decyzji na pozwolenie na budowę to drugi kwartał 2019, a w trzecim kwartale 2019 roku ma się rozpocząć postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót. Prace budowlano – montażowe mają się rozpocząć w pierwszym kwartale 2020 roku, a zakończenie przewidziano na pierwszy kwartał 2022 roku.

Tak duży zakres inwestycji jest możliwy dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Wnioski o dofinansowanie Polska Spółka Gazownictwa złożyła za pośrednictwem Instytutu Nafty i Gazu. Projekt przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i formalną I i II stopnia, a 30 czerwca 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to niemal 40 milionów złotych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to ponad 30 milionów złotych, natomiast wysokość dofinasowania wyniesie prawie 24 miliony złotych.

Pieniądze będą pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PRIORYTET:VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, DZIAŁANIE: 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

Po zakończeniu inwestycji w sześciu małopolskich gminach przybędą w sumie 73 kilometry sieci oraz dwie stacje gazowe. Szacowany wolumen dystrybuowanego gazu wyniesie minimum 4,9 milionów metrów sześciennych rocznie, a z gazu skorzysta  minimum 678 nowych odbiorców.

PSG partnerem strategicznym konferencji na temat odnawialnych źródeł energii 2017.07.11

7 lipca w Grodnie koło Międzyzdrojów odbyła się już II edycja konferencji na temat odnawialnych źródeł energii. Konferencję zorganizowała Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Polska Spółka Gazownictwa była partnerem strategicznym konferencji, natomiast honorowe patronaty objęły Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Energii.

Konferencję zdominowały dyskusje ekspertów, przedstawicieli polskiej oraz europejskiej polityki, zajmujących się tematem energetyki odnawialnej i rozproszonej, a także prezentacje i wystąpienia, dotyczące najważniejszych wyzwań oraz problemów stojących przed rozwojem sektora odnawialnych źródeł energii i energii rozproszonej.

W pierwszym panelu dyskusyjnym omówiona została strategia Unii Europejskiej i krajów członkowskich w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich.  „Komisja Europejska zaproponowała, aby do 2030 roku co najmniej 27% energii odnawialnej było wytwarzane w naszym sektorze energetycznym. Aby to osiągnąć, zobowiązujemy się zachęcać obywateli do aktywnego uczestnictwa w rynku energii odnawialnej. Zachęcamy ich do tworzenia i uczestnictwa w małych, lokalnych projektach dotyczących energii odnawialnej. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy, które pomagają zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych, dlatego wspiera prywatne inwestycje i gromadzenie kapitału, w tym na rozwój mikroźródeł energii odnawialnej w procesie przejścia na czystą energię" – powiedział Miguel Arias Cañete, Komisarz UE ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski przedstawił politykę Rządu RP w pokonywaniu barier administracyjnych przy realizacji tego typu na obszarach wiejskich. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wskazał, jakie szanse dla rozwoju inwestycji na terenach wiejskich niesie za sobą ten sektor, a Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek omówił perspektywy rozwoju energetyki obywatelskiej i gospodarki niskoemisyjnej z perspektywy Parlamentu Europejskiego.

W drugiej części konferencji uczestnicy spróbowali odpowiedzieć na pytanie, jakie perspektywy, szanse oraz wyzwania w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i energetyki rozproszonej rysują się na terenach wiejskich oraz jak pokonywać bariery administracyjne, utrudniające rolnikom i małym przedsiębiorcom zakładanie własnych, przydomowych instalacji. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel, który w obszernej prezentacji omówił możliwości wykorzystywania skroplonego gazu LNG, a także prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda oraz członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP i Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski.

W tegorocznej edycji konferencji w panelach dyskusyjnych wzięły osoby ze świata polityki, przedstawiciele agencji państwowych i spółek związanych z przemysłem energetycznym (m.in. PGNiG, PSG), BOŚ, samorządowcy oraz eksperci zajmujący się problemem barier w energetyce prosumenckiej i rozproszonej. Ważnym aspektem konferencji było ukazanie tematu OZE zarówno z perspektywy organów administracyjnych, kształtujących politykę Polski i UE, jak również instytucji oraz organizacji, które aktywnie ją realizują i finansują, aż po doświadczenia samorządowców, którzy na co dzień zmagają się z przełamywaniem barier w rozwoju OZE na terenach wiejskich.