Aktualności

Sprawozdanie Podmiotu Odpowiedzialnego za Prognozowanie 2018.10.04

W związku z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. publikuje Sprawozdanie w sprawie dokładności prognoz mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci.

Sprawozdanie zostało umieszczone w zakładce: Dla Klienta > Prognozowanie ilości odbieranych przez ZUD.

Zmiana profili alokacji od 1 października 2018 r. dla gazu Lw 2018.09.27

Informujemy, że od 1 października 2018 r. zmianie ulegają profile wykorzystywane do alokacji operatywnych i rozliczeniowych dla gazu Lw.

Tabela z nowymi profilami WSKt i ŚDZt opublikowana została w zakładce Dla Klienta > IRiESD > Alokacje

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Bilansowania Handlowego, e-mail: [email protected].

Ruszyła kampania PSG "Przyłącz się, liczy się każdy oddech" 2018.09.21

21 września w Zakopanem Polska Spółka Gazownictwa  rozpoczęła kampanię społeczną pod hasłem PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH. Celem akcji jest walka ze smogiem, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców polskich miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Zakopane jako pierwsze z 21 wytypowanych miejscowości otrzymało od PSG profesjonalne urządzenie do pomiaru zanieczyszczeń atmosfery. Mieszkańcy miasta mogli poddać się bezpłatnym spirometrycznym badaniom płuc. 

Smog to poważny problem w miejscowościach i gminach na południu Polski, także w Zakopanem. Zanieczyszczenie powietrza powoduje choroby płuc i dróg oddechowych, alergie, stany zapalne układu krążenia i miażdżycę. Zwiększa ryzyko zawału serca, przyczynia się do rozwoju nowotworów i według badań skraca średnią długość życia o ponad 2 lata.

– Działania na rzecz walki o czyste powietrze podejmujemy w całej Grupie Kapitałowej PGNiG. Poprzez nasze kampanie chcemy edukować społeczeństwo i zachęcać do korzystania z ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny – powiedział Radosław Bartosik, wiceprezes Zarządu PGNiG SA.

Marian Żołyniak, p.o. Prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa, powiedział podczas prezentacji założeń kampanii, że PSG aktywnie włącza się w realizację rządowego programu „Czyste powietrze". Systematyczna rozbudowa sieci dystrybucji daje możliwość korzystania z gazu ziemnego mieszkańcom tych gmin, którzy dotychczas musieli ogrzewać domy innymi, znacznie mniej ekologicznymi rodzajami paliw.

Obecna na konferencji poseł Anna Paluch powiedziała, że przed kilkoma dniami rząd przystąpił do realizacji  programu „Czyste powietrze", a w ciągu najbliższych dziesięciu lat na proekologiczne inwestycje Polska przeznaczy 103 miliardy złotych.

Starosta Powiatu Tatrzańskiego Piotr Bąk powiedział, że samorządy chcą aktywnie uczestniczyć w procesie gazyfikacji. Niestety problemem w rozwoju sieci są procedury administracyjne, które powinny się zmienić.

Także burmistrz Zakopanego Leszek Dorula zapewnił, że miasto będzie efektywnie współpracować z Polską Spółką Gazownictwa i ułatwiać realizację wszelkich inwestycji.

Palenie drewna i innych paliw stałych oraz śmieci stanowi przyczynę emisji do powietrza pyłu i innych szkodliwych substancji np. rakotwórczego benzopirenu. W przypadku korzystania z gazu ziemnego te substancje praktycznie nie powstają, a do powietrza emitowane są niemal wyłącznie dwutlenek węgla i woda – powiedział podczas konferencji prasowej dr hab. Artur Badyda, kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska na Politechnice Warszawskiej. Jak dodał, korzystanie ze starych pieców i kotłów sprawia, że zanieczyszczenia trafiają nie tylko na zewnątrz, ale również do samych ogrzewanych pomieszczeń, narażając tym samym życie i zdrowie mieszkańców.

Wykorzystanie gazu ziemnego do ogrzewania domów to nie tylko poprawa jakości powietrza, ale również brak konieczności codziennego rozpalania paleniska, dbania o dostawy paliwa, wygospodarowania miejsca na składowanie zapasów paliwa czy też zagospodarowania popiołu powstającego po spaleniu.

Zanieczyszczenia powietrza są przyczyną zaostrzeń chorób układu oddechowego, przyczyniają się także do powstawania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP) oraz astmy oskrzelowej. W trakcie epizodów przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM dochodzi do nasilenia ostrych objawów ze strony układu oddechowego, tj. kaszlu, duszności i rozwoju zaostrzeń POCHP oraz astmy – podkreślił dr Piotr Dąbrowiecki, ekspert kampanii.

Zgodnie z raportem Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency)  „Air Quality in Europe 2017" z powodu przekroczenia ilości pyłu zawieszonego w powietrzu  w Polsce każdego roku umiera przedwcześnie około 46 tysięcy osób, a blisko 3 tysiące z powodu nadmiaru tlenków siarki i ozonu w powietrzu.

PSG w ramach kampanii PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH przekaże wybranym 21 miejscowościom urządzenia do monitorowania jakości powietrza. Dane pomiarowe stężenia pyłów w atmosferze będą udostępnione na stronach urzędów gmin. Mieszkańcy Zakopanego mogli bezpłatnie zbadać płuca w specjalnym spirobusie obok Urzędu Miasta, a eksperci Polskiej Spółki Gazownictwa informowali, jak bezpłatnie można aktywować nieczynne przyłącze gazowe.

Partnerami kampanii PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH są: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP oraz Politechnika Warszawska.

Wystartowała kampania PSG „Gaz ziemny - pewnie i bezpiecznie” 2018.09.19

Polska Spółka Gazownictwa oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczęły ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie”. Główne założenie akcji to rozpowszechnianie wiedzy na temat gazu ziemnego oraz uświadamianie, jak odpowiedzialnie korzystać z urządzeń domowych zasilanych tym paliwem. Patronat nad kampanią objęły Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

​Kampania jest kierowana do wszystkich, którzy mają styczność z gazem ziemnym. Odbiorcami są zarówno najmłodsze dzieci i uczniowie w wieku szkolnym, jak również osoby starsze, które często zapominają, w jaki sposób postępować z urządzeniami gazowymi, by nie stwarzać zagrożenia.

Obecny na konferencji prasowej Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska, powiedział, że tematyka związana z gazem ziemnym jest niezwykle istotna, zwłaszcza w kontekście czystego powietrza. Ministerstwo Środowiska uruchomiło program „Czyste powietrze", którego celem jest prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu powietrza m.in. poprzez zachęcanie do wymiany starych pieców, a jedną z alternatyw dla nich jest właśnie ogrzewanie gazowe. Jest to również impuls do rozwoju sieci gazowej.

Paweł Pikus z Departamentu Ropy i Gazu Ministerstwa Energii odczytał list od Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który pogratulował PSG podejmowania aktywnych działań na rzecz rozwoju świadomości i podnoszenia wiedzy społeczeństwa na temat gazu ziemnego. W ocenie ministra z pewnością przyczyni się to do tworzenia przyjaznego i ekologicznego środowiska.

- Gaz ziemny jest paliwem ekologicznym, którego wykorzystanie w domach i przedsiębiorstwach będzie w najbliższych latach dynamicznie rosnąć. Tym większe znaczenie ma podejmowanie inicjatyw upowszechniających wiedzę na temat jego bezpiecznego wykorzystywania. Wpisują się  one w działania całej Grupy Kapitałowej PGNiG na rzecz walki ze smogiem, które promują gaz ziemny jako paliwo przyjazne środowisku -  powiedział Piotr Woźniak, Prezes PGNiG SA

Podczas prezentacji założeń kampanii Marian Żołyniak, Prezes PSG, podkreślił, jak duże znaczenie ma edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania z gazu w momencie, gdy stale przybywa zarówno nowych sieci dystrybucyjnych, jak też nowych odbiorców, przemysłowych i indywidualnych. Jak dodał, kampania ma także rozwiać wszelkie wątpliwości i mity, dotyczące gazu ziemnego, a wynikające często właśnie z ograniczonej wiedzy na ten temat. 

Symbolem kampanii jest maskotka – piesek Rurek, a głównym źródłem komunikacji z odbiorcami strona internetowa www.gazpewnieibezpiecznie.pl. Można na niej znaleźć m.in. videoblog z krótkimi filmami o zasadach bezpiecznego użytkowania urządzeń gazowych, ciekawostki, fakty i mity o gazie ziemnym, czy wywiady z ekspertami z dziedziny gazownictwa.

Piesek Rurek w specjalnych animacjach przekaże najmłodszym wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z gazu. Postać Rurka odwiedzi również wybrane przedszkola w całej Polsce. Z kolei uczniowie starszych klas mogą zagrać w interaktywną grę sprawdzającą ich wiedzę o gazie ziemnym i zasadach bezpieczeństwa. Dla nauczycieli szkół podstawowych organizatorzy kampanii przygotowali scenariusze lekcji oraz film instruktażowy. Dzięki niemu wychowawcy będą mogli przeprowadzać modelowe spotkania z młodzieżą na temat bezpiecznego korzystania z błękitnego paliwa.

Kampanię wspierają spoty telewizyjne prezentujące codzienne życie mieszkańców pewnego bloku, którzy na co dzień korzystają z gazu ziemnego. Czy potrafią to robić bezpiecznie? Odpowiedzi znajdują się w spotach oraz na stronie internetowej kampanii: www.gazpewnieibezpiecznie.pl.

Informacja w sprawie fałszywych wezwań do zapłaty 2018.07.20

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje, że rozsyłane na terenie Włocławka wezwania do zapłaty są fałszywe.

Polska Spółka Gazownictwa nie jest nadawcą tych dokumentów, a logo i dane firmy zostały bezprawnie wykorzystane. W związku z powyższym nie należy dokonywać żadnych opłat, gdyż jest to wyłudzanie pieniędzy.

Polska Spółka Gazownictwa podjęła działania w celu wyjaśnienia sprawy. O zdarzeniu została poinformowana Policja we Włocławku.

TUTAJ prezentujemy fałszywe pismo z wezwaniem do zapłaty.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Oddziałem Zakładem Gazowniczym w Bydgoszczy, tel. 52 328 51 01, e-mail: [email protected] lub Gazownią we Włocławku tel. 54 260 62 46.

Niemal 3 miliardy złotych na inwestycje PSG w latach 2018-2019 2018.01.31

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgodnił projekt Planu Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2018-2022. Uzgodniona 25 stycznia br. aktualizacja przewiduje w najbliższych dwóch latach kwotę 2,86 mld złotych na nakłady inwestycyjne.

Środki zostaną wykorzystane między innymi na:

  • przyłączanie nowych odbiorców,
  • budowę nowych i modernizację istniejących sieci dystrybucji gazu,
  • gazyfikację terenów niezgazyfikowanych,
  • inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą rozwojowi sieci dystrybucyjnej gazu, jak np. łączność, pomiary, teleinformatyka.

Uzgodniony Plan Rozwoju jest częścią Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa wynikającej z realizacji strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022, zgodnie z którą Spółka chce w latach 2016-2022 przeznaczyć na inwestycje 11,3 mld złotych.

Proces uzgadniania planu obejmował między innymi opiniowanie dokumentu przez zarządy województw w całej Polsce. Konsultacje z Urzędami Marszałkowskimi są elementem realizacji polityki energetycznej państwa.

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego gazu zobowiązany jest sporządzać Plan Rozwoju w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe na okres nie krótszy niż pięć lat i aktualizować go co dwa lata.

Nowa taryfa dystrybucyjna PSG zatwierdzona przez URE 2018.01.26

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.71.2017.AIK z dnia 25 stycznia 2018 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa Nr 6 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Taryfa Nr 6 została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 3(1097)/2018.

Nowa taryfa obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.

Treść nowej taryfy opublikowana została w zakładce Dla Klienta > Taryfa.

PSG przywróciła dostawy gazu w Wielkopolsce 2018.01.26

Polska Spółka Gazownictwa zakończyła usuwanie skutków awarii należącego do operatora Gaz – System S.A. gazociągu w Wielkopolsce.

Przywrócone zostały normalne dostawy gazu do 3500 odbiorców, którzy w piątek 26 stycznia zostali pozbawieni dostaw tego paliwa. W poniedziałek rano zakończyły się ostatnie prace techniczne, związane m.in. z wymianą uszkodzonego odcinka gazociągu.

Od pierwszych chwil po wystąpieniu awarii PSG zaangażowała wszystkie dostępne środki, by jak najszybciej wznowić dostawy gazu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników PSG już kilkanaście godzin po awarii z gazu mogła korzystać ponad jedna trzecia poszkodowanych odbiorców, a od dzisiejszego ranka gaz dociera już do wszystkich odbiorców zasilanych ze stacji Murowana Goślina i Potasze.

Polska Spółka Gazownictwa dziękuje wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym zaangażowanym w usuwanie skutków awarii za współpracę i okazaną pomoc.

Życzenia noworoczne od Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa 2017.12.29

Szanowni Państwo,

Wszystkim naszym Klientom, Współpracownikom i Kontrahentom życzymy, aby Nowy Rok był wyjątkowym czasem, w którym uda się zrealizować nawet najbardziej ambitne plany i zamierzenia.

Ze swej strony gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, by zapewnić Państwu najwyższą jakość usług. Życzymy, aby rok 2018 przyniósł wiele sukcesów zawodowych, a w życiu rodzinnym i osobistym pozwolił na spełnienie wszystkich oczekiwań i marzeń.

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa

Życzenia świąteczne od Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa 2017.12.21

Szanowni Państwo,

Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia upłyną w zdrowiu, spokoju oraz rodzinnej atmosferze.

Życzymy Państwu, aby Nowy Rok przyniósł wiele sukcesów zawodowych, a w życiu rodzinnym i osobistym doprowadził do spełnienia wszystkich oczekiwań i marzeń.

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa