Aktualności

Komunikat w sprawie zatwierdzenia Zmiany Taryfy nr 8 2020.05.29

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.10.2020.AIK z dnia 15 maja 2020 r. została zatwierdzona „Zmiana Taryfy Nr 8 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zmiana Taryfy Nr 8 została opublikowana w dniu 15 maja 2020 r. w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 44(1338/2020.

Treść Zmiany taryfy jest dostępna TUTAJ lub na stronach URE.

Grupa Kapitałowa PGNiG: konsekwentna gazyfikacja kraju pomimo koronawirusa 2020.05.08

Już 126 gmin uzyskało dostęp do sieci gazowej dzięki realizacji od 2018 r. Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski. Odpowiedzialna za program Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG zapowiada, że stan epidemii nie zatrzyma kolejnych inwestycji. Wsparciem dla gazyfikacji są fundusze europejskie.

Gazyfikacja kraju wpisuje się w cele wyznaczone rządowymi programami, ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na czele. Konsekwencja, z jaką Polska Spółka Gazownictwa realizuje pomimo epidemii program gazyfikacji kraju, pokazuje, jak dużym atutem jest istnienie silnych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Firmy takie nie boją się inwestować w przyszłość i realizują projekty, które nie tylko wzmacniają ich biznes, ale także służą wszystkim Polakom – powiedział Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych.

Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA, podkreślił korzyści wynikające z coraz większej dostępności błękitnego paliwa.

Możliwość korzystania z gazu to między innymi większa konkurencyjność polskich przedsiębiorców oraz szansa na eliminację problemu smogu i poprawę jakości życia mieszkańców naszego kraju. Jednocześnie gazyfikacja Polski to ważny element Strategii GK PGNiG, której celem jest wzrost wartości Grupy oraz zapewnienie rozwoju i bezpieczeństwa krajowego rynku gazu – podkreślił Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Za rozwój sieci dystrybucji gazu odpowiada Polska Spółka Gazownictwa (PSG). W październiku 2018 r. zainaugurowany został Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, którego celem jest znaczne zwiększenie liczby gmin z dostępem do gazu. Niecałe półtora roku od rozpoczęcia realizacji programu, PSG uruchomiła usługę dystrybucji gazu w 126 gminach (stan na koniec I kw. 2020 r.), które wcześniej nie miały dostępu do błękitnego paliwa. Dzięki temu na terenie zgazyfikowanych gmin w Polsce mieszka dziś ponad 33 mln osób, a więc prawie 87 proc. populacji kraju.

– Docelowo w ramach Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski zamierzamy do 2022 roku uruchomić usługę dystrybucji gazu łącznie w 300 nowych gminach. Dodatkowo planujemy zrealizować 9 inwestycji związanych z likwidacją ograniczeń przesyłowych. Dzięki tym inwestycjom, a także dzięki stawianiu nowych stacji regazyfikacji LNG, będziemy w stanie likwidować kolejne białe plany na mapie polskiego gazownictwa – zaznaczył Ireneusz Krupa, p.o. Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

PSG zapewnia, że pomimo trudnych warunków związanych z epidemią koronawirusa, Spółka nie zamierza wstrzymywać kolejnych inwestycji w rozbudowę sieci dystrybucyjnej gazu. Ważnym wsparciem dla realizacji tego planu są fundusze europejskie.

Technologie oparte na gazie ziemnym stanowią pomost między tradycyjnymi technologiami węglowymi a technologiami opartymi całkowicie na odnawialnych źródłach energii. Polska Spółka Gazownictwa, która realizuje program gazyfikacji Polski, jest największym beneficjentem środków unijnych w segmencie dystrybucji gazu. Spółka w obecnej perspektywie finansowej uzyskała ponad 257 mln zł wsparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko na realizacje 10 inwestycji o wartości całkowitej niemal 653 mln zł – powiedział Grzegorz Puda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.

W sumie, w ramach perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020, PSG otrzymała już dofinansowanie w wysokości ponad 430 mln zł na projekty o wartości całkowitej wynoszącej prawie 1,3 mld zł.

Ostatnio PSG podpisała umowę z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym o dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa gazociągu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą". Wsparcie w wysokości 30,31 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, pozwoli na wybudowanie ok. 48 km gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia na terenie województwa lubuskiego. Całkowity koszt projektu wynosi 82,90 mln zł brutto.

Zmiany w odczytach liczników gazu w związku z pandemią koronawirusa 2020.04.01

W trosce o bezpieczeństwo Odbiorców gazu oraz w związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wstrzymała realizację odczytów liczników gazu zainstalowanych wewnątrz lokali mieszkalnych.

Odczyty liczników gazu w tego typu lokalizacjach będą realizowane z wykorzystaniem zdalnych kanałów komunikacji, takich jak telefon lub Internet, które umożliwią pozyskanie odczytu bez konieczności bezpośredniego kontaktu z Odbiorcą gazu. W celu zapewnienia właściwego rozliczenia zużycia gazu prosimy Odbiorców gazu o podawanie stanów liczników gazu inkasentom, którzy zwrócą się do Państwa z taką prośbą.

Jednocześnie przypominamy, iż odczyty liczników gazu dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. są realizowane przez podmioty zewnętrzne, których lista jest dostępna na stronie PSG: https://www.psgaz.pl/firmy-realizujace-dla-psg-odczyty-gazomierzy.

Zmiana wzorca Porozumienia o współpracy ze Spółkami Energetycznymi 2020.03.25

Polska Spółka Gazownictwa informuje o zmianie wzorca Porozumienia o współpracy ze Spółkami Energetycznymi w zakresie rozwoju dystrybucyjnego systemu gazowego, w tym aktywizacji nieczynnych przyłączy.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym wzorem, który dostępny jest na tej stronie.

Nowe możliwości dla Klientów PSG 2020.03.20

Polska Spółka Gazownictwa stworzyła dla swoich klientów nowe możliwości załatwiania spraw związanych z przyłączaniem do sieci gazowej.

Dzięki Portalowi przyłączeniowemu wszyscy zainteresowani korzystaniem z gazu ziemnego będą mogli złożyć odpowiednie dokumenty z dowolnego miejsca i przez 24 godziny na dobę.

To innowacyjne rozwiązanie daje też możliwość kontrolowania przebiegu poszczególnych etapów procesu przyłączeniowego, m.in.  za pomocą bezpłatnych powiadomień SMS lub e-mail. Na portalu będzie można między innymi:

- złożyć wniosek o określenie warunków i możliwości przyłączenia do sieci gazowej,

- złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie,

- sprawdzić bieżące informacje o etapach i postępie pracy przyłączeniowych,

- uzyskać dokumenty końcowe oraz fakturę za przyłączenie.

Portal przyłączeniowy to bezpieczeństwo, ale też oszczędność czasu i wygoda. Wydawane przez Spółkę dokumenty będą akceptowane elektronicznie, czyli bez tradycyjnego podpisu.

W każdej chwili będzie można je pobrać, wydrukować lub przesłać dalej. Jedynie zawarcie umowy o przyłączenie wymagało będzie tradycyjnej formy pisemnej.

Zapraszamy na stronę www.psgaz.pl lub przylaczenie.psgaz.pl.

Nowa taryfa PSG zatwierdzona 2020.03.19

18 marca 2020 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową Taryfę nr 8, dotyczącą dystrybucji paliw gazowych przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Średnie stawki w nowej taryfie są wyższe o 3,5% od obecnie obowiązujących. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Taryfa nr 8 powinna wejść w życie nie wcześniej, niż 14 dni i nie później, niż do 45 dnia po jej publikacji przez Prezesa URE. Dzięki podniesieniu Taryfy Polska Spółka Gazownictwa będzie miała zabezpieczone środki na realizację wszystkich zaplanowanych inwestycji oraz na zapewnienie bezpiecznego i ciągłego dostarczania gazu do odbiorców.

Szczegóły dotyczące zatwierdzonej Taryfy Dystrybucyjnej dostępne są na stronie internetowej www.ure.gov.pl.

PSG zapewnia stabilne dostawy gazu 2020.03.16

Należąca do GK PGNiG Polska Spółka Gazownictwa – Narodowy Operator Systemu Dystrybucji Gazu Ziemnego dokłada wszelkich starań, by w związku z epidemią koronawirusa dostawy gazu do ponad 7 milionów odbiorców w całym kraju nie były zagrożone i odbywały się w sposób ciągły i bezpieczny.

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa podejmuje niezbędne działania, mające na celu zapewnienie ponad 11 tysiącom pracowników PSG bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działalności spółki. Bezpieczeństwo pracowników jest gwarancją zachowania stabilności dostaw gazu do naszych odbiorców, dlatego spółka ograniczyła funkcjonowanie Miejsc Obsługi Klienta i wstęp do budynków gazowni i placówek gazowniczych.

PSG wdrożyła system pracy zdalnej dla części pracowników i zapewniła środki bezpieczeństwa dla tych, którzy utrzymują ciągłość dyżurów we wszystkich kluczowych jednostkach, m.in. w Centralnej Dyspozycja Gazu i Pogotowiu Gazowym. Specjalnie powołany zespół na bieżąco monitoruje i wdraża kolejne procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Polska Spółka Gazownictwa jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu. Każdego roku dostarcza mieszkańcom Polski niemal 12 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego.

Ważny komunikat - Zmiany w obsłudze klienta w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa 2020.03.12

Szanowni Klienci,

informujemy, że ze względu na aktualną sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) i znacznymi wzrostami liczby zakażeń, wszystkie jednostki bezpośrednio obsługujące klientów Polskiej Spółki Gazownictwa z dniem 9 listopada br. zostają tymczasowo zamknięte. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 18:00. Nasi konsultanci udzielą odpowiedzi na wszelkie interesujące Państwa tematy.

W celu przyłączenia do sieci gazowej, bez konieczności przychodzenia do naszych jednostek, zaloguj się do Portalu przyłączeniowego.

ZALOGUJ SIĘ

Bez wychodzenia z domu możesz między innymi:

- złożyć wniosek o określenie warunków bądź możliwości przyłączenia do sieci gazowej,

- złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie,

- podpisać umowę przyłączeniową w wersji elektronicznej (dotyczy Klientów deklarujących pobór gazu do 10 m3/h),

- sprawdzić bieżące informacje o etapach i postępie pracy przyłączeniowych,

- uzyskać dokumenty akceptowane elektronicznie, czyli bez tradycyjnego podpisu oraz fakturę za przyłączenie.

Równocześnie zapraszamy do korzystania z formularza zgłoszeniowego, gdzie można zadać pytania dotyczące:

  • Przyłączenia do sieci gazowej – warunki, umowa
  • Przyłączenia do sieci gazowej – realizacja umowy
  • Zużycia/Odczytów
  • Uruchomienia/Wznowienia dostawy gazu
  • Wymiany gazomierz/Wstrzymania dostawy gazu
  • Zmiany Sprzedawcy
  • Reklamacji

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

PSG zgazyfikowała siedem gmin w województwie świętorzyskim 2020.02.05

4 lutego w Wiślicy odbyła się konferencja związana z przyłączeniem do sieci gazowej siedmiu gmin w województwie świętokrzyskim. Oprócz Wiślicy dostęp do gazu ziemnego uzyskały gminy Baćkowice, Górno, Bodzentyn, Opatowiec, Osiek i Waśniów. Samorządowcy liczą na to, że inwestycje PSG przyczynią się do rozwoju gospodarczego gmin i przyciągną kolejnych inwestorów. Dodatkowo wykorzystanie gazu ziemnego m.in. do celów grzewczych znacząco przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podziękował PSG za realizację w tak szybkim czasie licznych inwestycji i dodał, że wzrost liczby zgazyfikowanych gmin w województwie świętokrzyskim to bardzo dobry kierunek i szansa na rozwój regionu.

Obecny podczas konferencji poseł Krzysztof Lipiec powiedział, że gazyfikacja nowych regionów wpisuje się w rządowy program polityki zrównoważonego rozwoju, a polski rząd w najbliższych latach będzie stawiać na gaz ziemny jako preferowane źródło energii.

Prezentujący działania Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa - p.o. Prezes Zarządu PSG - powiedział, że w ciągu niespełna półtora roku od rozpoczęcia przez PSG realizacji Programu Przyspieszonych Inwestycji Spółka umożliwiła już dostęp do gazu ziemnego mieszkańcom ponad 140 gmin na terenie całej Polski, co znacząco podniosło wskaźnik gazyfikacji kraju. Dodał, że gazyfikacja to także istotny element realizacji rządowego programu walki z zanieczyszczeniami powietrza, bowiem każdy nowy odbiorca gazu ziemnego oznacza rezygnację z innych, nieekologicznych źródeł energii. Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach Radosław Słoniewski omówił szczegółowo wszystkie najważniejsze inwestycje, które PSG planuje zrealizować w województwie w ciągu najbliższych trzech lat.

Ogółem w ramach Programu w Świętokrzyskiem do końca 2022 roku zgazyfikowanych zostanie 12 gmin, w tym część poprzez tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach realizuje również dwie inwestycje strategiczne dofinansowywane przez Unię Europejską. Są to budowa gazociągu Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski oraz gazociągu Lubienia – Masłów – Kielce, o łącznej wartości niemal 300 mln zł.

Stopień gazyfikacji województwa świętokrzyskiego wzrósł z 60,78 proc. w 2018 roku do 67,65 proc. obecnie. Zgodnie z założeniami Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski w całym kraju do końca 2022 roku zgazyfikowanych zostanie 300 gmin. Tym samym 90 proc. mieszkańców Polski będzie żyło na terenach z dostępem do sieci gazowej, a stopień gazyfikacji kraju wzrośnie z obecnych 60 proc. do ponad 72 proc. W ramach PPI PSG zbuduje też minimum 77 stacji LNG w całym kraju.

Kolejne trzy gminy z dostępem do gazu ziemnego 2019.12.30

Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie uruchomiła dostawy gazu do gmin Bielice, Kozielice i Lipiany w województwie zachodniopomorskim. To kolejne gminy, które zostały zgazyfikowane w ramach Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Bielicach, Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Marian Żołyniak podkreślił, że realizowany obecnie przez PSG Program Przyspieszonych Inwestycji jest największym tego typu przedsięwzięciem od czasów budowy przedwojennego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po jego zakończeniu ponad 34 miliony Polaków będą mieć dostęp do gazu ziemnego, a stopień gazyfikacji Polski w 2022 roku wzrośnie z obecnych 60 do ponad 72%.

Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, a także poseł Leszek Dobrzyński oraz Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień podziękowali Polskiej Spółce Gazownictwa za realizację inwestycji podkreślając, że dostęp do gazu to szansa na rozwój gospodarki w regionie, a co się z tym wiąże także rozwój rynku pracy i troska o czyste powietrze.

W gminie Lipiany Polska Spółka Gazownictwa wybuduje docelowo 2,5 kilometra gazociągu średniego ciśnienia. Pierwszy odcinek o długości 1,5 km jest już gotowy, a z gazu mogą korzystać mieszkańcy miejscowości Mielęcinek. W gminie Bielice powstanie w sumie niemal 9 kilometrów gazociągu średniego ciśnienia, obecnie jest już gotowy odcinek o długości ponad 6 kilometrów, a dostęp do gazu uzyskali zarówno odbiorcy indywidualni z miejscowości Nowe Linie i Bielice, jak też przedsiębiorcy i obiekty gminne. W gminie Kozielice PSG wybudowała 1,5 kilometra gazociągu z planowanych 26,5 kilometra, dzięki czemu dostęp do gazu zyskali odbiorcy z miejscowości Rokity, Parnica i Banie.

Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, na którego terenie działania leżą gminy  Bielice, Kozielice i Lipiany, obsługuje około 230 000 odbiorców. Podlegają mu Gazownie Szczecin Północ, Szczecin Południe, Choszczno, Gryfice i Stargard oraz Placówki Gazownicze w Goleniowie, Świnoujściu i Dębnie. Sieć gazowa zarządzana przez OZG Szczecin to prawie 5000 km i ponad 77 000 przyłączy. W części województwa zachodniopomorskiego obsługiwanej przez OZG Szczecin w ramach Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową do końca 2022 roku zgazyfikowanych zostanie 10 gmin. W tym roku PSG przeznaczyła na inwestycje, modernizacje i rozbudowę sieci około 41 mln zł.