Aktualności

Ważny komunikat - Zmiany w obsłudze klienta w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa 2020.03.12

Szanowni Klienci,

informujemy, że ze względu na zmianę sytuacji związanej z pandemią koronawirusa (COVID-19), podjęliśmy decyzję o otwarciu części jednostek bezpośrednio obsługujących klientów Polskiej Spółki Gazownictwa. Szczegółowy wykaz otwartych miejsc obsługi klienta znajduje się w tabeli dostępnej TUTAJ. Pozostałe miejsca obsługi klienta nadal są tymczasowo zamknięte. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 18:00. Nasi konsultanci udzielą odpowiedzi na wszelkie interesujące Państwa tematy.

W celu przyłączenia do sieci gazowej, bez konieczności przychodzenia do naszych jednostek, zaloguj się do Portalu przyłączeniowego.

ZALOGUJ SIĘ

Bez wychodzenia z domu możesz między innymi:

- złożyć wniosek o określenie warunków bądź możliwości przyłączenia do sieci gazowej,

- złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie,

- sprawdzić bieżące informacje o etapach i postępie pracy przyłączeniowych,

- uzyskać dokumenty akceptowane elektronicznie, czyli bez tradycyjnego podpisu oraz fakturę za przyłączenie.

Równocześnie zapraszamy do korzystania z formularza zgłoszeniowego, gdzie można zadać pytania dotyczące:

  • Przyłączenia do sieci gazowej – warunki, umowa
  • Przyłączenia do sieci gazowej – realizacja umowy
  • Zużycia/Odczytów
  • Uruchomienia/Wznowienia dostawy gazu
  • Wymiany gazomierz/Wstrzymania dostawy gazu
  • Zmiany Sprzedawcy
  • Reklamacji

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

PSG zgazyfikowała siedem gmin w województwie świętorzyskim 2020.02.05

4 lutego w Wiślicy odbyła się konferencja związana z przyłączeniem do sieci gazowej siedmiu gmin w województwie świętokrzyskim. Oprócz Wiślicy dostęp do gazu ziemnego uzyskały gminy Baćkowice, Górno, Bodzentyn, Opatowiec, Osiek i Waśniów. Samorządowcy liczą na to, że inwestycje PSG przyczynią się do rozwoju gospodarczego gmin i przyciągną kolejnych inwestorów. Dodatkowo wykorzystanie gazu ziemnego m.in. do celów grzewczych znacząco przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podziękował PSG za realizację w tak szybkim czasie licznych inwestycji i dodał, że wzrost liczby zgazyfikowanych gmin w województwie świętokrzyskim to bardzo dobry kierunek i szansa na rozwój regionu.

Obecny podczas konferencji poseł Krzysztof Lipiec powiedział, że gazyfikacja nowych regionów wpisuje się w rządowy program polityki zrównoważonego rozwoju, a polski rząd w najbliższych latach będzie stawiać na gaz ziemny jako preferowane źródło energii.

Prezentujący działania Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa - p.o. Prezes Zarządu PSG - powiedział, że w ciągu niespełna półtora roku od rozpoczęcia przez PSG realizacji Programu Przyspieszonych Inwestycji Spółka umożliwiła już dostęp do gazu ziemnego mieszkańcom ponad 140 gmin na terenie całej Polski, co znacząco podniosło wskaźnik gazyfikacji kraju. Dodał, że gazyfikacja to także istotny element realizacji rządowego programu walki z zanieczyszczeniami powietrza, bowiem każdy nowy odbiorca gazu ziemnego oznacza rezygnację z innych, nieekologicznych źródeł energii. Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach Radosław Słoniewski omówił szczegółowo wszystkie najważniejsze inwestycje, które PSG planuje zrealizować w województwie w ciągu najbliższych trzech lat.

Ogółem w ramach Programu w Świętokrzyskiem do końca 2022 roku zgazyfikowanych zostanie 12 gmin, w tym część poprzez tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach realizuje również dwie inwestycje strategiczne dofinansowywane przez Unię Europejską. Są to budowa gazociągu Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski oraz gazociągu Lubienia – Masłów – Kielce, o łącznej wartości niemal 300 mln zł.

Stopień gazyfikacji województwa świętokrzyskiego wzrósł z 60,78 proc. w 2018 roku do 67,65 proc. obecnie. Zgodnie z założeniami Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski w całym kraju do końca 2022 roku zgazyfikowanych zostanie 300 gmin. Tym samym 90 proc. mieszkańców Polski będzie żyło na terenach z dostępem do sieci gazowej, a stopień gazyfikacji kraju wzrośnie z obecnych 60 proc. do ponad 72 proc. W ramach PPI PSG zbuduje też minimum 77 stacji LNG w całym kraju.

Kolejne trzy gminy z dostępem do gazu ziemnego 2019.12.30

Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie uruchomiła dostawy gazu do gmin Bielice, Kozielice i Lipiany w województwie zachodniopomorskim. To kolejne gminy, które zostały zgazyfikowane w ramach Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Bielicach, Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Marian Żołyniak podkreślił, że realizowany obecnie przez PSG Program Przyspieszonych Inwestycji jest największym tego typu przedsięwzięciem od czasów budowy przedwojennego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po jego zakończeniu ponad 34 miliony Polaków będą mieć dostęp do gazu ziemnego, a stopień gazyfikacji Polski w 2022 roku wzrośnie z obecnych 60 do ponad 72%.

Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, a także poseł Leszek Dobrzyński oraz Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień podziękowali Polskiej Spółce Gazownictwa za realizację inwestycji podkreślając, że dostęp do gazu to szansa na rozwój gospodarki w regionie, a co się z tym wiąże także rozwój rynku pracy i troska o czyste powietrze.

W gminie Lipiany Polska Spółka Gazownictwa wybuduje docelowo 2,5 kilometra gazociągu średniego ciśnienia. Pierwszy odcinek o długości 1,5 km jest już gotowy, a z gazu mogą korzystać mieszkańcy miejscowości Mielęcinek. W gminie Bielice powstanie w sumie niemal 9 kilometrów gazociągu średniego ciśnienia, obecnie jest już gotowy odcinek o długości ponad 6 kilometrów, a dostęp do gazu uzyskali zarówno odbiorcy indywidualni z miejscowości Nowe Linie i Bielice, jak też przedsiębiorcy i obiekty gminne. W gminie Kozielice PSG wybudowała 1,5 kilometra gazociągu z planowanych 26,5 kilometra, dzięki czemu dostęp do gazu zyskali odbiorcy z miejscowości Rokity, Parnica i Banie.

Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, na którego terenie działania leżą gminy  Bielice, Kozielice i Lipiany, obsługuje około 230 000 odbiorców. Podlegają mu Gazownie Szczecin Północ, Szczecin Południe, Choszczno, Gryfice i Stargard oraz Placówki Gazownicze w Goleniowie, Świnoujściu i Dębnie. Sieć gazowa zarządzana przez OZG Szczecin to prawie 5000 km i ponad 77 000 przyłączy. W części województwa zachodniopomorskiego obsługiwanej przez OZG Szczecin w ramach Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową do końca 2022 roku zgazyfikowanych zostanie 10 gmin. W tym roku PSG przeznaczyła na inwestycje, modernizacje i rozbudowę sieci około 41 mln zł.

Życzenia świąteczne od Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa 2019.12.20

Szanowni Państwo,

Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia upłyną w zdrowiu, spokoju oraz rodzinnej atmosferze.

Życzymy Państwu, aby Nowy Rok przyniósł wiele sukcesów zawodowych, a w życiu rodzinnym i osobistym doprowadził do spełnienia wszystkich oczekiwań i marzeń.

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa

Informacja w sprawie ujawnienia na tzw. białej liście rachunków bankowych wykorzystywanych przez Polską Spółkę Gazownictwa 2019.12.11

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że wszelkie posiadane przez Spółkę rachunki bankowe stosowane do rozliczeń z kontrahentami zostały zarejestrowane w dostępnym na stronach Ministerstwa Finansów elektronicznym "Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT"– tzw. „biała lista”.

Spółka informuje, że na fakturze może zostać wskazany rachunek bankowy, który nie widnieje w Wykazie. W ramach podstawowych rachunków rozliczeniowych, które podlegają zgłoszeniu, Spółka stosuje w rozliczeniach z kontrahentami tzw. rachunki wirtualne (rachunki typu collect) przypisane tylko i wyłącznie do jednego kontrahenta Spółki. Rachunki te nie podlegają obowiązkowi zgłaszania, tym samym nie są uwidaczniane w Wykazie. Wpłaty na rachunki wirtualne są traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy ujawniony w wykazie podatników VAT.

Jeżeli na fakturze zostanie wskazany rachunek wirtualny, to po weryfikacji na stronie Ministerstwa Finansów zostanie wyświetlony komunikat: „Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie”. Oznacza to, że rachunek ten jest uznawany za zarejestrowany w Wykazie, a dokonanie płatności na ten rachunek jest zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i nie wymaga raportowania w tym zakresie do organów podatkowych.

 

Powyższa informacja stanowi wyjaśnienie dotyczące ujęcia na tzw. „białej liście” rachunków bankowych wykorzystywanych przez PSG i nie stanowi doradztwa podatkowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym.

Zostań Ambasadorem Ekologicznej Energii 2019.12.11

Fundacja PGNiG im Ignacego Łukasiewicza na podstawie zawartego dnia 15.11.2019 r. z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Porozumienia uruchomiła Programu „ZOSTAŃ AMBASADOREM EKOLOGICZNEJ ENERGII”.

Program dedykowany jest do osób fizycznych i drobnych przedsiębiorców (deklarujących pobór paliwa gazowego mocy do 10m3/h) w 112 gminach wskazanych do gazyfikacji w 2019 roku zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Programem mogą być objęci Odbiorcy, którzy w okresie 1.10 – 31.12.2019 r. rozpoczęli użytkowanie paliwa gazowego i przystąpili dobrowolnie do Programu poprzez złożenie Oświadczenia o przystąpieniu i spełnieniu warunków uczestnictwa w Programie (Załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu).

Zgodnie z Regulaminem Programu wsparcie finansowe w wysokości 1 000 zł będzie udzielone przez Fundację pierwszym 5 Uczestnikom w każdej gminie pod następującymi warunkami:

1.         posiadanie przez Uczestnika tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości,

2.         posiadanie przez Uczestnika ważnych Warunków przyłączenia,

3.         zawarcie przez Uczestnika Umowy o przyłączenie,

4.         wybudowanie przez Uczestnika instalacji gazowej,

5.         zawarcie przez Uczestnika umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego z wybranym przez niego Sprzedawcą,

6.         przekazanie do PSG przez Sprzedawcę Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji – uruchomienie dostawy gazu,

7.         uruchomienie przez PSG dostaw paliwa gazowego do dnia 31.12.2019 r.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj: Zostań Ambasadorem Ekologicznej Energii.

Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie katastrofy w Szczyrku 2019.12.05

Najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy w Szczyrku w środę wieczorem było uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia podczas robót wykonywanych przez firmę AQUA System.

Roboty budowlane nie dotyczyły systemu gazowniczego, ani nie były wykonywane na zlecenie spółki gazownictwa. Nie były także nadzorowane przez specjalistów gazownictwa.

Służby pogotowia gazowego dotarły bardzo szybko na miejsce zdarzenia i odcięły dopływ gazu do uszkodzonego gazociągu. Po zakończeniu akcji ratowniczej niezwłocznie przystąpią do zlokalizowania miejsca uszkodzenia, naprawy i przywrócenia dostaw gazu.

Powołano specjalną komisję, która zbada bezpośrednią przyczynę uszkodzenia gazociągu, wynik jej prac powinien być znany w ciągu doby od momentu rozpoczęcia prac ekspertów.

Pracownicy pogotowia gazowego ściśle współpracują z wszystkimi służbami działającymi na miejscu zdarzenia.

Na Podkarpaciu powstała nowa Gazownia PSG 2019.06.10

10 czerwca Polska Spółka Gazownictwa, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, otworzyła oficjalnie kolejną Gazownię w województwie podkarpackim. Uruchomiono ją w Lubaczowie w wyniku rozbudowy dotychczasowej Placówki Gazowniczej. Celem inwestycji jest przede wszystkim zapewnienie klientom jak najwyższych standardów obsługi.

Gazownia obejmie swoim zasięgiem 56 tysięcy osób w 89 miejscowościach w powiecie lubaczowskim. Jej pracownicy będą obsługiwać niemal 570 km sieci, w tym stalowe gazociągi średniego ciśnienia, a także 15 stacji gazowych. Jednostka poprawi bezpieczeństwo dostaw gazu do odbiorców i skróci czas usuwania ewentualnej awarii. Do tej pory rejon Lubaczowa obsługiwali pracownicy Pogotowia Gazowego z oddalonego o ponad 40 km Jarosławia.

Obecna podczas otwarcia poseł Anna Szmidt – Rodziewicz podziękowała Polskiej Spółce Gazownictwa za utworzenie Gazowni i dodała, że dzięki temu mieszkańcy Lubaczowa i całego powiatu będą mogli liczyć na profesjonalną obsługę i sprawniej załatwić wszystkie sprawy. Poseł powiedziała również, że otwarcie Gazowni to element realizacji rządowej polityki zrównoważonego rozwoju.

Starosta lubaczowski Zenon Swatek również podziękował za utworzenie nowej Gazowni i dodał, że jest to niezwykle istotne dla Lubaczowa wydarzenie, bowiem pokazuje, że również w takich miastach warto inwestować.

- Mieszkańcy coraz chętniej wybierają gaz ziemny do ogrzewania domów i przygotowywania posiłków. Cieszy nas ta rosnąca tendencja, gdyż jest to paliwo konkurencyjne cenowo i przyjazne środowisku, którego zastosowanie przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Naszym klientom chcemy zagwarantować jak najlepszą jakość obsługi. Jestem przekonany, że nowa gazownia będzie Państwu dobrze służyła - powiedział Robert Perkowski, Wiceprezes PGNiG SA.

Otwierający nową Gazownię Marian Żołyniak, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, stwierdził, że jest to kolejny element realizowanej przez PSG strategii rozwoju infrastruktury dystrybucyjnej, zakładającej poprawę bezpieczeństwa dostaw i systematyczną modernizację sieci. Tworzenie nowych placówek PSG przyczynia się do likwidacji tzw. białych plam na gazowej mapie kraju, wspiera lokalny rozwój gospodarczy i powstawanie nowych miejsc pracy. Jak podkreślił, Spółka realizuje obecnie jeden z najambitniejszych od lat programów rozbudowy infrastruktury. Po jego zakończeniu w 2022 r., 90 proc. mieszkańców Polski będzie miała zapewniony dostęp do sieci gazowej, a stopień gazyfikacji kraju wzrośnie z obecnych 60% do ponad 72%. Ogółem w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, PSG zamierza zgazyfikować 300 nowych gmin i wybudować 77 stacji regazyfikacji LNG.

Podkarpacie, na terenie którego leży Lubaczów, stanowi najlepiej zgazyfikowany region w kraju. Dostępu do gazu ziemnego nie posiada jedynie 10 ze 160 gmin w województwie. Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski przewiduje gazyfikację przez PSG 4 nowych gmin: Adamówki, Jarocina, Komańczy i Krempnej. Inwestycje obejmą ponadto m.in. rozbudowę sieci gazowej w Mielcu i rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jasionce, gazyfikację miejscowości Harasiuki, gdzie powstanie łącznie ponad 8 kilometrów gazociągów, przebudowę gazociągów Strachocina – Zabłotce, Łańcut - Husów i modernizację gazociągu wysokiego ciśnienia Targowiska - Miejsce Piastowe – Iwonicz.

Polska Spółka Gazownictwa to największa Spółka w Grupie Kapitałowej PGNiG. Jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce i europejskim liderem branży dystrybucji paliwa gazowego. Zatrudnia 11,5 tys. osób i zarządza 187 tys. km gazociągów, które dostarczają rocznie ponad 11,6 mld m3 gazu.

PSG ostrzega przed próbami oszustwa w Białymstoku 2019.05.23

W związku ze stwierdzonym w Białymstoku przypadkiem oszustw, polegających na podawaniu się osób sprzedających urządzenia do wykrywania tlenku węgla za pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa informujemy, że PSG jest wyłącznie dystrybutorem gazu ziemnego, natomiast nie jest jego sprzedawcą, nie oferuje też innych usług i sprzedaży jakichkolwiek produktów.

Pracownicy PSG nie mogą i nie odwiedzają odbiorców, by proponować im podpisanie umowy np. na dostawę tańszego gazu, kupno czujników czadu, sprzętu AGD itp. Wszystkie informacje, dotyczące zakresu działalności PSG znajdują się na naszej stronie internetowej www.psgaz.pl.

W przypadku choćby najmniejszych wątpliwości, czy osoba podająca się za pracownika PSG jest nią rzeczywiście, można zażądać dokumentów, potwierdzających tożsamość pracownika lub uzyskać takie potwierdzenie, dzwoniąc do najbliższej Gazowni lub Oddziału Zakładu Gazowniczego, najlepiej na numer stacjonarny. Nasi pracownicy powinni być bez problemu identyfikowani w terenie, muszą więc posiadać odpowiednią legitymację lub identyfikator, strój, oznakowany samochód etc.

Polska Spółka Gazownictwa zamieszcza również na bieżąco na swojej stronie internetowej wszelkie informacje o stwierdzonych próbach podszywania się pod pracowników PSG, zawiadamiając o tym jednocześnie organy ścigania oraz wysyłając informacje do mediów.

Kolejna gmina na Kujawach i Pomorzu z dostępem do gazu 2019.05.20

20 maja br. Polska Spółka Gazownictwa, z Grupy Kapitałowej PGNiG, oficjalnie uruchomiła dostawy gazu ziemnego do Lisewa w województwie kujawsko–pomorskim. To kolejna inwestycja zrealizowana w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski.

W ciągu niespełna roku PSG, kosztem 1,3 miliona złotych, zbudowała prawie 4,5 km gazociągu wraz z przyłączami. Obecnie z gazu ziemnego w Lisewie korzysta już 16 dużych odbiorców, w tym Urząd Gminy i Zespół Szkolno-Przedszkolny. Oddział Zakład Gazowniczy Spółki w Bydgoszczy podpisał także umowy przyłączeniowe

z sześćdziesięcioma odbiorcami indywidualnymi, a w trakcie procedowania jest kolejnych 60 wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych.

Obecny na konferencji prasowej Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że inwestycja to istotny element rozwoju zarówno województwa kujawsko- pomorskiego, jak też przede wszystkim terenów wiejskich. Dodał, że to także realna walka ze smogiem, który wbrew pozorom nie jest problemem jedynie w dużych miastach, a zadaniem rządu i samorządu jest zachęcanie do przechodzenia na ekologiczne źródła energii, w tym na gaz ziemny.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj Bogdanowicz podziękował PSG za realizację inwestycji i dodał, że to bardzo ważny dzień dla mieszkańców Lisewa, którzy latami czekali na możliwość skorzystania z gazu ziemnego.

- Rozpoczęty w ubiegłym roku przez Grupę Kapitałową PGNiG Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski nabiera tempa. Dziś uroczyście inaugurujemy dostawy gazu do kolejnej gminy w Polsce. Zgodnie z naszymi założeniami – do 2022 roku – ich liczba wzrośnie do blisko 1800. To oznacza, że prawie 90 proc. rodzin i firm w Polsce będzie mogło skorzystać z błękitnego paliwa, czyli stabilnego, konkurencyjnego cenowo i przyjaznego środowisku źródła energii - powiedział Łukasz Kroplewski, Wiceprezes PGNiG ds. Rozwoju.

Ireneusz Krupa, Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, poinformował, że firma realizuje obecnie jeden z najambitniejszych od lat planów rozbudowy infrastruktury dystrybucyjnej w Polsce. Po jego zakończeniu w 2022 r., 90 proc. mieszkańców Polski będzie żyło w gminach z dostępem do sieci gazowej, a stopień gazyfikacji kraju wzrośnie z obecnych 60% do ponad 72%. Jak dodał, PSG zgodnie ze swoją strategią, likwiduje konsekwentnie tzw. białe plamy na gazowej mapie kraju, wspierając rozwój gospodarczy gmin i podnosząc jakość powietrza, a tym samym komfort życia mieszkańców.

Województwo kujawsko–pomorskie jest obecnie zgazyfikowane w 47%. Spośród 144 gmin na jego terenie, aż 76 jest pozbawionych dostępu do gazu ziemnego. W ramach Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski, do końca 2022 roku, PSG planuje zgazyfikować w regionie przynajmniej 16 nowych gmin. Część zadań zostanie zrealizowana poprzez tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji gazu LNG (m.in. w miejscowościach Więcbork, Kowal i Janowiec Wielkopolski). Inne duże inwestycje obejmą gazyfikację powiatu bydgoskiego i nakielskiego, gdzie PSG wybuduje 90 kilometrów gazociągów i 10 kilometrów przyłączy o łącznej wartości 22,5 miliona złotych, a także budowę 69 kilometrów gazociągu Dworzysko–Chojnice o wartości prawie 160 milionów złotych. Dostęp do gazu ziemnego uzyskają także mieszkańcy gmin m.in. Sadki, Stolno, Białe Błota i Dragacz, Serock, Dolna Grupa, Górna Grupa, Stare i Nowe Marzy, Tuczno oraz osiedli Mątwy w Inowrocławiu i Jar w Toruniu.

Ogółem w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, do końca 2022 roku, PSG wybuduje w całym kraju 77 stacji LNG i zgazyfikuje 300 nowych gmin, w tym co najmniej 16 w Kujawsko-Pomorskiem.

Polska Spółka Gazownictwa to największa Spółka w Grupie Kapitałowej PGNiG. Jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce i europejskim liderem branży dystrybucji paliwa gazowego. Zatrudnia 11,5 tys. osób i zarządza 187 tys. km gazociągów, które dostarczają rocznie ponad 11,6 mld m3 gazu.