Aktualności

Inwestycje PSG rozwijają północno-wschodnią Polskę 2015.09.17

Nowoczesna stacja regazyfikacji LNG w Suwałkach pozwoli zasilić sieć dystrybucyjną tanim i efektywnym paliwem, zwiększając zużycie gazu przez odbiorców, a w konsekwencji umożliwiając rozwój całego regionu.

Wnioski, wynikające z wpływu wartego 35 milionów złotych projektu PESO na północno-wschodnią Polskę, przedstawili w poniedziałek podczas spotkania w Suwałkach Minister Skarbu Państwa, Andrzej Czerwiński oraz Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Sylwester Bogacki.

– Jednym z priorytetów rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tutaj widzimy, że nie jest to tylko wielka idea, ale działanie, które ma przełożenie na każdego Polaka i jego bezpieczeństwo – powiedział Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński.

Wart 35 milionów złotych projekt PESO (gazyfikacja Pisza, Ełku, Suwałk, Olecka) finansowany był ze środków własnych PSG oraz PGNiG przy wykorzystaniu dotacji unijnych.

– Projekt PESO to kolejny dowód naszego zaangażowania w gazyfikację nowych regionów. Inwestujemy w rozwój sieci gazowej i stale je modernizujemy. Dzięki tej inwestycji doprowadzamy bezpieczne i ekologiczne paliwo w regionie. Stawiamy na nowoczesne rozwiązania przyjazne tak użytkownikom, jak i środowisku – podkreślił Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, Sylwester Bogacki.

Inwestycja Polskiej Spółki Gazownictwa objęła między innymi budowę nowoczesnej stacji regazyfikacji LNG, dostosowanie urządzeń gazowych u ponad 26 tysięcy odbiorców oraz adaptację 167 kilometrów sieci gazowych. Nowoczesne, bezpieczne paliwo LNG jest szansą na rozwój całego regionu, a także ograniczenie użytkowania na tych obszarach paliw o większej szkodliwości dla środowiska. Gazyfikacja nowych obszarów jest jednym z priorytetów Polskiej Spółki Gazownictwa. Do tej pory północno-wschodnia Polska była jednym z najsłabiej zgazyfikowanych obszarów naszego kraju.

– Jako Grupa Kapitałowa, do której należy Polska Spółka Gazownictwa cieszymy się z zakończenia tak ważnego etapu gazyfikacji naszego kraju. Kolejne inwestycje będą miały na celu gazyfikację regionów, które dziś stanowią „białe plamy” na gazowej mapie Polski – zaznaczył Jarosław Bauc, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGNiG.

Projekt gazyfikacji czterech miejscowości – Piszu, Ełku, Suwałk i Olecka – zakładał przede wszystkim likwidację przestarzałych instalacji produkcji gazu propan-butan oraz stworzenie warunków dla rozwoju rynku gazu ziemnego w tych miastach. Wykorzystanie LNG to innowacyjna i bezpieczna technologia stale rozwijana na całym świecie.

foto - Inwestycje PSG rozwijają północno-wschodnią Polskę

 

PSG nagrodziła NGO’s 60 tysiącami złotych 2015.09.17

Sześć zwycięskich organizacji pozarządowych otrzymało od Polskiej Spółki Gazownictwa po 10 tysięcy złotych na realizację do końca roku projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa. W trakcie uroczystej gali podsumowującej ogólnopolski konkurs „Bezpiecznie TU i TAM” nagrody wręczył Wiceprezes Zarządu PSG, Mieczysław Lewandowski.

Celem konkursu „Bezpiecznie TU i TAM”, objętego honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Polska Spółka Gazownictwa zaprosiła do udziału organizacje pozarządowe z całej Polski. Ich zadaniem było opracowanie autorskich projektów w zakresie bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Za ocenę projektów odpowiadało jury, w skład którego weszli między innymi przedstawiciele władz lokalnych.

– Priorytetem w naszej działalności jest utrzymanie bezpieczeństwa. Podejmujemy w tym celu szereg działań o zasięgu ogólnopolskim, ale chcemy także być blisko ludzi. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych udało nam się to osiągnąć – wyjaśnił Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. – Wybraliśmy i nagrodziliśmy projekty, które w realny sposób wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa. Zgłosiło się do nas ponad 100 organizacji pozarządowych z całej Polski, co dowodzi jak potrzebną inicjatywą był konkurs Bezpiecznie TU i TAM. Już teraz mogę zapowiedzieć, że będzie on kontynuowany – dodał Bogacki.

Autorzy sześciu najlepszych pomysłów otrzymali po 10 tysięcy złotych na ich realizację. Jury postanowiło dodatkowo przyznać wyróżnienia siedmiu projektom. Po uroczystości wręczenia nagród, dla zwycięskich i wyróżnionych organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych, przeprowadzone zostało szkolenie pt. "W jaki sposób mierzyć efekty działań społecznych?".

– Otrzymaliśmy projekty dotykających wiele aspektów bezpieczeństwa. Niezmiernie cieszy nas zaangażowanie organizacji pozarządowych oraz duży wybór inicjatyw nastawionych na rozwiązywanie określonych wyzwań społecznych. Dlatego będziemy pogłębiać współpracę z NGO, tworząc długofalowe partnerstwa na rzecz społeczności lokalnych, rozwijając tym samym naszą działalność w obszarze społecznego zaangażowania biznesu  – podkreśliła Katarzyna Wróblewicz, Kierownik Biura CSR Polskiej Spółki Gazownictwa.

Przewonienie gazu ziemnego 2015.09.17

Co najmniej raz w roku, od 15 września do 30 listopada, w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, Polska Spółka Gazownictwa przeprowadza akcję przewonienia gazu ziemnego.

Akcja przewonienia polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach gazu staje się intensywniejszy, co umożliwia wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych.

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu, należy niezwłocznie powiadomić  służby Polskiej Spółki Gazownictwa pod numerem alarmowym 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub  instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczeniu palników, czy ich niewłaściwej regulacji). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji  i urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.

 

PSG zaprasza na VIII Forum Inwestycyjne w Tarnowie 2015.09.17

W dniach 7-8 września odbędzie się już po raz ósmy Forum Inwestycyjne w Tarnowie. Jest to najważniejsze spotkanie gospodarcze poprzedzające Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Ma ono na celu stworzenie platformy współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi, światem nauki oraz administracją państwową. Sponsorem Forum jest Polska Spółka Gazownictwa.

W tym roku Tarnów już po raz ósmy będzie gospodarzem Forum Inwestycyjnego. Głównym celem tegorocznej edycji jest promocja polskiej marki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnego potencjału.  Wydarzenie to zgromadzi ponad 300 gości, w tym licznych inwestorów z Polski i Europy Środkowo Wschodniej, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, odpowiedzialnych za procesy gospodarcze i ekonomiczne w Europie. Jak co roku, Forum będzie towarzyszyła gala wręczenia prestiżowych nagród: „Inwestycja Roku" oraz „Inwestor Roku", w której wezmą udział ważne osoby ze świata polityki, finansów i biznesu.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest pod adresem: http://www.forum-ekonomiczne.pl/viii-forum-inwestycyjne-7-8-wrzesnia-2015-tarnow/#.Vegx7v7ou70.

 

Wybierz Mistrza Mowy Polskiej! 2015.09.17

Zachęcamy wszystkich do głosowania w plebiscycie „Mistrz Mowy Polskiej 2015".

Głosowanie trwa do 18 września 2015 roku. Laureatów poznamy już 21 września podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się w Chorzowskim Centrum Kultury. Partnerem programu społecznego jest Polska Spółka Gazownictwa.

 

To już piętnasta, jubileuszowa edycja popularnego programu społecznego, którego celem jest upowszechnianie kultury, poprzez propagowanie piękna mowy ojczystej. Program popularyzuje, tak cenną w codziennej komunikacji, umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim. Celem programu jest również ułatwienie bezpośredniego dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców. Dotychczasowe edycje programu Mistrz Mowy Polskiej pokazały duże zainteresowanie i zaangażowanie wielu środowisk, w tym -  co cieszy najbardziej -  młodych pokoleń. Doświadczenie to przyczynia się do zwiększenia zainteresowania językiem polskim i mobilizuje do starannego, świadomego i poprawnego wysławiania się. W czasie swojej kilkunastoletniej historii program stał się jednym z najważniejszych, cyklicznych przedsięwzięć dotyczących kultury języka. Laureatami programu są m.in.: Jeremi Przybora, Stefania Grodzieńska, Gustaw Holoubek, Bohdan Tomaszewski, Irena Kwiatkowska, Tadeusz Sznuk, Olgierd Łukaszewicz, Wanda Chotomska, Władysław Bartoszewski, Barbara Krafftówna i wielu innych.

 

W tym roku można głosować na 10 kandydatów indywidualnych oraz 5 instytucji, które są nominowane do nagrody - Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. Szczegóły dotyczące programu oraz sposobów głosowania znajdują się na stronie www.mistrzmowy.pl.

 

Partnerem XV edycji programu „Mistrz Mowy Polskiej 2015" jest Polska Spółka Gazownictwa.

Plakat 2015 Wybierz mistrza mowy polskiej

 

Zwycięzcy konkursu grantowego „Bezpiecznie TU i TAM” wybrani! 2015.09.17

Polska Spółka Gazownictwa przekaże 60 tysięcy złotych na realizację projektów społecznych.

Grant 10 tysięcy złotych – dzięki któremu zostanie zrealizowanych 6 projektów społecznych – został przyznany poniższym organizacjom:

 • Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach, woj. świętokrzyskie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Przelewicach, woj. zachodniopomorskie
 • Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich „Topografie” woj. mazowieckie
 • Fundacja Szpitala św. Jana ze Starogardu Gdańskiego, woj. pomorskie
 • Stowarzyszenie „Siecieborzyce - Aktywni Razem”, woj. lubuskie
 • Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Wspomagania Ofiar Wypadków "Kapitan Światełko" z Gliwic,  woj. śląskie

Komisja konkursowa brała pod uwagę:  zgodność z celami konkursu, trafność doboru działań, narzędzi, zasięgu i grupy docelowej, kreatywność i innowacyjność, transparentność budżetu i harmonogramu, trwałość rezultatów, właściwa diagnoza problemu poparta twardymi danymi z wiarygodnych źródeł lub badań własnych, planowane zbadanie efektów realizacji projektu.

Projektów spełniających powyższe kryteria było znacznie więcej, dlatego PSG postanowiła  przyznać nagrodę specjalną dla 7 dodatkowych organizacji:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wspólny Rozwój" z Jastrzębia-Zdrój, woj. śląskie
 • Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ze Słubic, woj. mazowieckie
 • Fundacja „Szansa dla Niewidomych” z Warszawy, woj. mazowieckie
 • Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Fosa” z Olsztyna, woj. warmińsko-mazurskie
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada”, woj. pomorskie
 • Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS "Jeden Świat" z Krakowa, woj. małopolskie
 • Fundacja Dla Ciebie z Rzeszowa, woj. podkarpackie

Nagrodą specjalną jest szkolenie dla zwycięskich i wyróżnionych organizacji pt. "Jak mierzyć efekty działań społecznych" ufundowane przez Polską Spółkę Gazownictwa. Uroczyste wręczenie grantów oraz szkolenie odbędzie się we wrześniu w Warszawie.

 

OnkoRejs wypływa po raz drugi 2015.09.17

Wspierana przez Polską Spółkę Gazownictwa, dzielna załoga OnkoRejsu już w najbliższą sobotę 29 sierpnia ponownie wypływa w morze. Tym razem waleczne kobiety popłyną aż na dwóch statkach. Niecodzienny rejs rozpocznie się w sobotni wieczór w Kołobrzegu.

Przypominamy, że po raz pierwszy dziewczyny wypłynęły w maju bieżącego roku. Jednak na skutek rozszczelnienia statku Zjawa IV, rejs musiał zostać przerwany. Niecodzienna załoga jednak nie poddała się i tym razem na dwóch nowych łajbach będzie płynąć do szwedzkiego miasta Visby. Jesteśmy przekonani, że ten rejs zakończy się sukcesem - z taką załogą na pokładzie nie ma innej opcji. Tym razem do Szwecji popłynie aż 14 kobiet, które zmagają się z chorobą nowotworową.

Chociaż pierwsza próba się nie powiodła, załoga OnkoRejsu pokazała wielu osobom, że w każdej chwili swojego życia należy czerpać z niego jak najwięcej. Trzeba stawiać sobie wyzwania i je realizować. Swoje przesłanie dziewczyny wyrzuciły w butelce do morza, gdy już wiedziały, że ze względów bezpieczeństwa muszą zawrócić do Polski. Butelka została odnaleziona na litewskiej plaży niedaleko Łotwy. O całej sprawie donosiły główne media na Litwie, a przesłanie kobiet z OnkoRejsu dotarło do tysięcy ludzi.

OnjkoRejs to jeden z wartościowych projektów wspartych w 2015 r. przez PSG.

OnjkoRejs

Bezpieczna energia z Polską Spółką Gazownictwa w Gdańsku 2015.09.17

Serdecznie zapraszamy wszystkich do gdańskiego EduParku. Już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia, w godzinach 10.00-16.00 odbędzie się piknik naukowy „Bezpieczna energia z Polską Spółką Gazownictwa". Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

W sobotę EduPark zamieni się w centrum ekologicznej zabawy z nauką. Zapraszamy wszystkich do wspólnego spędzenia czasu podczas warsztatów pełnych eksperymentów i widowiskowych pokazów naukowych. Czekają na Państwa doświadczenia przeprowadzane w rozszerzonej rzeczywistości, a także wiele innych atrakcji skupionych wokół gazu ziemnego i innych ekologicznych źródeł energii.

W trakcie pikniku zostaną zorganizowane m.in. miniwarsztaty - „Lodowate eksperymentowanie". Warsztaty trwają 30 min. i odbywają się o wyznaczonych porach. Będą one doskonałą okazją do wspólnego poeksperymentowania z gazem. Na wszystkich odwiedzających w sobotę EduPark czeka także wiele innych atrakcji. W EduParku oraz w namiotach na pobliskim parkingu zorganizowane zostaną:

 • pokazy ognistych efektów specjalnych ze SmartLab,
 • „Odnawialne źródła Energii" - stanowisko z pomocami interaktywnymi,
 • ekoatrakcje dla najmłodszych,
 • rozszerzona rzeczywistość z Professorem WHY,
 • sesja zdjęciowa z FotoDronem.

Zapraszamy do wspólnej, ekologicznej zabawy.

Szczegóły znajdują się pod adresem: http://edupark.gpnt.pl/artykul/piknik-rodzinny,226. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Polska Spółka Gazownictwa.

Plakat Bezpieczna Energia z PSG

Samochód dla strażaków od PSG 2015.09.17

18 sierpnia w Oddziale PSG w Zabrzu odbyło się przekazanie samochodu strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Starej A. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, OSP Huta Stara A oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Huta Stara A. W imieniu PSG, na ręce Sławomira Minkina, Wiceprezesa OSP w Hucie Starej A, kluczyki do samochodu wręczył Dyrektor Oddziału w Zabrzu, Dariusz Jarczyk.

PSG w ramach darowizny przekazała strażakom samochód Renault Kangoo. Spółka dzięki wsparciu OSP w Hucie Starej A może chociaż trochę przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie. Na terenie Gminy Poczesna znajduje się duże osiedle mieszkaniowe w Hucie Starej B, gdzie ponad 2 tysiące mieszkańców na co dzień korzysta z dostaw gazu ziemnego. Dostarczenie strażakom niezbędnego wyposażenia pozytywnie wpływa nie tylko na wzrost poziomu bezpieczeństwa w rejonie, ale także pokazuje, że PSG wspiera rozwój obszaru, na którym prowadzi działalność. Warto także dodać, że spółka realizuje w ramach swoich działań CSR kompleksowy projekt z Państwową Strażą Pożarną.

– To dla nas wyjątkowy dzień. Po wielu próbach pozyskania pojazdu dla naszej jednostki, w końcu nam się udało. Zwracaliśmy się do wielu instytucji i organizacji. Dopiero pozyskaliśmy go dzięki przychylności Polskiej Spółki Gazownictwa. Otrzymany samochód zwiększy nasze możliwości operacyjne i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w naszej miejscowości – powiedział druh Robert Chądzyński z OSP Huta Stara A.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Starej A powstała w 1926 roku. Od 1996 roku jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Podstawowym celem i zadaniem OSP jest działalność mająca na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych, katastrof,  klęsk.

W wydarzeniu w Zabrzu wzięli udział także najmłodsi „strażacy”. – To wyjątkowy dzień. Nigdy jeszcze nie miałem okazji uczestniczyć w przekazaniu nam samochodu. A już za rok nasza jednostka będzie świętowała 90-lecie istnienia. Ja mam już 10 lat i w przyszłości chcę zostać strażakiem – powiedział Paweł – członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

 

Samochod dla Straży pożarnej od PSG

 

PSG partnerem 49. Festiwalu im. Jana Kiepury 2015.09.17

W najbliższą sobotę, 8 sierpnia 2015 r. w Krynicy-Zdroju, rozpocznie się 49. Festiwal im. Jana Kiepury. W programie tego wyjątkowego wydarzenia przewidziano m.in. specjalny koncert Małgorzaty Walewskiej z Motion Trio, operetkę „Baron cygański" w wykonaniu artystów Opery Krakowskiej, musical „I have a dream" Gliwickiego Teatru Muzycznego oraz wiele koncertów, na których będzie rozbrzmiewać muzyka wokalna w interpretacji najpiękniejszych polskich głosów. Partnerem tego kulturalnego wydarzenia została Polska Spółka Gazownictwa.

Niezwykłym momentem festiwalu będzie z pewnością niecodzienny koncert festiwalowy z udziałem Małgorzaty Walewskiej i akordeonowego Motion Trio. Głos wybitnej polskiej mezzosopranistki w połączeniu z oryginalnym brzmieniem akordeonów będzie nadawać całości niepowtarzalnego efektu. Na szczególną uwagę zasługują również spektakle  „I have a dream" oraz „Baron cygański". Pierwszy z nich to show, które łączy szekspirowski dramat „Sen nocy letniej" z muzyką legendarnej szwedzkiej grupy ABBA. Drugi spektakl – „Baron cygański" nie wymaga specjalnej rekomendacji. Dzieło Johanna Straussa syna zajmuje wyjątkową pozycję zarówno w dorobku kompozytora, jak i w całej historii operetki. W sumie w ramach festiwalu odbędzie się aż kilkadziesiąt wydarzeń artystycznych.

Obok ośmiu głównych koncertów wieczornych zaplanowane zostały także kameralne muzyczne popołudnia w kościołach w Krynicy, a także pokazy filmów z udziałem Jana Kiepury oraz codzienny Klub Festiwalowy, czyli spotkania z artystami biorącymi udział w festiwalu. Zgodnie ze zwyczajem ubiegłorocznej edycji nie zabraknie też Hejnałów Kiepurowskich: każdego dnia festiwalu, w samo południe, w muszli koncertowej, doskonali tenorzy będą prezentowali jeden z utworów patrona festiwalu.

Szczegóły dotyczące 49. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju znajdziecie Państwo na stronie www.festiwalkiepury.pl.