Aktualności

EDI - elektroniczna wymiana dokumentów 2015.07.08

Informujemy, że Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), wprowadza w ramach wszystkich swoich Oddziałów, ujednolicony standard wymiany danych związanych z realizacją świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego, oparty o standardy EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport). Zakończenie implementacji tego standardu w systemach informatycznych PSG planowane jest na dzień 31 marca 2016 roku.
 
EDIFACT to międzynarodowa norma dotycząca elektronicznej wymiany danych, opracowana w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i przyjęta przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako norma ISO 9735. Za pośrednictwem tego standardu będą wymieniane dane dot. zdarzeń związanych z realizacją świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego, w szczególności z:
1) obsługą Pojedynczych Zleceń Dystrybucji (PZD), 
2) obsługą procesu zmiany Sprzedawcy (PZD – zmiana sprzedawcy), 
3) przekazywaniem danych pomiarowych i rozliczeniowych.
 
Opis standardu wymiany danych drogą elektroniczną pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu wraz z kompletem dokumentów opisujących szczegółowo sposób wymiany danych pomiędzy PSG a innymi uczestnikami rynku gazu dostępny jest w zakładce "Dla klienta". Zakres wymiany danych będzie przez PSG sukcesywnie rozszerzany w oparciu o powyższy standard, a informacje o terminie wprowadzenia nowych rozszerzeń wraz z ich pełnym opisem będą publikowane na stronie internetowej PSG z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ekoedukacja z PSG 2015.07.08

17 czerwca br. odbyło się uroczyste podsumowanie proekologicznych działań edukacyjnych Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, którego sponsorem jest Polska Spółka Gazownictwa.

W mijającym roku szkolnym KZG „Dolina Redy i Chylonki” współpracował z ponad setką różnych placówek oświatowych w regionie Pomorza i Kaszub, w których przeprowadzono dziesiątki warsztatów terenowych, lekcji i konkursów. Nauczyciele i uczniowie, ale także społeczności lokalne włączyły się w akcje związane ze zbiórką starego sprzętu elektrycznego, zużytych baterii czy plastikowych nakrętek. Łącznie w tym roku szkolnym zebrano ponad 50 ton odpadów, z czego ponad 3 miliony sztuk samych plastikowych nakrętek.

Na uroczystości w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym ponad 200 pedagogów, uczniów i instytucji odebrało wyróżnienia za aktywną, proekologiczną postawę oraz udział w ekokonkursach. Przyznano także wyjątkowe nagrody za szczególne zasługi dla ekodziałalności – tegoroczne Róże Ekologii otrzymało Słoneczne Przedszkole z Wejherowa oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 z Gdyni.

Polska Spółka Gazownictwa wspiera długoletnią działalność proekologiczną Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, której szczególną wartością jest aspekt edukacyjny. Angażowanie placówek oświatowych w eko-akcje przekłada się nie tylko na szybkie i mierzalne efekty w teraźniejszości, ale także kształtuje poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Ochrona środowiska w praktyce - laureaci konkursu plastycznego
 

Polska Spółka Gazownictwa wspiera edukację dzieci 2015.07.08

Polska Spółka Gazownictwa wsparła Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przyjazny Dom” w Tarnowie, przekazując jej 11 czerwca komputery. Pozwolą one dzieciom na komfortową naukę, dostęp do internetu czy też edukacyjnych programów multimedialnych.

To kolejna akcja wsparcia dla „Przyjaznego Domu” organizowana przez Polską Spółkę Gazownictwa. We wcześniejszych latach Karpacka Spółka Gazownictwa, będąca obecnie częścią PSG, przekazywała dotacje na rzecz placówki, zajmującej się opieką nad dziećmi. Spółka, której jeden z sześciu oddziałów zlokalizowany jest w Tarnowie, dostrzega potrzeby regionu i aktywnie angażuje się w jego rozwój. Jednym z elementów jest wyposażanie sal komputerowych w sprzęt informatyczny, który będzie wykorzystywany w celach edukacyjnych.

Współpraca z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Przyjazny Dom” to wartościowy projekt edukacyjny. Staramy się wspierać inicjatywy lokalne, które realizują ważne cele społeczne. Mamy nadzieję, że dzięki przekazanym przez nas komputerom wychowankowie „Przyjaznego Domu” będą mogli stale rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania – powiedziała Katarzyna Wróblewicz, kiierownik Bura CSR.

Polska Spółka Gazownictwa prowadzi działania filantropijne, wspierając inicjatywy społeczne, kulturalne, naukowe i samorządowe w całej Polsce. Są one częścią szerszej polityki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanej przez PSG.