Aktualności

PSG i UKSW kształtują etykę w gospodarce 2015.10.21

Podczas organizowanej w środę przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego konferencji „Etyka w gospodarce" dyskutowano o społecznej odpowiedzialności biznesu. Konferencja objęta była honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, które odznaczyło Katarzynę Wróblewicz, Kierownik Biura CSR w PSG, Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesienią 2014 roku PSG oraz UKSW podjęły współpracę w zakresie etyki w biznesie. Ma ona na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze kształtowania społecznie odpowiedzialnych postaw, a także edukacji i promowania etyki w biznesie. Wyrazem współpracy była środowa konferencja, która zgromadziła wielu specjalistów z tego zakresu – m.in. profesorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Jednym z głównych prelegentów był Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, który podkreślał znaczenie etyki w przedsiębiorstwie.  – Jesienią ubiegłego roku PSG i UKSW rozpoczęły współpracę, mającą na celu promowanie etyki w biznesie. Wspólnie podejmujemy działania, aby dbałości o efektywność ekonomiczną towarzyszyła dbałość o kodeks etyczny – tłumaczył Prezes Zarządu Sylwester Bogacki. – Jednym z dowodów naszego zaangażowania jest kodeks etyki, który buduje kulturę organizacyjną w naszej firmie. Same zapisy to jednak za mało, dlatego wszelkie dylematy w Polskiej Spółce Gazownictwa rozstrzyga pełnomocnik ds. etyki, prof. Maria Szczepaniec. Nie ograniczamy się do działań wewnątrz swojej firmy, ale chcemy także podnosić świadomość idei etycznego biznesu i maksymalizować pozytywny wpływ na otoczenie biznesowe – dodał.
 
O tym, jak istotna jest edukacja w zakresie etyki w gospodarce, wypowiadał się rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. Stanisław Dziekoński. – Jeszcze niedawno szkoły wyższe były postrzegane jedynie jako jednostki dydaktyczne i naukowe. Niewiele mówiło się o współpracy uniwersytetów z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dzisiaj mówiąc o gospodarce, nie sposób nie mówić o człowieku i etyce. Między innymi dlatego nawiązaliśmy współpracę z Polską Spółką Gazownictwa. Dziękuję Prezesowi Sylwestrowi Bogackiemu za podjęcie tej współpracy w wielu obszarach, na czele z działalnością CSR – podkreślił ks. prof. Stanisław Dziekoński.
 
Honorowym patronem środowej konferencji było Ministerstwo Gospodarki, które postanowiło docenić działania Polskiej Spółki Gazownictwa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Katarzyna Wróblewicz – Kierownik Biura CSR w PSG – została odznaczona przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zdjęciu Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Sylwester Bogacki

PSG współorganizatorem konferencji „Etyka w gospodarce" 2015.10.16

21 października 2015 roku na terenie kampusu UKSW w Warszawie odbędzie się konferencja „Etyka w gospodarce”, której współorganizatorem jest Polska Spółka Gazownictwa. Celem wydarzenia jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie kształtowania społecznie odpowiedzialnych postaw pomiędzy biznesem, administracją publiczną i środowiskiem naukowym. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Etyka w gospodarce to bardzo ważny temat, który jest przejawem nowych oczekiwań społeczeństwa wobec biznesu i jego otoczenia. PSG wspólnie z UKSW, uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym, podejmuje kompleksowe działania, aby dbałości o efektywność ekonomiczną towarzyszyła troska o przestrzeganie zasad etycznych – realizowana nie tylko w formie deklaracji. PSG i UKSW pragną aktywnie przyczyniać się do podnoszenia poziomu wiedzy z danego obszaru, dlatego organizują konferencję naukową. Uczestniczyć w niej będą przedstawiciele administracji państwowej, polskich firm, naukowcy, studenci i przedstawiciele trzeciego sektora, co umożliwi dialog pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. Współpraca w tym temacie jest bardzo ważna i należy uwzględniać głos wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie: http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/konferencje/201-etyka-w-gospodarce

 

 

PSG wspiera budowę hospicjum w Tarnowie 2015.10.06

Już po raz kolejny PSG przekazała darowiznę na rzecz Fundacji „Kromka Chleba”. Dzięki przyznanym środkom w Tarnowie zorganizowany zostanie spektakl „Małżeński Rajd Dakar”. Całkowity dochód z przedstawienia przeznaczony będzie na budowę  hospicjum stacjonarnego Via Spei, które powstaje w Tarnowie.

14 października 2015 r. w Tarnowskim Teatrze odbędzie się spektakl „Małżeński Rajd Dakar” z udziałem Katarzyny Pakosińskiej i Mirosława Zbrojewicza. Za organizację przedstawienia odpowiada Fundacja „Kromka Chleba”, która od 2011 r. podejmuje działania, aby w Tarnowie powstało pierwsze stacjonarne hospicjum. Ten ważny cel wspiera PSG, która już po raz kolejny przekazała darowiznę organizatorom akcji. Dzięki wsparciu spółki w ubiegłym roku zorganizowano m.in. charytatywny występ zespołu Perfekt, z którego dochód również przeznaczono na budowę hospicjum.

Fundacja „Kromka Chleba”, oprócz budowy hospicjum, angażuje się w wiele wartościowych inicjatyw. Wspiera osoby bezdomne, samotne, chore i zagrożone społeczną marginalizacją. W ramach fundacji działa noclegownia oraz łaźnia dla osób bezdomnych oraz Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku dla osób starszych. 

 

Izba Gazownictwa w Bydgoszczy na nagrodzonym szlaku 2015.10.06

Projekt Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie "Zrównoważonej Turystyki Kulturowej 2015" (‘Destination of Sustainable Cultural Tourism 2015’), organizowanym przez Europejską Sieć Turystyki Kulturowej (European Culture Tourism Network).
TeH2O to pierwszy turystyczny szlak tematyczny w Bydgoszczy, który łączy historię piętnastu niezwykłych miejsc, nierozerwalnie związanych z industrialnym dziedzictwem i wpisanych w przestrzeń miasta organicznie związanego z wodą. Na szlaku znajduje się także dawna Gazownia Miejska, a dzisiaj PSG sp. z o.o. Zakład w Bydgoszczy, gdzie otwarto dla zwiedzających Izbę Gazownictwa.

Konkurs „Zrównoważonej Turystyki Kulturowej” co roku skupia się wokół różnych tematów przewodnich, dotyczących np. kierunków turystycznych, społeczności, otoczenia biznesu, mieszkańców w celu promocji turystyki kulturowej. Nagroda została zainicjowana przez projekt CHARTS, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i program Unii Europejskiej INTERREG IVC.

 

Więcej informacji o konkursie:
www.culturaltourism-network.eu/award-2015.html
Strona Szlaku TeH2O:
www.ludzieitechnika.pl

fb.com/SzlakTeH2O  

 

TeH2O gazownia    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEH2o nagroda

 

 

 

 

 

 

Witamy na nowej stronie internetowej PSG. 2015.10.02

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu nowej strony internetowej PSG.

 

Obecna strona internetowa stwarza klientom nowe możliwości kontaktu z naszą firmą. Pojawiły się na niej bowiem nowe kanały komunikacji, w postaci formularza zgłoszeniowego oraz wyszukiwarki telefonów,  które znajdują się w menu „Kontakt” lub po wybraniu banera „Skontaktuj się z nami”. Interaktywne formularze zgłoszeniowe i pełna baza telefonów kontaktowych umożliwiają kontakt z pracownikami PSG w jednostkach terenowych, zlokalizowanych w całej Polsce

Formularz zgłoszeniowy pozwala na wybranie z menu konkretnego zagadnienia (np. przyłączanie, zgłoszenie stanu gazomierza itp.), a tym samym oszczędza czas. Wyszukiwarka telefonów umożliwia z kolei, znacznie szybsze, niż do tej pory, odnalezienie – poszukiwanego przez Państwa – pracownika naszej firmy czy odpowiedniej jednostki organizacyjnej. Mamy nadzieję, że te nowe narzędzia okażą się pomocne w odnalezieniu poszukiwanych informacji.

Serwis daje także dostęp do bogatej bazy zdjęć i materiałów multimedialnych o Spółce, z których mogą korzystać zarówno media, jak i wszyscy użytkownicy.

W miarę potrzeb klientów i partnerów biznesowych, strona internetowa będzie na bieżąco rozwijana i udoskonalana.

Mistrzowie Mowy Polskiej wybrani 2015.09.25

Aktorka Magdalena Zawadzka, reżyser Janusz Kukuła oraz dziennikarz Grzegorz Miecugow  21 września zdobyli tytuł Mistrza Mowy Polskiej 2015. Piętnasta już jubileuszowa gala odbyła się w Chorzowskim Centrum Kultury. Inicjatywa popularyzuje, tak cenną w codziennej komunikacji, umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Akademia Mistrzów Mowy Polskiej, skupiająca laureatów programu z lat poprzednich wybrała także placówkę, która uzyskała tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Wyróżnienie trafiło do Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. W głosowaniu publiczności zwyciężyli Piotr Hankus i Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi.

Celem programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej jest upowszechnianie kultury, poprzez propagowanie piękna mowy ojczystej. Celem programu jest również ułatwienie bezpośredniego dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców.

 

Spotkanie informacyjne dla przyszłych odbiorców gazu z gminy Ruda-Huta 2015.09.21

Mieszkańców gminy Ruda-Huta (woj. lubelskie),  zainteresowanych korzystaniem z gazu ziemnego, paliwa ekologicznego, ekonomicznego i wygodnego w użytkowaniu, zapraszamy na spotkanie informacyjne,   które odbędzie się 24 września 2015 r. o godz. 16.00 przy ul. Targowej 6.
 
Podczas spotkania przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa będą udzielać informacji m.in. na temat możliwości przyłączenia do sieci gazowej, obowiązkowych formalności administracyjnych, wymagań stawianych instalacjom gazowym czy kosztów doprowadzenia gazu do budynku.
 
Inwestycja pn. „Gazyfikacja rejonu Włodawy” realizowana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o. Oddział w Tarnowie. W związku z dużym znaczeniem gazyfikacji dla rozwoju regionu udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

"Bezpieczna energia z Polską Spółką Gazownictwa" - konferencja dla najmłodszych 2015.09.21

Zapraszamy w środę 23 września do gdańskiego EduParku, który tego dnia zamieni się w centrum ekologicznej zabawy i nauki. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, wśród nich zajęcia prowadzone przez jednego z pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa, która jest sponsorem tytularnym konferencji.

To wyjątkowe wydarzenie, łączące naukę z zabawą, skierowane jest do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych. Organizatorzy przygotowali konferencję inną niż wszystkie. W jej trakcie dzieci dowiedzą się, jakie korzyści płyną z wyboru gazu ziemnego jako źródła energii, a także zyskają wiedzę w jaki sposób gaz ziemny dociera do naszych domów oraz jak bezpiecznie należy z niego korzystać. W konferencji wezmą udział eksperci, ale to dzieci będą decydowały o temacie poszczególnych wystąpień. Nie zabraknie także fascynujących eksperymentów, wszyscy uczniowie będą mogli uczestniczyć w lodowatych mini warsztatach z suchym lodem. Zaprezentowane zostaną także przykłady odnawialnych źródeł energii. Uczniowie dowiedzą się jak zbudowane są turbiny wiatrowe, czy też ile potrzeba baterii słonecznych, żeby „usłyszeć" efekt ich naładowania.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest pod adresem:
http://edupark.gpnt.pl/artykul/konferencja-bezpieczna-energia-z-polsk-spk-gazowni,233

 

plakat Bezpieczna energia z Polską Spółką Gazownictwa

Inwestycje PSG rozwijają północno-wschodnią Polskę 2015.09.17

Nowoczesna stacja regazyfikacji LNG w Suwałkach pozwoli zasilić sieć dystrybucyjną tanim i efektywnym paliwem, zwiększając zużycie gazu przez odbiorców, a w konsekwencji umożliwiając rozwój całego regionu.

Wnioski, wynikające z wpływu wartego 35 milionów złotych projektu PESO na północno-wschodnią Polskę, przedstawili w poniedziałek podczas spotkania w Suwałkach Minister Skarbu Państwa, Andrzej Czerwiński oraz Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Sylwester Bogacki.

– Jednym z priorytetów rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tutaj widzimy, że nie jest to tylko wielka idea, ale działanie, które ma przełożenie na każdego Polaka i jego bezpieczeństwo – powiedział Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński.

Wart 35 milionów złotych projekt PESO (gazyfikacja Pisza, Ełku, Suwałk, Olecka) finansowany był ze środków własnych PSG oraz PGNiG przy wykorzystaniu dotacji unijnych.

– Projekt PESO to kolejny dowód naszego zaangażowania w gazyfikację nowych regionów. Inwestujemy w rozwój sieci gazowej i stale je modernizujemy. Dzięki tej inwestycji doprowadzamy bezpieczne i ekologiczne paliwo w regionie. Stawiamy na nowoczesne rozwiązania przyjazne tak użytkownikom, jak i środowisku – podkreślił Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, Sylwester Bogacki.

Inwestycja Polskiej Spółki Gazownictwa objęła między innymi budowę nowoczesnej stacji regazyfikacji LNG, dostosowanie urządzeń gazowych u ponad 26 tysięcy odbiorców oraz adaptację 167 kilometrów sieci gazowych. Nowoczesne, bezpieczne paliwo LNG jest szansą na rozwój całego regionu, a także ograniczenie użytkowania na tych obszarach paliw o większej szkodliwości dla środowiska. Gazyfikacja nowych obszarów jest jednym z priorytetów Polskiej Spółki Gazownictwa. Do tej pory północno-wschodnia Polska była jednym z najsłabiej zgazyfikowanych obszarów naszego kraju.

– Jako Grupa Kapitałowa, do której należy Polska Spółka Gazownictwa cieszymy się z zakończenia tak ważnego etapu gazyfikacji naszego kraju. Kolejne inwestycje będą miały na celu gazyfikację regionów, które dziś stanowią „białe plamy” na gazowej mapie Polski – zaznaczył Jarosław Bauc, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGNiG.

Projekt gazyfikacji czterech miejscowości – Piszu, Ełku, Suwałk i Olecka – zakładał przede wszystkim likwidację przestarzałych instalacji produkcji gazu propan-butan oraz stworzenie warunków dla rozwoju rynku gazu ziemnego w tych miastach. Wykorzystanie LNG to innowacyjna i bezpieczna technologia stale rozwijana na całym świecie.

foto - Inwestycje PSG rozwijają północno-wschodnią Polskę

 

PSG nagrodziła NGO’s 60 tysiącami złotych 2015.09.17

Sześć zwycięskich organizacji pozarządowych otrzymało od Polskiej Spółki Gazownictwa po 10 tysięcy złotych na realizację do końca roku projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa. W trakcie uroczystej gali podsumowującej ogólnopolski konkurs „Bezpiecznie TU i TAM” nagrody wręczył Wiceprezes Zarządu PSG, Mieczysław Lewandowski.

Celem konkursu „Bezpiecznie TU i TAM”, objętego honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Polska Spółka Gazownictwa zaprosiła do udziału organizacje pozarządowe z całej Polski. Ich zadaniem było opracowanie autorskich projektów w zakresie bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych. Za ocenę projektów odpowiadało jury, w skład którego weszli między innymi przedstawiciele władz lokalnych.

– Priorytetem w naszej działalności jest utrzymanie bezpieczeństwa. Podejmujemy w tym celu szereg działań o zasięgu ogólnopolskim, ale chcemy także być blisko ludzi. Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych udało nam się to osiągnąć – wyjaśnił Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. – Wybraliśmy i nagrodziliśmy projekty, które w realny sposób wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa. Zgłosiło się do nas ponad 100 organizacji pozarządowych z całej Polski, co dowodzi jak potrzebną inicjatywą był konkurs Bezpiecznie TU i TAM. Już teraz mogę zapowiedzieć, że będzie on kontynuowany – dodał Bogacki.

Autorzy sześciu najlepszych pomysłów otrzymali po 10 tysięcy złotych na ich realizację. Jury postanowiło dodatkowo przyznać wyróżnienia siedmiu projektom. Po uroczystości wręczenia nagród, dla zwycięskich i wyróżnionych organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych, przeprowadzone zostało szkolenie pt. "W jaki sposób mierzyć efekty działań społecznych?".

– Otrzymaliśmy projekty dotykających wiele aspektów bezpieczeństwa. Niezmiernie cieszy nas zaangażowanie organizacji pozarządowych oraz duży wybór inicjatyw nastawionych na rozwiązywanie określonych wyzwań społecznych. Dlatego będziemy pogłębiać współpracę z NGO, tworząc długofalowe partnerstwa na rzecz społeczności lokalnych, rozwijając tym samym naszą działalność w obszarze społecznego zaangażowania biznesu  – podkreśliła Katarzyna Wróblewicz, Kierownik Biura CSR Polskiej Spółki Gazownictwa.