Aktualności

Gazyfikacja Żuław Gdańskich zakończona 2015.11.30

Oddział w Gdańsku zakończył realizację strategicznego projektu dla bezpieczeństwa energetycznego Pomorza. Znacząco poprawi on dostępność gazu ziemnego dla odbiorców w rejonie aglomeracji trójmiejskiej i przyczyni się do dalszego rozwoju całego regionu.

W ramach projektu Południowo-wschodnie zasilanie miasta Gdańsk wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej gdański oddział wykonał jeden z najdłuższych przewiertów w kraju - liczący niemal 1 km przewiert pod Martwą Wisłą. Łącznie wybudowano ponad 130 km gazociągów dystrybucyjnych wraz z przyłączami, co umożliwia gazyfikację i przyłączanie odbiorców na terenie Żuław Gdańskich, w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Pszczółki.

– Dzięki wybudowanej w ramach inwestycji stacji redukcyjno-pomiarowej w Przejazdowie oraz zmianie kierunku zasilania dzielnic Rudniki, Krakowiec, Stogi, Olszynka i Śródmieście, otrzymujemy nie tylko dodatkowe źródło gazu, ale również odciążamy stacje gazowe i gazociągi zasilające trójmiejską sieć gazową z kierunku zachodniego.  Zwiększamy tym samym pewność dostaw gazu dla mieszkańców Gdańska – podkreśla Piotr Lamparski, zastępca dyrektora Oddziału w Gdańsku ds. Technicznych.

Zalety projektu, m.in. stworzenie infrastruktury dla dalszego rozwoju gospodarczego regionu, a także jego wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Pomorza, zostały omówione podczas konferencji prasowej, która odbyła się 26 listopada w Gdańsku.

Projekt realizowany jest przy wsparciu funduszy unijnych, a wartość całej inwestycji wynosi ponad 124 mln zł brutto. Ostateczne zakończenie robót budowlanych planowane jest w grudniu 2015 r. 

 

 

Sieć gazowa Brodnica – Iława prawie gotowa 2015.11.20

Dobiega końca budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Iława - jednego z kluczowych projektów dla rozwoju infrastruktury gazowej Polski północnej, realizowanego przez gdański oddział Polskiej Spółki Gazownictwa.

Inwestycja umożliwia przyłączenie do sieci nowych odbiorców w powiatach: nowomiejskim, iławskim, ostródzkim oraz olsztyńskim oraz pozwoli mieszkańcom na korzystanie  z ekologicznego i wygodnego w użytkowaniu paliwa, jakim jest gaz ziemny. Jak podkreśla dyrektor Zakładu w Bydgoszczy Mariusz Mirek: Należy spodziewać się, że zastąpienie paliw stałych gazem ziemnym i zwiększenie dostępności paliwa gazowego pozwoli na poprawę wskaźników efektywności energetycznej, a tym samym przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, jego konkurencyjności i tworzenia nowych miejsc pracy.

W ramach projektu wybudowano gazociąg dystrybucyjny wysokiego ciśnienia, dwie stacje gazowe redukcyjno-pomiarowe w miejscowości Kurzętnik oraz Dziarny oraz gazociągi dystrybucyjne średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Nowym Mieście Lubawskim i Kurzętniku. Ostateczne zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane jest w grudniu 2015 r.

Budowa sieci gazowej w/c relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Iława DN 300 oraz gazyfikacja gmin to warta ponad 81 mln zł inwestycja współfinansowana ze środków unijnych. Zalety i oczekiwane pozytywne efekty projektu dla mieszkańców i regionu omówiono podczas konferencji prasowej, która odbyła się 18 listopada w Bydgoszczy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, mediów oraz lokalnej społeczności. 

 

Listy kwalifikowanych Wykonawców 2015.11.13

Informujemy, że z dniem 2 listopada 2015 roku przestają obowiązywać listy kwalifikowanych Wykonawców świadczących usługi na rzecz PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu w zakresie projektowania, wykonywania robót budowlano-montażowych, budowy sieci i stacji gazowych oraz robót geodezyjnych.

Informacja o wszczętych postępowaniach przetargowych znajduje się na stronie https://zamowienia.psgaz.pl.

W celu przystąpienia do postępowania przetargowego należy zalogować się na wskazanej stronie. 

Gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo zakończona 2015.11.12

Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Gdańsku, zakończyła realizację projektu Gaz ziemny – energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego to warta ok. 13,2 mln zł inwestycja, która wpłynie na poprawę warunków i komfortu życia mieszkańców z terenów objętych projektem oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu. W ramach projektu wybudowano stację gazową wysokiego ciśnienia w Trzeciewcu oraz ok. 52,7 km rozdzielczej sieci średniego ciśnienia, umożliwiając tym samym przyłączenie do sieci gazowej mieszkańcom z miejscowości Trzeciewiec, Dobrcz, Sienno, Kotomierz, Stronno, Wudzynek, Wudzyn, Stary Jasiniec i Koronowo. Do końca br. przyłączonych do sieci gazowej zostanie ok. 60 klientów, a realizacja kolejnych przyłączeń przewidziana została na rok 2016. Planowane i projektowane są dalsze rozbudowy sieci gazowej, poszerzające możliwości przyłączenia.

Z okazji zakończenia budowy sieci gazowej w Koronowie odbyło się uroczyste zapalenie znicza, symbolizujące rozpoczęcie dostaw gazu z wybudowanej sieci. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, m.in.: Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński, Zastępcy Burmistrza - Bolesław Grygorewicz i Rafał Gigas, radni Koronowa, a także reprezentanci firmy wykonującej sieć gazową oraz przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, m.in. Dyrektor Zakładu w Bydgoszczy Mariusz Mirek i Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Jerzy Leszczyński.

 

Do krainy sztuki zaprasza PSG 2015.11.10

Czy marzyłeś kiedyś, że ulice Twojego miasta są kolorowe, a nie szare? Czy myślałeś o tym, aby dom lub blok, w którym mieszkasz był pokryty nie jednym, a wieloma różnymi kolorami, kształtami…albo nawet całymi obrazami? Chcesz zbudować własne miasto i rozplanować ulice? Jeśli na te trzy pytania odpowiedziałeś „TAK!” to zapraszamy Cię do stworzenia takiego wymarzonego miasta razem z nami! 

W ramach współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych w Tarnowie zapraszamy na bezpłatne, rodzinne warsztaty skierowane do dzieci w wieku 6-10 lat i ich rodziców. Warsztaty odbędą się 14 listopada (sobota) w godzinach 11:00 – 14:00 w Pałacyku Strzeleckim, ul. Słowackiego 1 w Tarnowie.

Obowiązują zapisy: [email protected], tel. 606 14 65 20, materiały zapewnia organizator. 
Informacje o wydarzeniu znajdują się tutaj

Dialog do potęgi „z” 2015.11.09

5 listopada br. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się konferencja dedykowana wykonawcom spółki pt ” Zamówienia i Przetargi w obszarze PSG”.  Spotkanie przybrało formę sesji dialogowej, podczas której przedstawiciele spółki wyjaśniali interesariuszom obowiązujące w spółce procedury i standardy zakupowe.

Inicjatywa zgromadziła ponad 50 firm, potencjalnych wykonawców i dostawców Polskiej Spółki Gazownictwa. W toku spotkania wszyscy zebrani mieli możliwość zadawania pytań, wskazywania wątpliwości i wyrażania opinii na temat procedur zakupowych PSG. Żadna wniesiona uwaga nie pozostała bez odpowiedzi Katarzyny Mikuty, Dyrektora Departamentu Zakupów, a kilkugodzinna polemika trwała aż do ostatecznego wyjaśnienia wszelkich niejasności. Dyskusja, drogą wzajemnej wymiany pomysłów, ostatecznie przerodziła się w kreatywną sesję wspólnego poszukiwania koncepcji na rozwój obszaru zakupów w PSG.

Dzięki przeprowadzonej sesji wszystkie strony dialogu otrzymały możliwość poznania innych punktów widzenia na omawiane zagadnienie, a także wzajemnych oczekiwań i potrzeb. Wspólna dyskusja, polegająca na wymianie poglądów oraz opinii, pozwala dostrzec możliwości alternatywnych rozwiązań prowadzących do lepszego zrozumienia stron, jak również sprzyja budowaniu zaufania i współpracy. Sesja dialogowa to kompleksowe i nowatorskie narzędzie otwierające nowe perspektywy budowania dobrych i trwałych relacji z ważnymi interesariuszami, owocujące korzyściami dla wszystkich stron dialogu (win-win).

Każdy ogłoszony przez nas przetarg to zaproszenie do dialogu – podsumował ideę współpracy z wykonawcami Mieczysław Lewandowski, Członek Zarządu ds. Finansowych PSG.

W związku z bardzo dobrym odbiorem i efektami sesji dialogowej w Ożarowie Mazowieckim planowanych jest 6 kolejnych sesji z obszaru zakupów realizowanych na terenie każdego z sześciu oddziałów PSG. Działania te wpisują się w realizację Polityki CSR dla PSG na lata 2015-2016 w zakresie Odpowiedzialności w łańcuchu dostaw.

 

 

Dobiega końca budowa gazociągu Szczytno-Kętrzyn 2015.11.06

Polska Spółka Gazownictwa kończy realizację jednego z kluczowych dla rozwoju infrastruktury gazowej Warmii i Mazur projektu realizowanego przy wsparciu funduszy unijnych obejmującego budowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Szczytno – Młynowo – Muławki k. Kętrzyna.   

Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno – Młynowo – Muławki k/Kętrzyna oraz gazyfikacja gmin to warta niemal 68 mln zł inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Jak podkreślił Dyrektor Zakładu w Olsztynie Jarosław Kosin Inwestycja umożliwia nie tylko poprawę warunków i komfortu życia mieszkańców terenów pozostających w obszarze oddziaływania projektu, ale także przyczyni się do wzrostu rozwoju gospodarczego regionu oraz zwiększy konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną obszaru objętego projektem

Dzięki rozbudowie dystrybucyjnej sieci gazowej na bieżąco realizowane są przyłączenia nowych odbiorców do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach: szczycieńskim, mrągowskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, giżyckim i węgorzewskim. Realizacja inwestycji wpłynie nie tylko na wzrost możliwości przyłączania nowych odbiorców do sieci gazowej, ale umożliwi też zwiększenie ilości dystrybuowanego gazu ziemnego.

W ramach projektu wybudowano gazociąg wysokiego ciśnienia o długości ponad 70 km, zmodernizowano stację gazową redukcyjno-pomiarową wysokiego ciśnienia w Muławkach k. Kętrzyna oraz wybudowano stację gazową redukcyjno-pomiarową w/c w Mikołajkach. Zakończono też budowę gazociągu średniego ciśnienia o długości 8,1 km dla potrzeb gazyfikacji miejscowości Barciany oraz gazociągu o długości 13 km związanego z gazyfikacją miejscowości Sątopy i Sątopy -Samulewo. Aktualnie dobiega końca budowa ostatniego etapu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300. Ostateczne zakończenie robót budowlanych planowane jest w grudniu 2015 r. 
 
Bezpośrednie rezultaty projektu oraz pozytywny wpływ inwestycji na region i społeczności lokalne omówiono 5 listopada br. w Olsztynie podczas konferencji, w której wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, instytucji nauki oraz biznesu. Konferencja stała się również miejscem spotkania i platformą  wymiany informacji pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a przedstawicielami instytucji biznesu i nauki w regionie. Wystąpienia prelegentów dotyczyły m.in. polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski w sektorze gazu ziemnego, możliwości wykorzystania gazu ziemnego w przemyśle spożywczym czy instrumentów finansowych projektów energetycznych w Perspektywie Unii Europejskiej 2014-2020. Tematem przewodnim konferencji były strategiczne inwestycje gazowe na rzecz energetycznego i gospodarczego rozwoju Warmii i Mazur.

 

 

 

Uroczyste zapalenie znicza w Koronowie 2015.10.27

Zakończono budowę sieci gazowej na terenie gmin Dobrcz i Koronowo, realizowaną w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 pod nazwą Gaz ziemny – energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo.

Z tej okazji 28 października 2015 r. w Koronowie przy ul. Brzoskwiniowej 5 odbędzie się uroczyste zapalenie znicza gazowego. Początek uroczystości zaplanowano na godzinę 13:00. Wezmą w niej udział m.in.: Burmistrz Koronowa oraz Wójt Gminy Dobrcz.

Wszystkie osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej zapraszamy do składania wniosków. Szczegółowe informacje nt. przyłączenia znajdują się tutaj.

 

 

Kolejna inwestycja unijna zakończona - otwarcie stacji gazowej w Królewcu 2015.10.26

Polska Spółka Gazownictwa zakończyła kolejny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, projekt gazyfikacji dwóch mazowieckich miejscowości - Mińska Mazowieckiego i Stanisławowa. Obejmował on budowę ponad 40 km nowych gazociągów, a także trzech stacji gazowych. Symboliczne przecięcie wstęgi na stacji gazowej w Królewcu koło Stanisławowa to znak, że od tej pory mieszkańcy tych miejscowości będą mogli korzystać z gazu ziemnego, dystrybuowanego siecią PSG.

Na uroczystości, zorganizowanej z tej okazji na stacji redukcyjno-pomiarowej w Królewcu, obecni byli m.in. członek Zarządu ds. Technicznych, Andrzej Dębogórski, dyrekcja Zakładu w Mińsku Mazowieckim - łącznie z rozpoczynającą tę inwestycję poprzednią Dyrektor Zakładu - Joanną Pindelską, a także dyrekcja Oddziału i pozostałych Zakładów w Warszawie. Nie zabrakło na niej również przedstawicieli miejscowych władz - na czele ze starostą mińskim Antonim Tarczyńskim oraz burmistrzem Mińska Mazowieckiego - Marcinem Jakubowskim.

- Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego i Stanisławowa zmagali się z problemem deficytu gazu i brakiem możliwości przyłączenia do sieci gazowej. Zmuszeni byli zatem do korzystania z innych, znacznie droższych lub mniej komfortowych rozwiązań, jak chociażby gaz LPG czy ekogroszek. Na szczęście to już przeszłość. Brak gazu nie ogranicza już możliwości rozwojowych tych obszarów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, włączamy się również w rozwój całego kraju. Dzięki doprowadzeniu gazu do kolejnych miejscowości umożliwiamy powstawanie nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy - zaznaczył Paweł Łodyga, Dyrektor Oddziału w Warszawie Polskiej Spółki Gazownictwa.

Wart ponad 20 milionów złotych projekt "Gazyfikacja m. Stanisławów wraz z poprawą zasilenia w gaz Mińska Mazowieckiego" to kolejny zakończony przez naszą firmę projekt, finansowany z wykorzystaniem dotacji unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu "Infrastruktura i Środowisko".

Inwestycja Polskiej Spółki Gazownictwa objęła między innymi budowę trzech stacji gazowych - w Rojkowie, Stanisławowie i w Królewcu, a także ponad 40 km nowych gazociągów. Projekt ma wpływ nie tylko na poprawę życia mieszkańców i rozwój przemysłu w regionie, ale także na środowisko naturalne, wpisując się w "Ustawę Antysmogową".

Od lewej: Dyrektor Zakładu PSG w Mińsku Mazowieckim Marek Nawarko, Starosta Miński Antoni Tarczyński, Członek Zarządu PSG Andrzej Dębogórski oraz Paweł Łodyga - Dyrektor Oddziału PSG w Warszawie

 

PSG i UKSW kształtują etykę w gospodarce 2015.10.21

Podczas organizowanej w środę przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego konferencji „Etyka w gospodarce" dyskutowano o społecznej odpowiedzialności biznesu. Konferencja objęta była honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, które odznaczyło Katarzynę Wróblewicz, Kierownik Biura CSR w PSG, Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesienią 2014 roku PSG oraz UKSW podjęły współpracę w zakresie etyki w biznesie. Ma ona na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze kształtowania społecznie odpowiedzialnych postaw, a także edukacji i promowania etyki w biznesie. Wyrazem współpracy była środowa konferencja, która zgromadziła wielu specjalistów z tego zakresu – m.in. profesorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Jednym z głównych prelegentów był Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, który podkreślał znaczenie etyki w przedsiębiorstwie.  – Jesienią ubiegłego roku PSG i UKSW rozpoczęły współpracę, mającą na celu promowanie etyki w biznesie. Wspólnie podejmujemy działania, aby dbałości o efektywność ekonomiczną towarzyszyła dbałość o kodeks etyczny – tłumaczył Prezes Zarządu Sylwester Bogacki. – Jednym z dowodów naszego zaangażowania jest kodeks etyki, który buduje kulturę organizacyjną w naszej firmie. Same zapisy to jednak za mało, dlatego wszelkie dylematy w Polskiej Spółce Gazownictwa rozstrzyga pełnomocnik ds. etyki, prof. Maria Szczepaniec. Nie ograniczamy się do działań wewnątrz swojej firmy, ale chcemy także podnosić świadomość idei etycznego biznesu i maksymalizować pozytywny wpływ na otoczenie biznesowe – dodał.
 
O tym, jak istotna jest edukacja w zakresie etyki w gospodarce, wypowiadał się rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. Stanisław Dziekoński. – Jeszcze niedawno szkoły wyższe były postrzegane jedynie jako jednostki dydaktyczne i naukowe. Niewiele mówiło się o współpracy uniwersytetów z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dzisiaj mówiąc o gospodarce, nie sposób nie mówić o człowieku i etyce. Między innymi dlatego nawiązaliśmy współpracę z Polską Spółką Gazownictwa. Dziękuję Prezesowi Sylwestrowi Bogackiemu za podjęcie tej współpracy w wielu obszarach, na czele z działalnością CSR – podkreślił ks. prof. Stanisław Dziekoński.
 
Honorowym patronem środowej konferencji było Ministerstwo Gospodarki, które postanowiło docenić działania Polskiej Spółki Gazownictwa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Katarzyna Wróblewicz – Kierownik Biura CSR w PSG – została odznaczona przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zdjęciu Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Sylwester Bogacki