Aktualności

Świąteczny Jarmark Warmiński po raz kolejny z Polską Spółką Gazownictwa 2015.12.11

 

Serdecznie zapraszamy na VII Warmiński Jarmark Świąteczny, który odbywa się na olsztyńskim Starym Mieście, w dniach 11-13 grudnia. Po raz kolejny sponsorem tego wyjątkowego wydarzenia jest Polska Spółka Gazownictwa.

Przez kilka dni olsztyńska starówka będzie miejscem pełnym zimowych atrakcji: świetlne iluminacje na kamienicach, św. Mikołaj z partnerskiego miasta Rovaniemi, kolejka św. Mikołaja oraz zabytkowa karuzela wenecka to tylko niektóre z atrakcji. Ponadto w trakcie wydarzenia wystąpi ponad 19 zespołów dziecięcych, folklorystycznych i teatralnych, a aż 25 wystawców zapewni odwiedzającym możliwość skosztowania potraw świątecznych z Warmii i Mazur. Przechadzając się uliczkami Starego Miasta będzie można spotkać kolędników i Mikołaja wraz z pomocnikami. Z pewnością zadowoleni będą miłośnicy muzyki na żywo. Bogaty program sceniczny przygotowali znani, regionalni artyści.

 

Sesja dialogowa Polskiej Spółki Gazownictwa 2015.12.10

9 grudnia 2015 roku odbyła się w Warszawie sesja dialogowa Polskiej Spółki Gazownictwa z kluczowymi interesariuszami spółki. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób reprezentujących różne obszary działalności spółki. Obecni byli m.in. klienci PSG, przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej, Urzędu Nadzoru Technicznego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, uczelni wyższych, organizacji pracodawców oraz reprezentanci wielu instytucji i organizacji pozarządowych.

 

 – Są dwa powody dla których się spotkaliśmy: pierwszy to wejście w życie nowej, długoletniej strategii rozwoju PSG, a drugi to potrzeba jej weryfikacji pod kątem oczekiwań partnerów zewnętrznych. Cieszę się, że zaproszenie na nasze spotkanie przyjęli partnerzy PSG reprezentujący tak zróżnicowane obszary. Jest niezwykle ważne, aby prowadzić dialog otwarty na różnych partnerów przedsiębiorstwa. Każda opinia jest cenna i warto ją przeanalizować. Czasami wydaje się, że w działaniach biznesowych uwzględniliśmy wszystkie czynniki, jednak bez partnerskiej współpracy i prowadzonego dialogu nigdy nie będziemy mieć pewności, czy właściwie realizujemy naszą strategię. Rozmawiając z naszymi interesariuszami ograniczamy ryzyka prowadzonej działalności, co korzystnie przekłada się na sytuację finansową przedsiębiorstwa – powiedział Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

 

W trakcie spotkania została zaprezentowana przez Andrzeja Dębogórskiego, Członka Zarządu ds. Technicznych, Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2015-2022. Prezes Dębogórski podkreślił jak ważna dla właściwej realizacji strategii jest partnerska współpraca
z kluczowymi partnerami PSG oraz uwzględnienie ich opinii w działalności spółki. Dialog
z interesariuszami to jeden ze skutecznych mechanizmów, który w działalności przedsiębiorstw może przynieść zysk wszystkim zaangażowanym stronom.

 

Podczas sesji zaprezentowane zostały także działania PSG z zakresu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. – Dialog z interesariuszami leży u podstaw społecznej odpowiedzialności spółki. W ramach prac wewnętrznych wybraliśmy najważniejsze dla naszego biznesu grupy dialogowe, strefy wzajemnych wpływów,  a informacyjne i merytoryczne oczekiwania interesariuszy zweryfikowaliśmy podczas dzisiejszego panelu – podkreśliła Katarzyna Wróblewicz, Kierownik Biura relacji Zewnętrznych i CSR w PSG.

 

Wysoka frekwencja oraz bardzo duże zaangażowanie partnerów PSG, świadczy o tym, że tego typu spotkania są potrzebne. Spółka zobowiązała się odnieść do wszystkich zasygnalizowanych przez partnerów spółki oczekiwań.  Polska Spółka Gazownictwa nie zamierza jednak poprzestać na jednym spotkaniu i postanowiła w 2016 roku zorganizować kolejne sesje dialogowe. Odbędą się one na terenie działalności 6 oddziałów PSG, aby umożliwić udział w panelach wszystkim kluczowym interesariuszom z poszczególnych regionów kraju. 

Zobacz wyjątkową choinkę Polskiej Spółki Gazownictwa! 2015.12.02

Już od 3 grudnia br. będzie można zobaczyć choinkę „branżową” Polskiej Spółki Gazownictwa. To wyjątkowe drzewko świąteczne jest częścią niecodziennej wystawy w Parku Handlowym Matarnia w Gdańsku.

PSG już po raz drugi przygotowała „gazowniczą” choinkę. Oryginalne drzewko zostało przystrojone ozdobami, które są charakterystyczne dla naszej spółki. Specjalnie na tę okazję przygotowano niecodzienne, ręcznie robione dekoracje. W tym celu wykorzystano m.in. pocięte rury, kurki gazowe i inne części infrastruktury gazowniczej. Warto podkreślić, że całkowita kwota, którą przekazała PSG na powyższy cel, zostanie przeznaczona na dzieci z Domowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku oraz podopiecznych Funduszu Dzieci Osieroconych.

Wszystkich odwiedzających Trójmiasto pomiędzy 3 grudnia 2015 r. a 5 stycznia 2016 r. zapraszamy do odwiedzenia świątecznej wystawy w Parku Handlowym Matarnia. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Szczegóły znajdują się pod adresem: http://www.wystawachoinek.pl/ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 grudnia obiekty PSG nieczynne 2015.12.02

Polska Spółka Gazownictwa uprzejmie informuje, że 4 grudnia, z powodu dnia wolnego od pracy w branży gazowniczej, wszystkie biura PSG będą nieczynne. Jednocześnie informujemy, że bezpieczeństwo eksploatacji sieci gazowej zapewnia całodobowo czynne Pogotowie Gazowe.  

Za powstałe niedogodności przepraszamy. 

 

 

Obchody 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 r. 2015.12.01

W związku z uroczystymi obchodami 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 r. Polska Spółka Gazownictwa po raz trzeci przystępuje do akcji "Przypnij kokardę".

Poprzez tę wyjątkową akcję pragniemy przywołać pamięć o Powstaniu Wielkopolskim oraz zachęcić Wielkopolan do noszenia kokard narodowych – symbolu Powstania. Biało-czerwona kokarda to symbol obchodów Powstania Wielkopolskiego, który wspólnie z mieszkańcami będziemy dumnie nosić od 8 grudnia br. do 6 stycznia 2016 r.

Na ulice Poznania wyjedzie przystrojony flagami i kokardami w narodowych barwach, historyczny „Powstańczy tramwaj”. Na jego pokładzie członkowie Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych będą rozdawać Poznaniakom okolicznościowe kokardy do wpięcia na piersi. W obchody 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego zaangażowani zostaną uczniowie wielkopolskich szkół, dla których Polska Spółka Gazownictwa wraz z Enea Operator zorganizuje konkurs plastyczny, którego celem będzie propagowanie wiedzy na temat Powstania, kształtowanie postaw patriotycznych i rozwój plastyczny młodych Wielkopolan. Aquanet SA ubierze hydranty w szydełkowe biało-czerwone mundurki z kokardami narodowymi.

 

 

Gazyfikacja Żuław Gdańskich zakończona 2015.11.30

Oddział w Gdańsku zakończył realizację strategicznego projektu dla bezpieczeństwa energetycznego Pomorza. Znacząco poprawi on dostępność gazu ziemnego dla odbiorców w rejonie aglomeracji trójmiejskiej i przyczyni się do dalszego rozwoju całego regionu.

W ramach projektu Południowo-wschodnie zasilanie miasta Gdańsk wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej gdański oddział wykonał jeden z najdłuższych przewiertów w kraju - liczący niemal 1 km przewiert pod Martwą Wisłą. Łącznie wybudowano ponad 130 km gazociągów dystrybucyjnych wraz z przyłączami, co umożliwia gazyfikację i przyłączanie odbiorców na terenie Żuław Gdańskich, w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Pszczółki.

– Dzięki wybudowanej w ramach inwestycji stacji redukcyjno-pomiarowej w Przejazdowie oraz zmianie kierunku zasilania dzielnic Rudniki, Krakowiec, Stogi, Olszynka i Śródmieście, otrzymujemy nie tylko dodatkowe źródło gazu, ale również odciążamy stacje gazowe i gazociągi zasilające trójmiejską sieć gazową z kierunku zachodniego.  Zwiększamy tym samym pewność dostaw gazu dla mieszkańców Gdańska – podkreśla Piotr Lamparski, zastępca dyrektora Oddziału w Gdańsku ds. Technicznych.

Zalety projektu, m.in. stworzenie infrastruktury dla dalszego rozwoju gospodarczego regionu, a także jego wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Pomorza, zostały omówione podczas konferencji prasowej, która odbyła się 26 listopada w Gdańsku.

Projekt realizowany jest przy wsparciu funduszy unijnych, a wartość całej inwestycji wynosi ponad 124 mln zł brutto. Ostateczne zakończenie robót budowlanych planowane jest w grudniu 2015 r. 

 

 

Sieć gazowa Brodnica – Iława prawie gotowa 2015.11.20

Dobiega końca budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Iława - jednego z kluczowych projektów dla rozwoju infrastruktury gazowej Polski północnej, realizowanego przez gdański oddział Polskiej Spółki Gazownictwa.

Inwestycja umożliwia przyłączenie do sieci nowych odbiorców w powiatach: nowomiejskim, iławskim, ostródzkim oraz olsztyńskim oraz pozwoli mieszkańcom na korzystanie  z ekologicznego i wygodnego w użytkowaniu paliwa, jakim jest gaz ziemny. Jak podkreśla dyrektor Zakładu w Bydgoszczy Mariusz Mirek: Należy spodziewać się, że zastąpienie paliw stałych gazem ziemnym i zwiększenie dostępności paliwa gazowego pozwoli na poprawę wskaźników efektywności energetycznej, a tym samym przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, jego konkurencyjności i tworzenia nowych miejsc pracy.

W ramach projektu wybudowano gazociąg dystrybucyjny wysokiego ciśnienia, dwie stacje gazowe redukcyjno-pomiarowe w miejscowości Kurzętnik oraz Dziarny oraz gazociągi dystrybucyjne średniego ciśnienia wraz z przyłączami w Nowym Mieście Lubawskim i Kurzętniku. Ostateczne zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane jest w grudniu 2015 r.

Budowa sieci gazowej w/c relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Iława DN 300 oraz gazyfikacja gmin to warta ponad 81 mln zł inwestycja współfinansowana ze środków unijnych. Zalety i oczekiwane pozytywne efekty projektu dla mieszkańców i regionu omówiono podczas konferencji prasowej, która odbyła się 18 listopada w Bydgoszczy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, mediów oraz lokalnej społeczności. 

 

Listy kwalifikowanych Wykonawców 2015.11.13

Informujemy, że z dniem 2 listopada 2015 roku przestają obowiązywać listy kwalifikowanych Wykonawców świadczących usługi na rzecz PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu w zakresie projektowania, wykonywania robót budowlano-montażowych, budowy sieci i stacji gazowych oraz robót geodezyjnych.

Informacja o wszczętych postępowaniach przetargowych znajduje się na stronie https://zamowienia.psgaz.pl.

W celu przystąpienia do postępowania przetargowego należy zalogować się na wskazanej stronie. 

Gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo zakończona 2015.11.12

Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Gdańsku, zakończyła realizację projektu Gaz ziemny – energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego to warta ok. 13,2 mln zł inwestycja, która wpłynie na poprawę warunków i komfortu życia mieszkańców z terenów objętych projektem oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu. W ramach projektu wybudowano stację gazową wysokiego ciśnienia w Trzeciewcu oraz ok. 52,7 km rozdzielczej sieci średniego ciśnienia, umożliwiając tym samym przyłączenie do sieci gazowej mieszkańcom z miejscowości Trzeciewiec, Dobrcz, Sienno, Kotomierz, Stronno, Wudzynek, Wudzyn, Stary Jasiniec i Koronowo. Do końca br. przyłączonych do sieci gazowej zostanie ok. 60 klientów, a realizacja kolejnych przyłączeń przewidziana została na rok 2016. Planowane i projektowane są dalsze rozbudowy sieci gazowej, poszerzające możliwości przyłączenia.

Z okazji zakończenia budowy sieci gazowej w Koronowie odbyło się uroczyste zapalenie znicza, symbolizujące rozpoczęcie dostaw gazu z wybudowanej sieci. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, m.in.: Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński, Zastępcy Burmistrza - Bolesław Grygorewicz i Rafał Gigas, radni Koronowa, a także reprezentanci firmy wykonującej sieć gazową oraz przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, m.in. Dyrektor Zakładu w Bydgoszczy Mariusz Mirek i Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Jerzy Leszczyński.

 

Do krainy sztuki zaprasza PSG 2015.11.10

Czy marzyłeś kiedyś, że ulice Twojego miasta są kolorowe, a nie szare? Czy myślałeś o tym, aby dom lub blok, w którym mieszkasz był pokryty nie jednym, a wieloma różnymi kolorami, kształtami…albo nawet całymi obrazami? Chcesz zbudować własne miasto i rozplanować ulice? Jeśli na te trzy pytania odpowiedziałeś „TAK!” to zapraszamy Cię do stworzenia takiego wymarzonego miasta razem z nami! 

W ramach współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych w Tarnowie zapraszamy na bezpłatne, rodzinne warsztaty skierowane do dzieci w wieku 6-10 lat i ich rodziców. Warsztaty odbędą się 14 listopada (sobota) w godzinach 11:00 – 14:00 w Pałacyku Strzeleckim, ul. Słowackiego 1 w Tarnowie.

Obowiązują zapisy: kubisztal@bwa.tarnow.pl, tel. 606 14 65 20, materiały zapewnia organizator. 
Informacje o wydarzeniu znajdują się tutaj