Aktualności

Strategiczny pakiet zmian w Polskiej Spółce Gazownictwa 2016.06.24

W zabytkowych murach Muzeum Gazownictwa, na terenie kompleksu PGNiG przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie miało miejsce zdarzenie o niezwykłym znaczeniu dla wszystkich naszych pracowników. Uroczystość podpisania porozumienia w sprawie wprowadzenia strategicznego pakietu zmian w Polskiej Spółce Gazownictwa odbyła się 17 czerwca o godzinie 12.00. Nowa strategia, struktura i system motywacyjny – to efekty dwóch i pół miesięcy pracy naszych zespołów w Jadwisinie.

Zarząd PGNIG reprezentowali: Prezes Zarządu ­–  Piotr Woźniak oraz Wiceprezesi: Janusz Kowalski, Waldemar Wójcik, Bogusław Marzec i Łukasz Kroplewski. Ze strony PSG obecni byli m.in.: Prezes Zarządu – Jarosław Wróbel, Wiceprezes – Adam Węgrzyn, Pełnomocnik ds. Relacji Społecznych – Jan Anysz, Dyrektor Biura Komunikacji ­– Marcin Szczudło, Rzecznik Prasowy ­– Artur Michniewicz oraz przedstawiciele organizacji związkowych, a także pracownicy zaangażowani w pracę Zespołów Strategicznych.

- Pakiet zmian strategicznych, wypracowaliśmy wspólnie – z udziałem pracowników i Strony Społecznej – powiedział Prezes Zarządu, Jarosław Wróbel. – Jako nowy Zarząd wiedzieliśmy jedno: dalsza redukcja kosztów bez stworzenia wizji przyszłości spółki zaprowadzi nas donikąd. Dlatego obraliśmy kierunek prorozwojowy. Postawiliśmy na dynamiczny rozwój z zachowaniem dyscypliny kosztowej. Dzięki takiemu podejściu udało się ochronić 1300 miejsc pracy. 

Nowa koncepcja struktury Polskiej Spółki Gazownictwa opiera się na podziale administracyjnym kraju, w oparciu o 17 Zakładów Gazowniczych i 167 Gazowni. Łącznie powstanie 46 nowych jednostek terenowych.

- Mieliśmy świadomość, że nie da się przeprowadzić tak gigantycznych zmian bez wparcia Strony Społecznej – podkreślił Jarosław Wróbel.

Piotr Woźniak, w uznaniu dla działań PSG przekazał na ręce Prezesa statuetkę „Pracodawca roku" – przyznaną GK PGNiG. To Państwo na niego zapracowali – powiedział.

- PSG jest absolutnym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Odbudowujemy oparty na współpracy dialog, te doświadczenia wykorzystamy w innych spółkach Skarbu Państwa – powiedział Paweł Gruza, wiceminister Skarbu Państwa.

Na zakończenie I części spotkania głos zabrali czołowi przedstawiciele organizacji związkowych.

- Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy propozycję Prezesa Wróbla – aby przyszłość spółki budować wspólnie: pracownicy z Zarządem – powiedział przewodniczący OZZ GNiG –  Dariusz Matuszewski.

- Do tej pory, aby zredukować koszty, nieustannie zmniejszało się liczbę pracowników. Ten niekorzystny kierunek został odwrócony. Dialog – okazał się konstruktywnym dialogiem – wypracowaliśmy konkretne propozycje – to nasz wspólny sukces – powiedział Przewodniczący NSZZ „Solidarność" Bogdan Stępiński.

Po uroczystości podpisania strategicznego pakietu zmian odbyła się konferencja prasowa.

W II części spotkania Nową strategię na lata 2016-2022 przedstawił Dyrektor Departamentu Strategii – Piotr Skrzyniarz. Powstała ona w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników. Obrana metodyka ma charakter dynamiczny – pozwoli na bieżąco reagować tam, gdzie jest to potrzebne. Wolumen na poziomie ponad 79 mld m3, ponad 350 tys. nowych przyłączy, zwiększenie stopnia gazyfikacji kraju do ponad 60 procent – to cele, jakie stawia przed nami nowa strategia Spółki.

Z nowym systemem motywacyjnym zebrani mogli zapoznać się dzięki prezentacji Mirosława Wójcika – Kierownika Biura Strategii Personalnej. Cały system motywacyjny składa się z trzech elementów: świadczeń związanych z ochroną miejsc pracy, świadczeń finansowych i  pozafinansowych.

Na zakończenie głos zabrał Adam Węgrzyn – wiceprezes Zarządu, dziękując wszystkim za podjęty trud, który doprowadził do osiągnięcia zamierzonego celu.  Zaprezentował równocześnie planowany sposób podejścia Zarządu PSG do realizacji operacyjnych projektów, dzięki któremu możliwe będzie zrealizowanie Strategii Spółki.

Z wynikami prac zespołów zadaniowych można będzie zapoznać się w najbliższym czasie. Już niebawem przekonamy się również o korzyściach dla pracowników, płynących z wprowadzenia nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Druga zmiana Taryfy nr 3 zatwierdzona 2016.06.10

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr DRG-4212-24(6)/2016/22378/III/AIK z dnia 9 czerwca 2016 r.) zatwierdzona została „Druga zmiana Taryfy Nr 3 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przedłużenie okresu jej obowiązywania do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zatwierdzona zmiana taryfy nie powoduje zmiany stawek opłat za świadczone usługi dystrybucji i regazyfikacji. Powyższa decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 39/2016 (916). Treść Drugiej zmiany Taryfy znajduje się w zakładce TARYFA: link.

Polska Spółka Gazownictwa na branżowym podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2016.05.20

19 maja br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach zaprezentowano wyniki jubileuszowej, X edycji renomowanego Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W tegorocznym zestawieniu Polska Spółka Gazownictwa znalazła się na podium liderów branżowych, zajmując trzecią pozycję w kategorii „paliwa, energetyka i wydobycie”. Nagrodę w imieniu PSG odebrał Adam Węgrzyn, Członek Zarządu. W klasyfikacji ogólnej - najbardziej CSR-owych firm w Polsce, PSG znalazła się na 14 miejscu. 

Udział w X edycji tego prestiżowego zestawienia to debiut Polskiej Spółki Gazownictwa – w tym roku spółka podjęła to wyzwanie po raz pierwszy. PSG powstała niecałe 3 lata temu i od razu wpisała społeczną odpowiedzialność biznesu w swoją politykę zarządczą. Tegoroczna nagroda dowodzi jak dynamicznie i kompleksowo rozwijamy nasze działania w obszarze CSR. – podkreśla Prezes Węgrzyn. Znalezienie się w zaszczytnym gronie liderów branżowych Rankingu Odpowiedzialnych Firm to prawdziwy powód do dumy, ale także ogromna motywacja dla Polskiej Spółki Gazownictwa do dalszego rozwoju. – dodaje.

Aby mieć szansę znalezienia się w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w tym roku, dostarczyliśmy szczegółowych informacji dotyczących 60 zagadnień w 5 różnych obszarach: odpowiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, komunikacja z interesariuszami, odpowiedzialna innowacyjność oraz odpowiedzialne zarządzanie. Poprzeczka została ustawiona bardzo wysoko, gdyż zdecydowaliśmy się pominąć pulę pytań dla firm debiutujących w rankingu (tzw. mały ranking) i startowaliśmy w zestawieniu na równi z przedsiębiorstwami bardziej doświadczonymi i wielokrotnie nagradzanymi. Wszystkie dane zostały zweryfikowane podczas trwającego 3 tygodnie audytu komisji rankingowej.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to organizowane od wielu lat zestawienie największych polskich spółek ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Pełny Ranking Odpowiedzialnych Firm 2016 dostępny jest pod adresem.

 

"PSG stawia na innowacyjne magazyny energii w gazownictwie" - wypowiedź wiceprezesa Węgrzyna na konferencji Gazterm 2016 2016.05.18

 

Wiceprezes zarządu Adam Węgrzyn podczas tegorocznej konferencji Gazterm: "budżet inwestycyjny PSG w perspektywie trzech lat wzrośnie do 2 mld zł". 

W trakcie panelu Prezes Węgrzyn zadeklarował m.in., że Zarząd będzie stawiał na innowacyjność.

- Członkowie zarządu PSG są afirmatorami innowacyjności. W PSG powołany został departament R+B+I, czyli badania i rozwój, poszerzone o innowacje. Spółka realizuje projekt badawczy, dotyczący wpuszczenia wodoru do sieci dystrybucyjnej i magazynowania energii elektrycznej. Inny projekt dotyczy umieszczenia światłowodów w sieci dystrybucyjnej, zarządzanej przez spółkę – powiedział wiceprezes zarządu PSG.

Pełna treść artykułu znajduje się na portalach www.cire.pl oraz www.biznesalert.pl 

Polska Spółka Gazownictwa laureatem prestiżowej nagrody Białego listka CSR tygodnika Polityka 2016.05.18

Polska Spółka Gazownictwa została uhonorowana Białym Listkiem CSR . To prestiżowe  wyróżnienie wręczane jest firmom za ich działania, dotyczące społecznej odpowiedzialności  oraz za wkład w zrównoważony rozwój. Kryteria, według których przyznawana jest nagroda, ustalono zgodnie z międzynarodową normą społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Organizatorzy plebiscytu docenili fakt, że PSG na przełomie lutego i marca 2015 r. dopasowała procesy zarządzania w firmie do oczekiwań i zaleceń tej normy. Między innymi określeni zostali interesariusze spółki, skala wzajemnych relacji oraz najważniejsze obszary odpowiedzialności, istotne przy prowadzeniu biznesu. Dużym sukcesem jest to,  że spółka została nagrodzona Listkiem CSR. zaledwie rok od wprowadzenia Polityki CSR 2015-2016.

Wyróżnienia przyznano na podstawie ankiety. Pytania w niej dotyczyły dotychczasowych dokonań, obecnych działań oraz najważniejszych dla firmy wyzwań w obszarze zrównoważonego rozwoju. W ankiecie uwzględniono siedem obszarów:

•           Zarządzanie i ład korporacyjny
•           Prawa człowieka
•           Zachowania wobec pracowników
•           Ochrona środowiska
•           Dbałość o klienta
•           Uczciwość biznesowa
•           Zaangażowanie społeczne

Wyróżnienia dostają te organizacje, które wnoszą największy wkład w zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. Nagroda przyznawana jest wyłącznie według kryteriów merytorycznych. Organizatorem przeglądu Listki CSR jest tygodnik POLITYKA, a partnerem merytorycznym firma doradcza Deloitte. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 17 maja 2016 r. w Warszawie.

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA - Laureat nagrody Białego Listka CSR

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016.05.16

12 -15 maja br. w całej Polsce odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich.  To największa akcja, promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce, która już od 2 lat cieszy się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Do tegorocznej edycji Dni Otwartych Polska Spółka Gazownictwa zgłosiła nowoczesną stację regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w miejscowości Zielone Kamedulskie, na obrzeżach Suwałk.

Obiekty stacji, które na co dzień są niedostępne dla zwiedzających, tym razem zostały udostępnione, a wszyscy zainteresowani mogli je obejrzeć oraz zapoznać się z całym procesem regazyfikacji oraz dystrybucji gazu do odbiorców. Warto dodać, że stacja LNG w miejscowości Zielone Kamedulskie to jedyna do tej pory możliwość skorzystania z bezpiecznego, ekologicznego i tańszego gazu ziemnego przez mieszkańców Suwałk i okolic. Całe przedsięwzięcie cieszyło się sporym zainteresowaniem nie tylko zwiedzających, ale także mediów lokalnych i ogólnopolskich.

Informacje o naszej stacji LNG pojawiły się 13 maja w programie informacyjnym Obiektyw TVP Białystok, w dwóch wydaniach Panoramy TVP2 – o 15:40 oraz 18:00, a także w serwisie informacyjnym TVP Info o 18:50.

Do Dni Otwartych Funduszy Europejskich zgłoszono setki inwestycji z całej Polski. Poniżej linki do programów informacyjnych

http://bialystok.tvp.pl/25328813/unijna-inwestycja

http://panorama.tvp.pl/25019837/13052016-1540

http://panorama.tvp.pl/25019877/13052016-1800

 

Ogromny sukces dobrych praktyk PSG 2016.04.01

W prestiżowym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”, którego wydawcą jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazło się aż 14 praktyk realizowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa. W tym roku uznanie zyskało 9 nowych oraz 5 długoletnich praktyk PSG, realizowanych w obszarach ISO 26000: zaangażowanie społeczne, zagadnienia konsumenckie, środowisko i ład organizacyjny. Uroczyste ogłoszenie raportu odbyło się 31 marca 2016 r. w Warszawie.

Ilość docenianych praktyk PSG każdego roku znacząco się zwiększa – w 2013 wyróżniono dwie nasze praktyki, a w 2014 już siedem. Ta tendencja wzrostowa to odzwierciedlenie jakości działań w obszarze społecznej odpowiedzialności naszej spółki. Dzielenie się dobrymi praktykami stanowi inspirację dla innych organizacji, ale również dla naszych pracowników. Dobre praktyki motywują nas do podejmowania działań dających ponadprzeciętne rezultaty na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego – podkreśla Marcin Szczudło, Dyrektor Departamentu Komunikacji Polskiej Spółki Gazownictwa.

Dobre praktyki PSG opublikowane w tegorocznym raporcie:

 1. Bezpiecznie TU i TAM – konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych
 1. Historia z pełnym dostępem – wirtualne muzeum gazownictwa dla pracowników spółki
 1. Łączymy siły dla bezpieczeństwa – ogólnopolska współpraca z Policją w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu poborowi gazu
 1. Na szlaku dziedzictwa – włączenie Zakładu w Bydgoszczy do „Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O” w Bydgoszczy
 1. Badamy wodę i glebę, by cofnąć czas – badania sozologiczne na terenach zanieczyszczonych działalnością klasycznych gazowni
 1. Dialog to nasz biznes – sesje dialogowe z interesariuszami PSG i opracowanie „Strategii Budowania i Zarządzania Relacjami z Kluczowymi Interesariuszami PSG”
 1. Dyspozytor – wrażliwy strażnik bezpieczeństwa – obsługa zgłoszeń kierowanych na linię alarmową 992
 1. Innowacje, praktyki, wymiana doświadczeń – platforma wymiany wiedzy oraz staże i praktyki we współpracy z AGH
 2. Bezpieczna energia z PSG – gry edukacyjne i prelekcje ekspertów dla dzieci w gdańskim EduParku
 1. Pokaż, że pamiętasz. PRZYPNIJ KOKARDĘ! – patriotyczny projekt związany
  z upamiętnianiem Powstania Wielkopolskiego
 1. Etyka w praktyce – rozwój programu etycznego w PSG
 1. Pomagamy Polakom żyć na Litwie - akcja pracownicza wspierająca Polaków mieszkających na Litwie
 1. W służbie bezpieczeństwa. Współpraca Państwowej Straży Pożarnej i Polskiej Spółki Gazownictwa – wspólne szkolenia i ćwiczenia ratownicze z PSP
 1. Zanim kupisz lub sprzedasz – porozmawiajmy o tym! – dialog z wykonawcami w obszarze zakupów.

Zaprezentowany 31 marca 2016 r. w warszawskim Kinie Muranów raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki” publikowany jest od 2002 roku. Ta ekspercka publikacja opracowywana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Dobre praktyki CSR Polskiej Spółki Gazownictwa obecne są corocznie w raporcie od samego początku istnienia firmy. Publikacja dostępna jest pod adresem www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Wdrożenie standardu EDIFACT 2016.03.31

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), wprowadza w ramach wszystkich swoich Oddziałów, ujednolicony standard wymiany danych, związanych ze świadczeniem usług dystrybucji paliwa gazowego, oparty o standardy EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport). Wdrożenie tego standardu w systemach informatycznych PSG planowane było na 31 marca 2016 r., jednakże w trosce o dotrzymanie najwyższej staranności w komunikacji z kontrahentami oraz w celu spełnienia koniecznych wymagań standardu EDIFACT, PSG przesunęła termin uruchomienia elektronicznej wymiany danych w oparciu o ten standard do 30 września 2016 r.

Niezależnie od wskazanego terminu, jesteśmy gotowi do podjęcia działań w celu rozpoczęcia testów komunikacji ze zgłaszającymi się przedstawicielami ZUD. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy [email protected]

Odpowiedzi na wpływające do PSG pytania, dotyczące implementacji normy EDIFACT będą publikowane na stronie www.psgaz.pl/edi.

Szczegółowy opis wymiany danych pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu, wraz z kompletem dokumentów dostępny jest w Zakładce Dla klienta/ EDI/Pliki do pobrania. Zakres wymiany danych będzie przez PSG sukcesywnie rozszerzany, w oparciu o powyższy standard, a informacje o terminie wprowadzenia nowych rozszerzeń wraz z ich pełnym opisem będą publikowane na stronie internetowej PSG z odpowiednim wyprzedzeniem.

EDIFACT to międzynarodowa norma, dotycząca elektronicznej wymiany danych, opracowana w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i przyjęta przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako norma ISO 9735. Służy ona do wymiany danych dotyczących zdarzeń związanych z realizacją świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego, w szczególności z:

 1. obsługą Pojedynczych Zleceń Dystrybucji (PZD),
 2. obsługą procesu zmiany Sprzedawcy (PZD – zmiana sprzedawcy),
 3. przekazywaniem danych pomiarowych i rozliczeniowych.

„Foresight CSR” o innowacyjnych projektach Polskiej Spółki Gazownictwa 2016.03.24

Zapraszamy do lektury „Foresight CSR”, eksperckiego wydawnictwa GO Responsible skierowanego do wszystkich zainteresowanych rozwojem nowoczesnej, a zarazem zrównoważonej i odpowiedzialnej gospodarki.

Bieżący numer poświęcony jest projektowaniu innowacji społecznych, współpracy biznesu i organizacji pozarządowych oraz innowacjom technologicznym, które mogą realnie przyspieszyć rozwój społeczny i gospodarczy. Eksperci w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu komentują bieżące wydarzenia, prezentują trendy oraz inspirujące inicjatywy społeczne, wśród których znalazły się projekty Polskiej Spółki Gazownictwa: akcja współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz konkurs grantowy „Bezpiecznie TU i TAM” dla organizacji pozarządowych.

 

Publikacja dostępna TUTAJ

Zakończenie cyklu konferencji ,,Model zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”. 2016.03.23

Szanowni Państwo,

w marcu br. zakończył się cykl spotkań przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa z wykonawcami pn. „Model zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”. Spotkania, zorganizowane na terenie każdego z sześciu Oddziałów Spółki, przybrały formę sesji dialogowych, podczas których Dyrektor Departamentu Zakupów Katarzyna Mikuta wyjaśniała wykonawcom kluczowe zagadnienia związane ze stosowaniem obowiązujących w Spółce procedur zakupowych. W programie konferencji znalazło się także miejsce na omówienie uwag dotychczas zgłaszanych przez wykonawców, jak i na wspólną owocną dyskusję, polegającą na wymianie poglądów i opinii.

W spotkaniach wzięło łącznie udział 668 wykonawców, w tym w poszczególnych Oddziałach: w Poznaniu 131, we Wrocławiu 60, w Zabrzu 170, w Warszawie 134, w Tarnowie 85, zaś w Gdańsku 88 wykonawców.

Wszystkim dziękujemy za udział oraz wyrażone podczas spotkań spostrzeżenia i poglądy!

Wszelkie uwagi oraz oczekiwania, zgłoszone przez uczestników w trakcie spotkań są aktualnie wnikliwie analizowane, celem podjęcia działań, zmierzających do optymalizacji procesu zakupowego w Spółce.

Mając na względzie bardzo duże zainteresowanie spotkaniami ze strony wykonawców oraz ich pozytywne efekty, planowane jest kontunuowanie podobnych sesji dialogowych w przyszłości.