Aktualności

Konsultacje projektu IRiESD 2016.03.04

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego  o rozpoczęciu procedury konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) i zaprasza do zgłaszania uwag.

Informujemy, że w dniu 3 lutego 2016 roku, decyzją nr DRR-4322-2(18)/2015/2016/AN/MP, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, dotyczącą polskiego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA i ustalił datę jej wejścia w życie na dzień 1 marca 2016 roku na godzinę 6.00.

Zgodnie z art. 9 g ust. 8 ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego jest zobligowany do dostosowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) do zatwierdzonej przez Prezesa URE IRiESP w terminie 60 dni od dnia jej ogłoszenia. W związku z powyższym powstała konieczność dostosowania obecnie obowiązującej IRiESD do wymogów wynikających z IRiESP.

Ponadto proponowane zmiany w projekcie IRiESD, w stosunku do wersji obecnie obowiązującej, wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W projekcie IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące procesu zmiany sprzedawcy, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, a także zasady współpracy z operatorami innych systemów dystrybucyjnych.

Po zebraniu uwag od użytkowników systemu dystrybucyjnego projekt będzie przedstawiony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem IRiESD, który dostępny jest tutaj. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 18 marca 2016 r., przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: iriesd@psgaz.pl.

 

Gazyfikacja Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej - zapraszamy na spotkanie 2016.03.03

Informujemy, że 11 marca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału w Gdańsku odbędzie się spotkanie z wójtami i przedstawicielami sołectw gmin żuławskich objętych realizacją projektu Południowo-wschodnie zasilanie miasta Gdańsk wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej.

W trakcie spotkania zostanie przedstawiony zakres realizowanego projektu oraz bliższe informacje dot. wybudowanej infrastruktury gazowej, a także omówiona zostanie procedura przyłączania do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa. Spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania zalet gazu ziemnego i możliwości  jego wszechstronnego zastosowania. Przedstawiony zostanie m.in.  pozytywny wpływ błękitnego paliwa na środowisko naturalne i ograniczenie emisji spalin, a także wpisywanie się gazu ziemnego we wszelkie inicjatywy, działania czy programy ekologiczne mające na celu adaptację do zmian klimatu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 marca 2016 r. na następujący adres:

Justyna Szamatowicz; e-mail: justyna.szamatowicz@gdansk.psgaz.pl;  tel.: 58/325 81 83.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia będą rozpatrywane wg kolejności wpływu. Szczegółowe informacje o miejscu spotkania zostaną przekazane po potwierdzenia udziału w spotkaniu.

 

Kolejne terminy konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o." 2016.02.26

Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie organizuje  w I kwartale 2016 r. serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców. Celem spotkań jest  przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane są w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.   

Przedmiotowa konferencja odbyła się w Oddziałach: Poznaniu, Zabrzu, Wrocławiu oraz Warszawie. Wszystkim Wykonawcom, którzy licznie przybyli na spotkanie dziękujemy. Ufamy, iż przybliżyliśmy Państwu specyfikę naszej firmy, co przyczyni się do dobrej i owocnej współpracy w przyszłości.

Informujemy o kolejnych terminach konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” w następujących Oddziałach:

Oddział w Tarnowie: 3 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Tarnowie, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 3 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Oddział w Gdańsku: 17 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Gdańsku, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 17 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Gdańsku przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do dnia 7.03.2016 r. do godziny 10.00 na adres tam wskazany.

Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 

Kolejne terminy konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” 2016.02.26

Polska Spółka Gazownictwa organizuje  w I kwartale 2016 r. serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców. Celem spotkań jest  przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane są w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.   

Przedmiotowa konferencja odbyła się w Oddziałach: Poznaniu, Zabrzu, Wrocławiu oraz Warszawie. Wszystkim Wykonawcom, którzy licznie przybyli na spotkanie dziękujemy. Ufamy, że przybliżyliśmy Państwu specyfikę naszej firmy, co przyczyni się do dobrej i owocnej współpracy w przyszłości.

Informujemy o kolejnych terminach konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” w następujących Oddziałach:

Oddział w Tarnowie: 3 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Tarnowie, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 3 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Oddział w Gdańsku: 17 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Gdańsku, zgodnie z powyższym,  odbędzie się  17 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Gdańsku przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 7 marca 2016 r. do godziny 10.00 na adres tam wskazany.

Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 

Uwaga! Zmiana terminu Konferencji dla Wykonawców w Oddziale w Warszawie! 2016.02.08

Polska Spółka Gazownictwa informuje o zmianie terminu Konferencji dla Wykonawców „Model Zakupowy w PSG” w Oddziale w Warszawie. Konferencja odbędzie się 26 lutego 2016 r. w godzinach 10.00 – 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

 

Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa - seria konferencji 2016.01.27

Polska Spółka Gazownictwa organizuje w I kwartale br. serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców. Celem spotkań jest  przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane są w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z PSG.  

Konferencja w Oddziale w Poznaniu odbyła się13 stycznia br. Wszystkim Wykonawcom, którzy licznie przybyli na spotkanie dziękujemy. Ufamy, iż przybliżyliśmy Państwu specyfikę naszej firmy, co przyczyni się do dobrej i owocnej współpracy w przyszłości.

Informujemy o kolejnych terminach konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” w następujących Oddziałach:

 • Oddział w Zabrzu: 1 lutego 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Zabrzu, zgodnie z powyższym, odbędzie się 1 lutego 2016 r. w godzinach: 10.00 – 15.00 w Hotelu Diament, ul. 3 Maja 122 A, 41-800 Zabrze.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Zabrzu przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 28 stycznia 2016 r. do godziny 14.00 na adresy tam wskazane.

 • Oddział we Wrocławiu: 18 lutego 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale we Wrocławiu, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 18 lutego 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale we Wrocławiu przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 8 lutego 2016 r. do godziny 10.00 na adresy tam wskazane. Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 • Oddział w Warszawie: 25 lutego 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Warszawie, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 25 lutego 2016  r.  w godzinach 10.00 -15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Warszawie przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 15 lutego 2016 r. do godziny 10.00 na adresy tam wskazane. Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 • Oddział w Tarnowie: 3 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Tarnowie, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 3 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Tarnowie przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 23 lutego 2016 r. do godziny 10.00 na adresy tam wskazane. Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 • Oddział w Gdańsku: 17 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Gdańsku, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 17 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Gdańsku przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 7 marca 2016 r. do godziny 10.00 na adres tam wskazany. Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 

Zapraszamy na serię konferencji pn. „Model Zakupowy w PSG" 2016.01.20

Polska Spółka Gazownictwa organizuje w I kwartale 2016 r. serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców. Celem spotkań jest  przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane są w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z PSG. 

Konferencja w Oddziale w Poznaniu odbyła się 13 stycznia 2016 r. Wszystkim Wykonawcom, którzy licznie przybyli na spotkanie dziękujemy. Ufamy, iż przybliżyliśmy Państwu specyfikę naszej firmy, co przyczyni się do dobrej i owocnej współpracy w przyszłości.

Informujemy o kolejnych terminach konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” w następujących Oddziałach:

 • Oddział w Zabrzu: 1 lutego 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Zabrzu, odbędzie się 1 lutego 2016 r. w godzinach: 10.00 – 15.00 w HOTELU DIAMENT  S.A., ul. 3 Maja 122 A, 41-800 Zabrze.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Zabrzu przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 28 stycznia 2016 r. do godziny 14.00 na adresy tam wskazane.

 • Oddział we Wrocławiu: 18 lutego 2016 r.

Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie.

 • Oddział w Warszawie: 25 lutego 2016 r.

Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie.

 • Oddział w Tarnowie: 3 marca 2016 r.

Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie.

 • Oddział w Gdańsku: 17 marca 2016 r.

Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie

PSG partnerem konferencji FORGAZ 2016 2016.01.13

 

Instytut Nafty i Gazu już po raz siódmy zorganizował naukowo-techniczną konferencję FORGAZ 2016. W tym roku temat główny tego ważnego dla całej branży energetycznej wydarzenia to: „Techniki i technologie dla gazownictwa – pomiary, badania, eksploatacja”. Polska Spółka Gazownictwa została partnerem konferencji, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes spółki.

Plan konferencji FORGAZ obejmuje sesję plenarną, panele dyskusyjne, a także około dwudziestu referatów na temat zagadnień związanych z pomiarem ilości i jakości gazu oraz budową i eksploatacją gazociągów. Wydarzenie ma charakter naukowy. Materiały konferencyjne, w postaci publikacji zgłoszonych przez poszczególnych prelegentów, zostaną wydane jako wydawnictwo naukowe Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego. Wybrane publikacje zostaną także wydrukowane w punktowanym czasopiśmie NAFTA-GAZ. Warto podkreślić, że w trakcie konferencji w roli prelegentów wezmą udział także pracownicy PSG.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-15 stycznia 2016 r. w Muszynie. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.inig.pl/konferencje/forgaz-2016/program

Model Zakupowy w PSG - konferencja 2016.01.05

 

Polska Spółka Gazownictwa organizuje w I kwartale 2016 roku serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców.

Celem spotkań jest przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane będą w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z naszą firmą.

Pierwsza konferencja odbędzie się w Oddziale w Poznaniu 13 stycznia 2016 r. w godzinach: 10.00 -15.00. Informacja o miejscu konferencji przekazana zostanie w późniejszym terminie. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy został zamieszczony w Platformie Zakupowej PSG pod następującym adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym do 11 stycznia 2016 r. do godziny 14.00 na wskazane adresy.

 

Nowe Miasto Lubawskie i gmina Kurzętnik posiadają już gaz ziemny 2016.01.05

Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Gdańsku zakończyła realizację projektu Budowa sieci gazowej w/c relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Iława DN 300 oraz gazyfikacja gmin  dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany był na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie brodnickim oraz warmińsko-mazurskiego, w powiatach: nowomiejskim i iławskim. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 81 mln zł, natomiast w ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

 • Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia relacji: Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie DN 300/150 długości ok. 37 km, wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową w m. Kurzętnik;
 • Budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia relacji: Nowe Miasto Lubawskie - Iława DN 300/100 długości ok. 31 km, wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową wysokiego ciśnienia w m. Dziarny k. Iławy;
 • Budowa gazociągów dystrybucyjnych średniego ciśnienia w miejscowościach Nowe Miasto Lubawskie i Kurzętnik dł. ok 14,5 km
 • Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Iława - Dziarny ok. 4,7 km;
 • Budowa przyłączy gazowych w obszarze oddziaływania projektu.

Na terenie nowo wybudowanej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia w Kaczym Bagnie w gminie Kurzętnik 30 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste odpalenie znicza gazowego oraz przecięcie wstęgi, symbolizujące początek uruchomienia dostaw gazu dla miasta Nowe Miasto Lubawskie i gminy Kurzętnik. Nowe Miasto Lubawskie to kolejne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim, które może korzystać z przyjaznego środowisku paliwa, jakim jest gaz ziemny.

Realizacja inwestycji zapewni bezpieczeństwo i ciągłość dostaw gazu ziemnego oraz umożliwi zwiększenie wolumenu dystrybuowanego paliwa dla obszarów już zgazyfikowanych i wpłynie na efektywną gazyfikację obszarów do tej pory niezgazyfikowanych. Zrealizowana sieć gazowa przyczynia się do rozwoju sektora prywatnego i poprawy jakości życia mieszkańców, z korzyścią także dla środowiska naturalnego, wpływając tym samym na rozwój całego regionu. Zakończona inwestycja stanowi jedną z największych inwestycji gazowniczych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, od czasu kiedy pojawił się na tym terenie gaz ziemny, zastępujący lokalne gazownie klasyczne, produkujące gaz miejski (lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego wieku). 

Przecięcie wstęgi - Nowe Miasto Lubawskie i gmina Kurzętnik