Aktualności

Rozpoczęcie procesu konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD 2020.10.23

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., będąca operatorem systemu dystrybucyjnego, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w procesie konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej nr 1/2020.

W ramach Karty Aktualizacji proponuje się doprecyzowanie postanowień w zakresie przyjmowania do Systemu dystrybucyjnego paliw gazowych ze Źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem biogazu oraz biogazu rolniczego (biometanu). Z uwagi na rosnące zainteresowanie przyłączaniem biogazowni do systemu dystrybucyjnego, koniecznym jest doprecyzowanie zagadnień związanych z parametrami jakościowymi biogazu wprowadzanego do systemu dystrybucyjnego, jak również parametrów jakościowych paliw gazowych dystrybuowanych systemem dystrybucyjnym, w tym w szczególności w obszarach, w których ten system zasilany będzie biogazem oraz biogazem rolniczym.

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 6 listopada 2020 r, przesyłając formularz do składania uwag, jednocześnie w formacie MS Excel oraz PDF, na adres e-mail: [email protected]

Prezes PSG na VI Kongresie Energetycznym DISE 2020.10.08

Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa wziął udział w panelu „Rola gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w procesie transformacji energetycznej” zorganizowanym w ramach VI Kongresu Energetycznego DISE 2020 we Wrocławiu.

Prezes Ireneusz Krupa ocenił, że w kontekście transformacji energetycznej Polski, dużą szansą jest przejście na biometan. - W Polsce mamy duży potencjał jego produkcji. Do sieci dystrybucyjnej w skali 10–20 lat trzeba podłączyć nie setki, ale tysiące biometanowni. Wyzwaniem są koszty podłączenia tych obiektów – powiedział.

- Obecnie w większości przypadków nie ma w sieci dystrybucyjnej odpowiedniej chłonności – bez modernizacji nie przyjmie ona takich ilości biometanu. Chodzi tu o obszary, gdzie będą powstawały biometanownie – tereny rolnicze, zwykle odległe od sieci gazowej wysokiego ciśnienia i dużych średnic. To potężne koszty – dodał Ireneusz Krupa.

- Trzeba zbudować spójny model, który będzie w odpowiedni sposób rozkładał koszty transformacji biometanowej pomiędzy Wytwórców tego gazu, Operatorów Sieci Dystrybucyjnej i Klientów – zaznaczył.

- Patrząc na założenia Polityki energetycznej Polski do roku 2040 widać, że w ciągu najbliższych 10 lat mamy wyprowadzić paliwa stałe z aglomeracji miejskich, a w ciągu kolejnych 10 lat wyprowadzić paliwa stałe z terenów wiejskich. Dzisiaj w całym kraju jest jeszcze ok. 3 mln kotłów na węgiel – powiedział Ireneusz Krupa.

Ocenił, że dwie trzecie z 3 mln dzisiejszych użytkowników kotłów na węgiel w Polsce może przejść na paliwo gazowe – chociaż jak dodał – zainteresowanie ze strony Klientów pokazuję, że może ich być więcej. - Oznacza to, że w ciągu najbliższych 20 lat tempo przyłączania do sieci może wynosić ponad 80 tys. odbiorców rocznie. Dzisiaj mamy to tempo – powiedział Prezes Krupa i dodał, że koszt utrzymania tempa nowych przyłączeń to obecnie 1,4 mld zł rocznie.

- Klienci, którzy przejdą na gaz będą podejmowali decyzje na wiele lat, bo nikt nie kupuje kotła gazowego na dwa czy trzy lata, tylko z myślą o wykorzystaniu go w dłuższym okresie np. przez 20 lat – zaznaczył Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Panel dyskusyjny Polskiej Spółki Gazownictwa podczas XXIII konferencji Gazterm 2020.09.28

Polska Spółka Gazownictwa - partner odbywającej się w Międzyzdrojach konferencji Gazterm – zorganizowała na niej panel pt. „Biometan – paliwo przyszłości i jego miejsce w transformacji energetycznej Polski”.

Udział w panelu PSG wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Piotr Dziadzio, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Kędzia,  prof. dr hab. inż. Jacek Dach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Moderatorem spotkania był Redaktor Naczelny portalu BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik.

Podczas dyskusji Prezes Ireneusz Krupa przedstawił strategiczne plany Polskiej Spółki Gazownictwa dotyczące dystrybucji gazu ziemnego z domieszką biometanu.

- Biogazownie rozwijają się od wielu lat, a obecnie biogaz służy przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej. Stoimy w obliczu całkowitej zmiany sposobu jego wykorzystywania. Chcielibyśmy wprowadzić do systemu dystrybucyjnego dodatkowe ilości biometanu, który zastąpi część gazu, który obecnie jest nim przesyłany. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że bilans zapotrzebowania na gaz wzrośnie i że możemy go uzupełnić biometanem – wskazał Prezes Krupa.

Ireneusz Krupa wyjaśnił, że Polska Spółka Gazownictwa zbadałą przygotowanie infrastruktury gazowej do wprowadzenia do niej biometanu, możliwości rozbudowy sieci dystrybucyjnej z wykorzystaniem biometanowni m.in. na terenach wiejskich, potencjał do zasilenia energetyki rozproszonej tym paliwem oraz zlokalizowała ewentualne źródła substratu do produkcji biometanu.

Członkowie Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa oraz przedstawiciele kadry menedżerskiej Spółki wzięli udział w XXIII Konferencji Gazterm, która pod hasłem „Szczyt gazowy Trójmorza – bezpieczeństwo, integracja, transformacja" w dniach 27 – 30 września odbyła się w Międzyzdrojach. 

PSG uruchomiła placówkę gazowniczą w Ostrowcu Świętokrzyskim 2020.09.15

Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie wróciła do Ostrowca Świętokrzyskiego. W poniedziałek 14 września odbyła się uroczystość otwarcia placówki przy ul. Sandomierskiej. Została ona reaktywowana po siedmiu latach.

Placówka gazownicza w Ostrowcu Świętokrzyskim jest kolejną jednostką PSG reaktywowaną po likwidacji. Działający tu wcześniej Rejon Dystrybucji Gazu został zlikwidowany w 2013 r.

- Otwarcie placówki gazowniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest elementem zmiany struktury organizacyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, rozpoczętej w 2016 r. Ta reforma jest bardzo silnie skorelowana z realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą ogłosił pan premier Mateusz Morawiecki. Jak pokazuje przykład Ostrowca Świętokrzyskiego, realizujemy obietnice i konsekwentnie przywracamy placówki, by być jak najbliżej naszych klientów - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Jarosław Wróbel, przewodniczący Rady Nadzorczej PSG.

- Jestem przekonany, że w najbliższych latach liczba przyłączy gazowych zarówno wśród odbiorców indywidualnych, jak i przemysłowych na terenie województwa świętokrzyskiego znacząco wzrośnie - dodał Wróbel.

Nowa placówka gazownicza, będzie eksploatować ok. 596 km sieci gazowej średniego ciśnienia oraz ok. 9,5 tys. sztuk przyłączy i 22 tys. odbiorców gazu. Jej teren działania obejmie cały obszar powiatu ostrowieckiego, w tym gminy zgazyfikowane: Ostrowiec Świętokrzyski, Ćmielów, Kunów i Bodzechów, Waśniów oraz niezgazyfikowaną gminę Bałtów.

- Polska Spółka Gazownictwa już od kilku lat realizuje strategię opartą przede wszystkim na rozwoju systemu dystrybucyjnego, po to by jak najwięcej klientów mogło przyłączyć się do sieci gazowej. Jednym z najważniejszych elementów jest przywrócenie na terenie kraju sieci placówek, które zostały wcześniej zlikwidowane. Placówka gazownicza wróciła do Ostrowca Świętokrzyskiego, by ułatwić klientom dotarcie do nas, tak, by paliwo gazowe mogło trafiać do większej liczby mieszkańców województwa świętokrzyskiego - powiedział Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa.

Utworzenie nowej placówki ma zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji sieci oraz usprawni gazyfikację nowych gmin. Przez ostatnie siedem lat mieszkańcy powiatu ostrowieckiego swoje sprawy musieli załatwiać w Starachowicach. Stamtąd także w razie awarii przyjeżdżało pogotowie gazowe.

Województwo świętokrzyskie jest zgazyfikowane w około 60 proc.

Prezes PSG na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2020.09.10

W środę 9 września podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusz Krupa wziął udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym polityki energetycznej UE w kontekście europejskiej infrastruktury gazowej.

W debacie wzięli także udział: Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, Prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, Prezes Unimotu Adam Sikorski, Wiceprezes PERN Mateusz Wodejko oraz Prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych Remigiusz Nowakowski.

W trakcie rozmowy Prezes Ireneusz Krupa odniósł się m.in. do kwestii związanych z transformacją energetyczną ciepłownictwa lokalnego. - Zdecydowana większość ciepłowni lokalnych – źródeł ciepła do 50 MW – dzisiaj jest opalana węglem, gazu jest tam niewiele. Nie mamy wyjścia, musimy ten węgiel zastąpić gazem, może z dodatkiem biomasy – powiedział Prezes.

Forum Ekonomiczne to wielkie międzynarodowe wydarzenie, na które przejeżdżają przedstawiciele rządów i biznesu. Z powodu pandemii COVID-19 po raz pierwszy w 30-letniej historii Forum Ekonomicznego nie odbywa się w małopolskiej Krynicy-Zdroju, tylko w Karpaczu na Dolnym Śląsku. Przedstawiciel PSG po raz pierwszy wziął udział w tym wydarzeniu.

Polska Spółka Gazownictwa rozwija się w internecie 2020.07.17

Wzrost aktywności w mediach społecznościowych, możliwość oglądania cyfrowych wystaw w dostępnym także w wersji anglojęzycznej Wirtualnym Muzeum Gazownictwa, czy uruchomienie Portalu Przyłaczeniowego - to tylko niektóre działania podjęte w czasie pandemii koronawirusa przez Polską Spółkę Gazownictwa – największego w Europie dystrybutora gazu.

PSG  na portalach społecznościowych

Media społecznościowe to szybki kontakt z odbiorcą. Polska Spółka Gazownictwa jako nowoczesna firma nie od dziś stawia na rozwój zdalnych form komunikacji. Dlatego wystartowały oficjalne profile spółki na popularnych portalach społecznościowych Facebook i Instagram. Pojawiły się tam już pierwsze publikacje, m.in. materiały na temat gazu ziemnego, jego pochodzenia i bezpiecznego wykorzystywania. Znaleźć tam można także ciekawostki związane z historią wynalazków zasilanych gazem – niektóre z nich są do obejrzenia online w Wirtualnym Muzeum Gazownictwa.

Wirtualne Muzeum Gazownictwa także po angielsku

Od teraz Wirtualne Muzeum Gazownictwa (www.wmgaz.pl) – platforma wiedzy o historii, teraźniejszości i przyszłości gazownictwa i gazu ziemnego – dostępna jest również w wersji anglojęzycznej.

Wirtualne Muzeum Gazownictwa to działająca od września 2019 roku strona, za pomocą której można poznać historię i tradycję związaną z gazem, a wszystko zaprezentowane w nowoczesny sposób. Online można tam zobaczyć ok. 150 eksponatów, wśród których znajdują się np. gazowe lodówki  żelazka i lokówki. Ekspozycję uzupełniają m.in. biogramy wynalazców i przedsiębiorców zasłużonych dla rozwoju gazownictwa, wywiady z ekspertami ds. energetyki czy mapa Polski, z której można dowiedzieć się m.in. w których miastach wciąż działają gazowe latarnie.

Mecenasem Wirtualnego Muzeum jest Polska Spółka Gazownictwa, a strona powstała we współpracy z Muzeum Gazownictwa w Paczkowie. Projekt zdobył liczne nagrody m.in. II nagrodę w konkursie Muzeum Widzialne 2019 oraz wyróżnienie w konkursie Polish Graphic Design Awards 2019 w kategorii Digital Media – Desktop.

Portal Przyłączeniowy

Wiosną PSG uruchomiła nowe narzędzie dla Klientów zainteresowanych m.in. przyłączeniem do sieci gazowej. Dla Polskiej Spółki Gazownictwa nie od dziś priorytetem jest obsługa Klientów, Portal pozwala im załatwić sprawy online i zaoszczędzić czas. Za jego pośrednictwem można m.in. złożyć wniosek o określenie warunków i możliwości przyłączenia do sieci gazowej oraz wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie, sprawdzić bieżące informacje o etapach i postępie prac przyłączeniowych, a także pobrać dokumenty końcowe oraz fakturę za przyłączenie. 

Użytkownicy Portalu są także automatycznie informowani o przebiegu procesu przyłączeniowego od momentu złożenia wniosku aż do zakończenia przyłączenia. Mają dostęp online do wydawanych elektronicznie warunków przyłączenia, projektu umowy przyłączeniowej i innych dokumentów.

Od momentu startu portalu do połowy lipca za jego pośrednictwem klienci złożyli ponad 22 tys. wniosków o przyłączenie, co stanowi blisko 30 proc. wszystkich złożonych w tym okresie wniosków. PSG szacuje, że do końca 2020 roku liczba ta wzrośnie do ok. 60 tysięcy. Ogromną zaletą nowego kanału obsługi jest to, że średni czas rozpatrywania wniosków składanych za jego pomocą jest prawie dwa razy krótszy, niż w przypadku dotychczasowych form ich składania.  

Obecnie Polska Spółka Gazownictwa pracuje nad przeniesieniem do Portalu Przyłączeniowego wszystkich spraw związanych z umowami o przyłączenie do sieci gazowej, łącznie z możliwością elektronicznego podpisywania dokumentów.

Poza Portalem przyłączeniowym działa telefoniczna obsługa Klientów - Contact Center. Klient może tam uzyskać pomoc w sprawach związanych m.in. z przyłączeniem do sieci gazowej. W spółce działają także Miejsca Obsługi Klienta, gdzie przy zachowaniu wymogów sanitarnych związanych z pandemią klienci mogą uzyskać pomoc naszych doświadczonych pracowników w interesujących ich kwestiach.

Narodowy Operator Systemu Dystrybucji Gazu Ziemnego dokłada wszelkich starań, by w związku z epidemią koronawirusa dostawy gazu do ponad 7 milionów odbiorców w całym kraju nie były zagrożone i odbywały się w sposób ciągły i bezpieczny.

Największy dystrybutor gazu

Działająca w sektorze dystrybucji gazu Polska Spółka Gazownictwa to największa część Grupy Kapitałowej PGNiG. Jej aktywa wyceniane są na ponad 17 mld zł. Do PSG należy 97 proc. krajowych sieci dystrybucyjnych - ponad 190 tys. km gazociągów.

PSG obecna w mediach społecznościowych 2020.07.14

Media społecznościowe dają możliwość najszybszego kontaktu z odbiorcą zewnętrznym. Mamy do nich dostęp niemalże wszędzie, dlatego uruchomiliśmy oficjalne profile Polskiej Spółki Gazownictwa na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram.

W oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Spółki będzie można m.in. sprawdzić nasze najnowsze pomysły na ułatwienia dla obecnych i potencjalnych Klientów, znajdą się tam także materiały edukacyjne pokazujące jak na co dzień bezpiecznie korzystać z gazu.

Na Facebooku i Instagramie będzie można znaleźć także informacje, które nie są powszechnie znane, wpisy w formie ciekawostek, związane z historią gazownictwa w Polsce i na świecie. PSG to spółka pełna energii, która jest dobrym pracodawcą, ale i firmą odpowiedzialną społecznie, dbającą o otaczające nas środowisko. O tych wszystkich działaniach będziemy informować za pomocą mediów społecznościowych. Zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku i Instagramie.

Otwarcie odnowionego Miejsca Obsługi Klienta w Namysłowie 2020.07.07

Polska Spółka Gazownictwa otworzyła kolejne zmodernizowane Miejsce Obsługi Klienta. Tym razem nowe pomieszczenie czeka na klientów w Namysłowie, jest to już siódma taka lokalizacja w województwie opolskim. W sumie, w całym kraju spółka dostosowała do nowej wizualizacji już blisko 70 tego typu placówek.

W uroczystym otwarciu zmodernizowanego Miejsca Obsługi Klienta wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusz Kowalski, Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Gut, Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski oraz lokalni samorządowcy.

Zmodernizowane Miejsce Obsługi Klienta będzie dużym ułatwieniem w kontakcie Klientów z PSG – do tej pory najbliższa taka placówka była w oddalonym o 40 km Kluczborku.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusz Kowalski wskazał, że siódme Miejsce Obsługi Klienta PSG, otwarte na Opolszczyźnie to dotrzymanie obietnicy danej namysłowskim samorządowcom przez władze RP.

- Obiecaliśmy, że przywrócimy Miejsce Obsługi Klienta. To dobry przykład współpracy rządu z samorządem - podkreślił.

Minister Kowalski dodał, że otwarcie zmodernizowanego MOK w Namysłowie wpisuję się w przeprowadzoną w 2016 r. reformę struktury Polskiej Spółki Gazownictwa. Wyjaśnił, że w jej efekcie województwo opolskie uzyskało nową dyrekcję Oddziału PSG w Opolu, która jako centrum kompetencyjne zostało przeniesiona z Zabrza.

- Od czterech lat PSG prowadzi więcej inwestycji w zakresie budowy nowych przyłączy gazowych oraz gazociągów dystrybucyjnych gazu, ale również otwieramy nowe punkty. Ten MOK w Namysłowie jest symbolem – na początku w 2015 r., tuż po remoncie został zamknięty, dziś na nowo przywracany. Będzie służył całemu powiatowi namysłowskiemu, który jest na priorytetowej liście jeżeli chodzi o gazyfikację – zaznaczył Minister.

Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Gut przypomniał, że gmina Namysłów jest już dziś zgazyfikowana, a dostęp do gazu dystrybuowanego przez PSG ma ok. 60 proc. jej mieszkańców.

- Rozwijamy się cały czas, jeszcze w tym roku zgazyfikujemy gminę Wilków, a po niej kolejne gminy powiatu namysłowskiego. Eliminujemy tzw. białe plamy na terenie całego kraju, ale również w województwie opolskim – wyjaśnił.

Dodał, że w tym roku PSG uruchomiła portal przyłączeniowy, za pośrednictwem którego mieszkańcy całego kraju mogą oszczędzić czas i załatwić sprawy związane m.in. z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej gazu. Wskazał, że poza portalem do dyspozycji klientów PSG jest działające przez 7 dni w tygodniu Contact Center, dzięki któremu można załatwiać sprawy bieżące.

- Polska Spółka Gazownictwa, jako Narodowy Operator Sieci Dystrybucyjnej, główny nacisk kładzie na rozwój sieci w Polsce. Gazyfikujemy kolejne miejsca w kraju. Chcemy by do końca 2022 r. 97 proc. Polaków miało dostęp do gazu – podkreślił.

- Po tym jak poprzednie władze na początku 2015 r, zamknęły punkt w Namysłowie mieszkańcy pisali liczne petycję do mnie i do innych władz samorządowych, aby przywrócić ten punkt. Szczególnie dla starszych mieszkańców Namysłowa załatwianie spraw w Kluczborku było bardzo uciążliwe – powiedział Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski.

Miejsce Obsługi Klienta zlokalizowane jest przy ul. Chrobrego 29B. Ze względu na panującą w Polsce pandemię COVID-19 obecnie czynne jest w środy w godzinach od 8.30 do 13.30. Docelowo placówka będzie czynna w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

Jest to miejsce gdzie można uzyskać informacje dotyczące m.in. składania stosownych wniosków w procesie przyłączeniowym do sieci gazowej, a także otrzymać wsparcie na etapie projektowania i realizacji inwestycji związanych z przyłączeniem.

Klienci Polskiej Spółki Gazownictwa mogą także rozpocząć procedurę przyłączenia do sieci gazowej bez konieczności przychodzenia do naszych jednostek. Można to zrobić za pośrednictwem portalu przyłączeniowego dostępnego pod adresem: przylaczenie.psgaz.pl. Zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej mogą tam składać dokumenty z dowolnego miejsca, 24 godziny na dobę.

Polska Spółka Gazownictwa jest największą ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG, liderem na rynku dystrybucji gazu w Polsce i największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Działa na terenie całego kraju i dystrybuuje gaz poprzez ponad ok. 190 tysięcy km gazociągów do ponad 7 milionów klientów.

PSG na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym OSE Gdańsk 2020 2020.07.06

2 i 3 lipca br. odbył się Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk 2020, który ze względu na panującą w Polsce pandemię COVID-19 został zrealizowany częściowo w formie on-line.

Drugiego dnia Szczytu w panelu pod tytułem „Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu" wziął udział Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Pan Jakub Kowalski. W dyskusji uczestniczyli także m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Pan Piotr Dziadzio oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Rafał Gawin.

Prezes Jakub Kowalski wskazał, że Polska Spółka Gazownictwa jako największy w Europie Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu stoi przed ogromnym wyzwaniem: z jednej strony potrzebą naturalnego rozwoju Spółki, czyli przyspieszonej gazyfikacji polskich gmin i eliminacji tzw. białych plam, czy modernizacji istniejącej sieci, ale również przed wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną Polski, w tym m.in. z Odnawialnymi Źródłami Energii.

- Dla Polskiej Spółki Gazownictwa, Europejski Zielony Ład to jest biometan - to jest dla nas wyzwanie. Jeśli zostaną uzgodnione warunki legislacyjne, regulacyjne, ale przede wszystkim system wsparcia producentów biometanu, a w konsekwencji także biowodoru, my musimy być gotowi na to, żeby wprowadzić go do sieci - zaznaczył.

Ocenił, że paliwo gazowe daje stabilność działania i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, m.in. dzięki możliwości jego wykorzystania w budowaniu samodzielności polskiego przemysłu. Wymienił także wsparcie rozwoju lokalnej samodzielności energetycznej, m.in. poprzez modernizację w oparciu o gaz polskiego ciepłownictwa - zwłaszcza lokalnego.

Prezes Kowalski ocenił, że obecna sytuacja na rynku paliw zmienia się bardzo szybko, wyraził przekonanie, że gaz pozostanie paliwem nie tylko przejściowym w transformacji energetycznej, ale również przyszłościowym, m.in. jako paliwo w transporcie samochodowym.

- Mamy oficjalne potwierdzenie ze strony Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), że w latach 2019-2023 uznaje gaz ziemny jako jedno z paliw, jako jedno ze źródeł transformacji energetycznej – powiedział.

Wyjaśnił, że w oparciu o to założenie, GK PGNiG, ale również Polska Spółka Gazownictwa prowadzi analizy pod kątem systematycznego zastępowania gazu kopalnianego, poprzez biometan oraz biowodór.

PSG wznawia odczyty liczników gazu wewnątrz lokali mieszkalnych 2020.07.06

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wznowiła realizację odczytów liczników gazu zainstalowanych wewnątrz lokali mieszkalnych.

Od 01.07.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wznowiła realizację odczytów liczników gazu zainstalowanych wewnątrz lokali mieszkalnych. Odczyty gazomierzy w tego typu lokalizacjach będą wykonywane po wyrażeniu zgody przez Odbiorcę oraz z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz dystansu społecznego wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie przypominamy, iż odczyty liczników gazu dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. są realizowane przez podmioty zewnętrzne, których lista jest dostępna na stronie PSG: https://www.psgaz.pl/firmy-realizujace-dla-psg-odczyty-gazomierzy.