Aktualności

Otwarcie odnowionego Miejsca Obsługi Klienta w Namysłowie 2020.07.07

Polska Spółka Gazownictwa otworzyła kolejne zmodernizowane Miejsce Obsługi Klienta. Tym razem nowe pomieszczenie czeka na klientów w Namysłowie, jest to już siódma taka lokalizacja w województwie opolskim. W sumie, w całym kraju spółka dostosowała do nowej wizualizacji już blisko 70 tego typu placówek.

W uroczystym otwarciu zmodernizowanego Miejsca Obsługi Klienta wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusz Kowalski, Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Gut, Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski oraz lokalni samorządowcy.

Zmodernizowane Miejsce Obsługi Klienta będzie dużym ułatwieniem w kontakcie Klientów z PSG – do tej pory najbliższa taka placówka była w oddalonym o 40 km Kluczborku.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusz Kowalski wskazał, że siódme Miejsce Obsługi Klienta PSG, otwarte na Opolszczyźnie to dotrzymanie obietnicy danej namysłowskim samorządowcom przez władze RP.

„Obiecaliśmy, że przywrócimy Miejsce Obsługi Klienta. To dobry przykład współpracy rządu z samorządem” - podkreślił.

Minister Kowalski dodał, że otwarcie zmodernizowanego MOK w Namysłowie wpisuję się w przeprowadzoną w 2016 r. reformę struktury Polskiej Spółki Gazownictwa. Wyjaśnił, że w jej efekcie województwo opolskie uzyskało nową dyrekcję Oddziału PSG w Opolu, która jako centrum kompetencyjne zostało przeniesiona z Zabrza.

„Od czterech lat PSG prowadzi więcej inwestycji w zakresie budowy nowych przyłączy gazowych oraz gazociągów dystrybucyjnych gazu, ale również otwieramy nowe punkty.

Ten MOK w Namysłowie jest symbolem – na początku w 2015 r., tuż po remoncie został zamknięty, dziś na nowo przywracany. Będzie służył całemu powiatowi namysłowskiemu, który jest na priorytetowej liście jeżeli chodzi o gazyfikację” – zaznaczył Minister.

Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Gut przypomniał, że gmina Namysłów jest już dziś zgazyfikowana, a dostęp do gazu dystrybuowanego przez PSG ma ok. 60 proc. jej mieszkańców.

„Rozwijamy się cały czas, jeszcze w tym roku zgazyfikujemy gminę Wilków, a po niej kolejne gminy powiatu namysłowskiego. Eliminujemy tzw. białe plamy na terenie całego kraju, ale również w województwie opolskim” – wyjaśnił.

Dodał, że w tym roku PSG uruchomiła portal przyłączeniowy, za pośrednictwem którego mieszkańcy całego kraju mogą oszczędzić czas i załatwić sprawy związane m.in. z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej gazu. Wskazał, że poza portalem do dyspozycji klientów PSG jest działające przez 7 dni w tygodniu Contact Center, dzięki któremu można załatwiać sprawy bieżące.

„Polska Spółka Gazownictwa, jako Narodowy Operator Sieci Dystrybucyjnej, główny nacisk kładzie na rozwój sieci w Polsce. Gazyfikujemy kolejne miejsca w kraju. Chcemy by do końca 2022 r. 97 proc. Polaków miało dostęp do gazu” – podkreślił.

Po tym jak poprzednie władze na początku 2015 r, zamknęły punkt w Namysłowie mieszkańcy pisali liczne petycję do mnie i do innych władz samorządowych, aby przywrócić ten punkt. Szczególnie dla starszych mieszkańców Namysłowa załatwianie spraw w Kluczborku było bardzo uciążliwe” – powiedział Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski.

Miejsce Obsługi Klienta zlokalizowane jest przy ul. Chrobrego 29B. Ze względu na panującą w Polsce pandemię COVID-19 obecnie czynne jest w środy w godzinach od 8.30 do 13.30. Docelowo placówka będzie czynna w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

Jest to miejsce gdzie można uzyskać informacje dotyczące m.in. składania stosownych wniosków w procesie przyłączeniowym do sieci gazowej, a także otrzymać wsparcie na etapie projektowania i realizacji inwestycji związanych z przyłączeniem.

Klienci Polskiej Spółki Gazownictwa mogą także rozpocząć procedurę przyłączenia do sieci gazowej bez konieczności przychodzenia do naszych jednostek. Można to zrobić za pośrednictwem portalu przyłączeniowego dostępnego pod adresem: przylaczenie.psgaz.pl. Zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej mogą tam składać dokumenty z dowolnego miejsca, 24 godziny na dobę.

Polska Spółka Gazownictwa jest największą ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG, liderem na rynku dystrybucji gazu w Polsce i największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Działa na terenie całego kraju i dystrybuuje gaz poprzez ponad ok. 190 tysięcy km gazociągów do ponad 7 milionów klientów.

PSG na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym OSE Gdańsk 2020 2020.07.06

2 i 3 lipca br. odbył się Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk 2020, który ze względu na panującą w Polsce pandemię COVID-19 został zrealizowany częściowo w formie on-line.

Drugiego dnia Szczytu w panelu pod tytułem „Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu" wziął udział Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Pan Jakub Kowalski. W dyskusji uczestniczyli także m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Pan Piotr Dziadzio oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Rafał Gawin.

Prezes Jakub Kowalski wskazał, że Polska Spółka Gazownictwa jako największy w Europie Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu stoi przed ogromnym wyzwaniem: z jednej strony potrzebą naturalnego rozwoju Spółki, czyli przyspieszonej gazyfikacji polskich gmin i eliminacji tzw. białych plam, czy modernizacji istniejącej sieci, ale również przed wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną Polski, w tym m.in. z Odnawialnymi Źródłami Energii.

„Dla Polskiej Spółki Gazownictwa, Europejski Zielony Ład to jest biometan - to jest dla nas wyzwanie. Jeśli zostaną uzgodnione warunki legislacyjne, regulacyjne, ale przede wszystkim system wsparcia producentów biometanu, a w konsekwencji także biowodoru, my musimy być gotowi na to, żeby wprowadzić go do sieci" - zaznaczył.

Ocenił, że paliwo gazowe daje stabilność działania i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, m.in. dzięki możliwości jego wykorzystania w budowaniu samodzielności polskiego przemysłu. Wymienił także wsparcie rozwoju lokalnej samodzielności energetycznej, m.in. poprzez modernizację w oparciu o gaz polskiego ciepłownictwa - zwłaszcza lokalnego.

Prezes Kowalski ocenił, że obecna sytuacja na rynku paliw zmienia się bardzo szybko, wyraził przekonanie, że gaz pozostanie paliwem nie tylko przejściowym w transformacji energetycznej, ale również przyszłościowym, m.in. jako paliwo w transporcie samochodowym.

„Mamy oficjalne potwierdzenie ze strony Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), że w latach 2019-2023 uznaje gaz ziemny jako jedno z paliw, jako jedno ze źródeł transformacji energetycznej" – powiedział.

Wyjaśnił, że w oparciu o to założenie, GK PGNiG, ale również Polska Spółka Gazownictwa prowadzi analizy pod kątem systematycznego zastępowania gazu kopalnianego, poprzez biometan oraz biowodór.

PSG wznawia odczyty liczników gazu wewnątrz lokali mieszkalnych 2020.07.06

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wznowiła realizację odczytów liczników gazu zainstalowanych wewnątrz lokali mieszkalnych.

Od 01.07.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wznowiła realizację odczytów liczników gazu zainstalowanych wewnątrz lokali mieszkalnych. Odczyty gazomierzy w tego typu lokalizacjach będą wykonywane po wyrażeniu zgody przez Odbiorcę oraz z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz dystansu społecznego wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie przypominamy, iż odczyty liczników gazu dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. są realizowane przez podmioty zewnętrzne, których lista jest dostępna na stronie PSG: https://www.psgaz.pl/firmy-realizujace-dla-psg-odczyty-gazomierzy.

Komunikat w sprawie zatwierdzenia Zmiany Taryfy nr 8 2020.05.29

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.10.2020.AIK z dnia 15 maja 2020 r. została zatwierdzona „Zmiana Taryfy Nr 8 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zmiana Taryfy Nr 8 została opublikowana w dniu 15 maja 2020 r. w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 44(1338/2020.

Treść Zmiany taryfy jest dostępna TUTAJ lub na stronach URE.

Grupa Kapitałowa PGNiG: konsekwentna gazyfikacja kraju pomimo koronawirusa 2020.05.08

Już 126 gmin uzyskało dostęp do sieci gazowej dzięki realizacji od 2018 r. Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski. Odpowiedzialna za program Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG zapowiada, że stan epidemii nie zatrzyma kolejnych inwestycji. Wsparciem dla gazyfikacji są fundusze europejskie.

Gazyfikacja kraju wpisuje się w cele wyznaczone rządowymi programami, ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na czele. Konsekwencja, z jaką Polska Spółka Gazownictwa realizuje pomimo epidemii program gazyfikacji kraju, pokazuje, jak dużym atutem jest istnienie silnych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Firmy takie nie boją się inwestować w przyszłość i realizują projekty, które nie tylko wzmacniają ich biznes, ale także służą wszystkim Polakom – powiedział Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych.

Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA, podkreślił korzyści wynikające z coraz większej dostępności błękitnego paliwa.

Możliwość korzystania z gazu to między innymi większa konkurencyjność polskich przedsiębiorców oraz szansa na eliminację problemu smogu i poprawę jakości życia mieszkańców naszego kraju. Jednocześnie gazyfikacja Polski to ważny element Strategii GK PGNiG, której celem jest wzrost wartości Grupy oraz zapewnienie rozwoju i bezpieczeństwa krajowego rynku gazu – podkreślił Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Za rozwój sieci dystrybucji gazu odpowiada Polska Spółka Gazownictwa (PSG). W październiku 2018 r. zainaugurowany został Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski, którego celem jest znaczne zwiększenie liczby gmin z dostępem do gazu. Niecałe półtora roku od rozpoczęcia realizacji programu, PSG uruchomiła usługę dystrybucji gazu w 126 gminach (stan na koniec I kw. 2020 r.), które wcześniej nie miały dostępu do błękitnego paliwa. Dzięki temu na terenie zgazyfikowanych gmin w Polsce mieszka dziś ponad 33 mln osób, a więc prawie 87 proc. populacji kraju.

– Docelowo w ramach Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski zamierzamy do 2022 roku uruchomić usługę dystrybucji gazu łącznie w 300 nowych gminach. Dodatkowo planujemy zrealizować 9 inwestycji związanych z likwidacją ograniczeń przesyłowych. Dzięki tym inwestycjom, a także dzięki stawianiu nowych stacji regazyfikacji LNG, będziemy w stanie likwidować kolejne białe plany na mapie polskiego gazownictwa – zaznaczył Ireneusz Krupa, p.o. Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

PSG zapewnia, że pomimo trudnych warunków związanych z epidemią koronawirusa, Spółka nie zamierza wstrzymywać kolejnych inwestycji w rozbudowę sieci dystrybucyjnej gazu. Ważnym wsparciem dla realizacji tego planu są fundusze europejskie.

Technologie oparte na gazie ziemnym stanowią pomost między tradycyjnymi technologiami węglowymi a technologiami opartymi całkowicie na odnawialnych źródłach energii. Polska Spółka Gazownictwa, która realizuje program gazyfikacji Polski, jest największym beneficjentem środków unijnych w segmencie dystrybucji gazu. Spółka w obecnej perspektywie finansowej uzyskała ponad 257 mln zł wsparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko na realizacje 10 inwestycji o wartości całkowitej niemal 653 mln zł – powiedział Grzegorz Puda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.

W sumie, w ramach perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020, PSG otrzymała już dofinansowanie w wysokości ponad 430 mln zł na projekty o wartości całkowitej wynoszącej prawie 1,3 mld zł.

Ostatnio PSG podpisała umowę z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym o dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa gazociągu relacji Witnica - Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą". Wsparcie w wysokości 30,31 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, pozwoli na wybudowanie ok. 48 km gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia na terenie województwa lubuskiego. Całkowity koszt projektu wynosi 82,90 mln zł brutto.

Zmiany w odczytach liczników gazu w związku z pandemią koronawirusa 2020.04.01

W trosce o bezpieczeństwo Odbiorców gazu oraz w związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wstrzymała realizację odczytów liczników gazu zainstalowanych wewnątrz lokali mieszkalnych.

Odczyty liczników gazu w tego typu lokalizacjach będą realizowane z wykorzystaniem zdalnych kanałów komunikacji, takich jak telefon lub Internet, które umożliwią pozyskanie odczytu bez konieczności bezpośredniego kontaktu z Odbiorcą gazu. W celu zapewnienia właściwego rozliczenia zużycia gazu prosimy Odbiorców gazu o podawanie stanów liczników gazu inkasentom, którzy zwrócą się do Państwa z taką prośbą.

Jednocześnie przypominamy, iż odczyty liczników gazu dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. są realizowane przez podmioty zewnętrzne, których lista jest dostępna na stronie PSG: https://www.psgaz.pl/firmy-realizujace-dla-psg-odczyty-gazomierzy.

Zmiana wzorca Porozumienia o współpracy ze Spółkami Energetycznymi 2020.03.25

Polska Spółka Gazownictwa informuje o zmianie wzorca Porozumienia o współpracy ze Spółkami Energetycznymi w zakresie rozwoju dystrybucyjnego systemu gazowego, w tym aktywizacji nieczynnych przyłączy.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym wzorem, który dostępny jest na tej stronie.

Nowe możliwości dla Klientów PSG 2020.03.20

Polska Spółka Gazownictwa stworzyła dla swoich klientów nowe możliwości załatwiania spraw związanych z przyłączaniem do sieci gazowej.

Dzięki Portalowi przyłączeniowemu wszyscy zainteresowani korzystaniem z gazu ziemnego będą mogli złożyć odpowiednie dokumenty z dowolnego miejsca i przez 24 godziny na dobę.

To innowacyjne rozwiązanie daje też możliwość kontrolowania przebiegu poszczególnych etapów procesu przyłączeniowego, m.in.  za pomocą bezpłatnych powiadomień SMS lub e-mail. Na portalu będzie można między innymi:

- złożyć wniosek o określenie warunków i możliwości przyłączenia do sieci gazowej,

- złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie,

- sprawdzić bieżące informacje o etapach i postępie pracy przyłączeniowych,

- uzyskać dokumenty końcowe oraz fakturę za przyłączenie.

Portal przyłączeniowy to bezpieczeństwo, ale też oszczędność czasu i wygoda. Wydawane przez Spółkę dokumenty będą akceptowane elektronicznie, czyli bez tradycyjnego podpisu.

W każdej chwili będzie można je pobrać, wydrukować lub przesłać dalej. Jedynie zawarcie umowy o przyłączenie wymagało będzie tradycyjnej formy pisemnej.

Zapraszamy na stronę www.psgaz.pl lub przylaczenie.psgaz.pl.

Nowa taryfa PSG zatwierdzona 2020.03.19

18 marca 2020 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową Taryfę nr 8, dotyczącą dystrybucji paliw gazowych przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Średnie stawki w nowej taryfie są wyższe o 3,5% od obecnie obowiązujących. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Taryfa nr 8 powinna wejść w życie nie wcześniej, niż 14 dni i nie później, niż do 45 dnia po jej publikacji przez Prezesa URE. Dzięki podniesieniu Taryfy Polska Spółka Gazownictwa będzie miała zabezpieczone środki na realizację wszystkich zaplanowanych inwestycji oraz na zapewnienie bezpiecznego i ciągłego dostarczania gazu do odbiorców.

Szczegóły dotyczące zatwierdzonej Taryfy Dystrybucyjnej dostępne są na stronie internetowej www.ure.gov.pl.

PSG zapewnia stabilne dostawy gazu 2020.03.16

Należąca do GK PGNiG Polska Spółka Gazownictwa – Narodowy Operator Systemu Dystrybucji Gazu Ziemnego dokłada wszelkich starań, by w związku z epidemią koronawirusa dostawy gazu do ponad 7 milionów odbiorców w całym kraju nie były zagrożone i odbywały się w sposób ciągły i bezpieczny.

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa podejmuje niezbędne działania, mające na celu zapewnienie ponad 11 tysiącom pracowników PSG bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działalności spółki. Bezpieczeństwo pracowników jest gwarancją zachowania stabilności dostaw gazu do naszych odbiorców, dlatego spółka ograniczyła funkcjonowanie Miejsc Obsługi Klienta i wstęp do budynków gazowni i placówek gazowniczych.

PSG wdrożyła system pracy zdalnej dla części pracowników i zapewniła środki bezpieczeństwa dla tych, którzy utrzymują ciągłość dyżurów we wszystkich kluczowych jednostkach, m.in. w Centralnej Dyspozycja Gazu i Pogotowiu Gazowym. Specjalnie powołany zespół na bieżąco monitoruje i wdraża kolejne procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Polska Spółka Gazownictwa jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu. Każdego roku dostarcza mieszkańcom Polski niemal 12 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego.