DLA MEDIÓW • 29 sierpnia 2023

PSG zainwestowało w gazyfikację Osowca łącznie 2,5 mln zł

Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła kolejną inwestycję na terenie m. Osowiec w gminie Żabia Wola. W ramach rozpoczętych działań spółka wybuduje blisko 6 km sieci gazowej. W wydarzeniu rozpoczynającym kolejny etap inwestycji wzięli udział m.in. prezes zarządu PSG Robert Więckowski oraz członkowie zarządu: Marian Żołyniak i Piotr Staroń.
– Polska Spółka Gazownictwa jest jedną z pierwszych firm, które odwiedziłam w ramach mojego projektu „Firma przyjazna rodzinie”. Cieszę się, że pracodawca, który dba o swoich pracowników i ich rodziny, prowadzi też takie inwestycje, które pozwalają rozwijać się małym miastom i wsiom, a co za tym idzie gwarantują komfort życia rodzinom mieszkającym na tych terenach – powiedziała Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

W rozpoczęty kolejny etap inwestycji Polska Spółka Gazownictwa zainwestuje ponad 800 tys. zł. Po ukończeniu tej inwestycji dostęp do błękitnego paliwa będą mieli zapewnieni prawie wszyscy mieszkańcy Osowca, czyli ok. kilkuset odbiorców.

– Naszą aspiracją jest, żeby jak najwięcej Polaków miało dostęp do błękitnego paliwa. Zgazyfikowane tereny rozwijają się dużo szybciej. Jest to zachęta nie tylko dla inwestorów, ale także dla mieszkańców, którzy chętniej przeprowadzają się w takie miejsca. Gaz ziemny jest nie tylko najbardziej ekologicznym paliwem kopalnym, ale także przekłada się na komfort użytkowania i oszczędności osób, które z niego korzystają – dodał Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. 

Obecnie w gminie Żabia Wola Polska Spółka Gazownictwa realizuje także zadania związane z gazyfikacją m.in. miejscowości: Zaręby, Ciepłe, Jastrzębnik i Słubica. Łącznie w ramach tych inwestycji powstanie blisko 17 km sieci gazowej.

– Bardzo się cieszę z rozpoczęcia tej inwestycji. Dziś pierwsza klientka podpisała już umowę z Polską Spółką Gazownictwa i ona będzie miała w pierwszej kolejności wybudowane przyłącze gazowe. Zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, by składali wnioski o przyłączenie do sieci gazowej. Dzięki temu będą mogli Państwo korzystać z tańszego paliwa gazowego i oddychać dużo czystszym powietrzem – podsumował Piotr Rybka, wójt gminy Żabia Wola.
Dla Klienta

Portal przyłączeniowy Taryfa Przydatne dokumenty i cenniki

Dla Sprzedawcy

IRiESD Umowa dystrybucyjna Mapa ORCS i jakość gazu

Dla Kontrahenta

Wymagania dla wykonawców Kontakt dla kontrahentów Pliki do pobrania

Kariera

Oferty pracy Praktyki i staże Co oferujemy?

© 2023 Copyright Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. created by Openform