Miejsce pracy

Zapewniamy bezpieczeństwo i godne środowisko pracy. Dbamy o możliwości rozwoju i realizacji ambicji zawodowych, satysfakcję z pracy, kulturę etyczną, w tym budowanie pozytywnych relacji sprzyjających zaufaniu w codziennej pracy.

Praktyki i staże

We wrześniu 2017 roku zatwierdziliśmy Program Praktyk i Staży, który umożliwia uczestnikom zapoznanie się z wymogami, jakie PSG stawia przed swoimi pracownikami. Dzięki wysokiej jakości praktyk i staży uczniowie klas gazowniczych ze szkół zawodowych objętych patronatem spółki, a także absolwenci, zdobywają wiedzę oraz doświadczenie zwiększające ich szanse na rynku pracy.

Adaptacja pracowników

W 2017 roku powstał Program Adaptacji Pracowników z myślą o nowych, zmieniających obszar zatrudnienia czy też powracających do pracy po długiej nieobecności pracownikach. Adaptacja zawodowa polega na zapoznaniu nowej osoby z firmą i miejscem pracy oraz sprawnym wdrożeniu jej w zadania przewidziane na danym stanowisku.

Proces rozpoczynamy z chwilą przyjęcia pracownika i kończymy w momencie nabycia przez niego wiedzy i umiejętności świadczących o sprawności zawodowej i społecznej w organizacji. Pozwala to uniknąć wielu problemów, m.in. niskiej efektywności, pracy metodą prób i błędów, braku motywacji, poczucia alienacji i konfliktów wśród pracowników. Adaptacja podnosi komfort pracy i wzmacnia stabilność zatrudnienia.

Ścieżki kariery

Stosujemy system zarządzania karierą, który umożliwia przemieszczanie się pracowników pomiędzy stanowiskami zarówno w strukturze pionowej, jak i poziomej. Dzięki niemu:

  • dopasowujemy zadania do aspiracji i kompetencji,
  • proponujemy szkolenia i plany rozwoju,
  • wspieramy dialog i pozytywne relacje pracowników z przełożonymi,
  • dbamy o wzrost zaangażowania i lojalność pracowników,
  • promujemy rekrutacje wewnętrzne,
  • tworzymy ścieżki sukcesji – co zapewnia ciągłość zarządzania,
  • poprawiamy komunikację i wymianę doświadczeń wewnątrz firmy.

Tworzymy kulturę organizacyjną zorientowaną na motywację, ciągłe doskonalenie i rozwój, co korzystnie wpływa zarówno na komfort pracy, jak i wyniki całego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie sukcesją

Aby zapewnić ciągłość obsady i stabilność zarządzania, wypracowaliśmy narzędzie analityczne do sporządzania listy kluczowych stanowisk pracy. Uwzględnia ona stanowiska z największym zakresem odpowiedzialności, istotne dla realizacji założonej strategii, celów biznesowych oraz powodzenia całej organizacji.

Od pracowników pełniących te funkcje wymagana jest specjalistyczna, często rzadka wiedza merytoryczna, a także umiejętność formułowania, organizowania oraz nadzorowania działań całych zespołów. Dla tych właśnie stanowisk pracy w PSG opracowaliśmy Program Zarządzania Sukcesją. Służy on monitorowaniu ryzyka powstawania wakatów. Pomaga identyfikować kandydatów i przygotować ich do objęcia kluczowych stanowisk pracy.

Akademia Trenerów

To innowacyjny projekt, którego celem jest dzielenie się wiedzą wśród pracowników. Do 2015 r. większość szkoleń w PSG realizowały firmy zewnętrzne. Po wdrożeniu rozwiązania szkolenia tworzą także pracownicy spółki. Zakres tematyczny jest szeroki. Największą popularnością cieszą się zagadnienia techniczne związane z branżą gazowniczą oraz kwestie informatyczne. Akademia spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. W 2017 roku z oferty skorzystało blisko 1500 pracowników. Odbyło się w sumie 120 szkoleń w 25 miastach.