Aktualności

Powrót

Znakomite efekty realizacji nowej strategii Polskiej Spółki Gazownictwa

W czerwcu bieżącego roku Polska Spółka Gazownictwa przyjęła nową Strategię na lata 2016 – 2022. Główny nacisk został w niej położony na podnoszenie wartości dla Właściciela, zwiększanie wolumenu dystrybuowanego gazu, pozyskanie nowych klientów oraz gazyfikację nowych obszarów.

Po pierwszych trzech kwartałach 2016 r. wskaźnik EBITDA wyniósł 1 901,9 mln PLN, co było wynikiem lepszym od planowanego o 12,9%. Wolumen dystrybuowanego gazu kształtował się na poziomie 7,41 mld m3, co stanowi prawie 72% realizacji planu rocznego. Należy przy tym zauważyć, że do końca roku miesięczny wolumen będzie wzrastał, z uwagi na spadające temperatury.

W tym czasie zrealizowano 39 457 sztuk nowych przyłączy, czyli o 37% więcej niż zaplanowano. Wynikiem tym PSG zbliżyło się do realizacji celu rocznego. Do 2022 roku zakładano gazyfikację 74 nowych gmin. W ostatnim czasie przeprowadzono spotkania z przedstawicielami 138 gmin i podpisano listy intencyjne na gazyfikację z 60 gminami.

Porównanie realizacji celów za pierwsze trzy kwartały w latach 2015 i 2016

Nazwa celu

I – IX 2015

I – IX 2016

Odchylenie

EBITDA (mln PLN)

1 772,2

1 901,9

+ 7,3%

Wolumen (mld m3)

6,96

7,41

+ 6,5%

Liczba przyłączy (szt.)

29 859

39 457

+ 32%

2016.10.28