Aktualności

Powrót

Zmiana taryfy nr 3

Szanowni Państwo,

informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr DRG-4212-62(6)/2015/22378/III/KGa z dnia 16 grudnia 2015 r.) została zatwierdzona „Zmiana Taryfy Nr 3 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” Polskiej Spółki Gazownictwa oraz przedłużenie okresu jej obowiązywania do 30 czerwca 2016 r.

 

Zatwierdzona zmiana taryfy nie powoduje zmiany stawek opłat za świadczone usługi dystrybucji i regazyfikacji i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Dokument został opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe nr 86/2015 (874).

 

Treść zmiany taryfy zostanie zamieszczona stronie PSG w zakładce Dla Klienta.

2015.12.18