Aktualności

Powrót

Zmiana siedziby i adresu Polskiej Spółki Gazownictwa w Krajowym Rejestrze Sądowym

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 5.12.2018 r. sąd rejestrowy dokonał zmiany wpisu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego, obejmującego zmianę siedziby – na miasto Tarnów oraz adresu na następujący - ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

2018.12.07