Aktualności

Powrót

Zakończenie cyklu konferencji ,,Model zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”.

Szanowni Państwo,

w marcu br. zakończył się cykl spotkań przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa z wykonawcami pn. „Model zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”. Spotkania, zorganizowane na terenie każdego z sześciu Oddziałów Spółki, przybrały formę sesji dialogowych, podczas których Dyrektor Departamentu Zakupów Katarzyna Mikuta wyjaśniała wykonawcom kluczowe zagadnienia związane ze stosowaniem obowiązujących w Spółce procedur zakupowych. W programie konferencji znalazło się także miejsce na omówienie uwag dotychczas zgłaszanych przez wykonawców, jak i na wspólną owocną dyskusję, polegającą na wymianie poglądów i opinii.

W spotkaniach wzięło łącznie udział 668 wykonawców, w tym w poszczególnych Oddziałach: w Poznaniu 131, we Wrocławiu 60, w Zabrzu 170, w Warszawie 134, w Tarnowie 85, zaś w Gdańsku 88 wykonawców.

Wszystkim dziękujemy za udział oraz wyrażone podczas spotkań spostrzeżenia i poglądy!

Wszelkie uwagi oraz oczekiwania, zgłoszone przez uczestników w trakcie spotkań są aktualnie wnikliwie analizowane, celem podjęcia działań, zmierzających do optymalizacji procesu zakupowego w Spółce.

Mając na względzie bardzo duże zainteresowanie spotkaniami ze strony wykonawców oraz ich pozytywne efekty, planowane jest kontunuowanie podobnych sesji dialogowych w przyszłości.

 

2016.03.23