Aktualności

Powrót

Wyniki Polskiej Spółki Gazownictwa za trzy kwartały 2017 roku

Po trzech kwartałach 2017 r. wyniki finansowe Polskiej Spółki Gazownictwa wyniosły:

Wartości w mln PLN

Wykonanie

I-IX 2017

EBITDA

1 979

EBIT

1 284

Wynik finansowy netto

1 050

 

Rezultaty te osiągnięto dzięki stale prowadzonym działaniom w zakresie optymalizacji procesów, które przyniosły oszczędności na działalności operacyjnej.

Wyniki za trzy kwartały 2017 r. zbiegły się z pierwszym rokiem realizacji nowej Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016 – 2022, zatwierdzonej 29 czerwca 2016 r. przez Zarząd PGNiG S.A. (właściciel PSG). Zmiany rozpoczęte z początkiem 2016 r i później zapisane w Strategii istotnie zwiększyły możliwości realizowania proaktywnego przyłączania odbiorców do sieci gazowej i gazyfikowania nowych obszarów. W okresie od 1 lipca 2016 do 30 września 2017 roku, PSG podpisało 453 listy intencyjne z gminami w całej Polsce.

Działania te połączone z optymalizacją procesów znalazły również swoje odzwierciedlenie w znacznej poprawie wyników finansowych w stosunku do roku bazowego 2015, co prezentuje poniższa tabela.

Wartości w mln PLN Wykonanie Wykonanie Wykonanie Δ % Δ %
I-IX 2015 I-IX 2016 I-IX 2017 2015-2016 2015-2017
EBITDA     1 772,2        1 901,9        1 979,0    7,3% 11,7%
EBIT     1 101,6        1 206,9        1 284,0    9,6% 16,6%
Wynik finansowy netto        893,8           981,5        1 050,0    9,8% 17,5%

 

2017.11.23