Aktualności

Powrót

Wyniki Polskiej Spółki Gazownictwa za I półrocze 2017 r.

Po I półroczu 2017 r. wyniki finansowe Polskiej Spółki Gazownictwa wyniosły:

Wartości w mln PLN

Wykonanie

I-VI 2017

EBITDA

1 411,6

EBIT

946,1

Wynik finansowy netto

777,5

 

pomimo wzrostu zatrudnienia w PSG o 460 osób na koniec czerwca 2017 r., w tym bezpośrednio w obszarze eksploatacji sieci gazowych o 276 osób. Rezultaty te osiągnięto dzięki stale prowadzonym działaniom w zakresie optymalizacji procesów, które przyniosły oszczędności na działalności operacyjnej.

Wyniki za I półrocze 2017 r. zbiegły się z pierwszym rokiem realizacji nowej Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016 – 2022, zatwierdzonej 29 czerwca 2016 r. przez Zarząd PGNiG S.A. (właściciel PSG). Zmiany rozpoczęte z początkiem 2016 r i później zapisane w Strategii istotnie zwiększyły możliwości realizowania proaktywnego przyłączania odbiorców do sieci gazowej i gazyfikowania nowych obszarów. W okresie 01 lipiec 2016 do 30 czerwca 2017 roku, PSG podpisało 439 listów intencyjnych z gminami w całej Polsce. Działania te połączone z optymalizacją procesów znalazły również swoje odzwierciedlenie w znacznej poprawie wyników finansowych w stosunku do roku bazowego 2015 co prezentuje poniższa tabela.

Wartości w mln PLN

Wykonanie I-VI 2015

Wykonanie I-VI 2016

Wykonanie I-VI 2017

Δ %

2015-2016

Δ %

2015-2017

EBITDA

1 184,3

1 374,3

1 411,6

+ 16,0%

+ 19,2%

EBIT

740,0

913,9

946,1

+ 23,5%

+ 27,9%

Wynik finansowy netto

601,1

739,4

777,5

+ 23,0%

+ 29,3%

 

 

 

 

 

 

 

2017.08.30