Aktualności

Powrót

Wdrożenie standardu EDIFACT

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), wprowadza w ramach wszystkich swoich Oddziałów, ujednolicony standard wymiany danych, związanych ze świadczeniem usług dystrybucji paliwa gazowego, oparty o standardy EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport). Wdrożenie tego standardu w systemach informatycznych PSG planowane było na 31 marca 2016 r., jednakże w trosce o dotrzymanie najwyższej staranności w komunikacji z kontrahentami oraz w celu spełnienia koniecznych wymagań standardu EDIFACT, PSG przesunęła termin uruchomienia elektronicznej wymiany danych w oparciu o ten standard do 30 września 2016 r.

Niezależnie od wskazanego terminu, jesteśmy gotowi do podjęcia działań w celu rozpoczęcia testów komunikacji ze zgłaszającymi się przedstawicielami ZUD. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy [email protected]

Odpowiedzi na wpływające do PSG pytania, dotyczące implementacji normy EDIFACT będą publikowane na stronie www.psgaz.pl/edi.

Szczegółowy opis wymiany danych pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu, wraz z kompletem dokumentów dostępny jest w Zakładce Dla klienta/ EDI/Pliki do pobrania. Zakres wymiany danych będzie przez PSG sukcesywnie rozszerzany, w oparciu o powyższy standard, a informacje o terminie wprowadzenia nowych rozszerzeń wraz z ich pełnym opisem będą publikowane na stronie internetowej PSG z odpowiednim wyprzedzeniem.

EDIFACT to międzynarodowa norma, dotycząca elektronicznej wymiany danych, opracowana w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i przyjęta przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako norma ISO 9735. Służy ona do wymiany danych dotyczących zdarzeń związanych z realizacją świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego, w szczególności z:

  1. obsługą Pojedynczych Zleceń Dystrybucji (PZD),
  2. obsługą procesu zmiany Sprzedawcy (PZD – zmiana sprzedawcy),
  3. przekazywaniem danych pomiarowych i rozliczeniowych.
2016.03.31