Aktualności

Powrót

Sprawozdanie Podmiotu Odpowiedzialnego za Prognozowanie

W związku z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. publikuje Sprawozdanie w sprawie dokładności prognoz mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci.

Sprawozdanie zostało umieszczone w zakładce: Dla Klienta > Prognozowanie ilości odbieranych przez ZUD.

2018.10.04