Aktualności

Powrót

Spotkanie przedstawicieli PSG z zagranicznymi inwestorami

W dniu 15.02.2017 w Łodzi odbyło się spotkanie dotyczące zabezpieczenia dostaw gazu ziemnego w związku z planowanymi w województwie łódzkim inwestycjami strategicznymi.
 
W spotkaniu, zorganizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego, wzięli udział przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, PGNiG Obrót Detaliczny,  Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz inwestorzy z Chin, zainteresowani budową huty szkła na terenie jednej z dwóch wybranych gmin województwa łódzkiego.
 
Chińska firma to jeden z największych na świecie producentów szkła samochodowego, budowlanego oraz specjalistycznego. W trakcie spotkania dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi przedstawiła możliwości zasilania w gaz ziemny planowanej inwestycji oraz wymagania dotyczące parametrów technicznych, niezbędnych do zapewnienia dostaw tego paliwa do zakładu. PSG zadeklarowała gotowość do jak najszybszego rozpoczęcia prac związanych z projektowaniem tak znacznych rozmiarów sieci gazowej.
 
 

Członek Zarządu PSG Tomasz Blacharski złożył chińskim inwestorom ofertę współpracy, przedstawiając potencjał i zasoby Spółki w województwie, a także jej możliwości w zakresie rozbudowy sieci. Zadeklarował, że Polska Spółka Gazownictwa zrealizuje inwestycję w terminie 24 miesięcy, tak by zakład mógł zgodnie z oczekiwaniami strony chińskiej rozpocząć produkcję w 2019 roku. Podobne deklaracje dochowania terminu zakończenia inwestycji złożyli również przedstawiciele OGP GAZ-SYSTEM S.A. 

Prezes Tomasz Blacharski przekazał również przedstawicielom chińskiej firmy druk wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, by w sposób formalny zainicjować procedurę przyłączania chińskiego kontrahenta do sieci gazowej.

2017.02.20