Aktualności

Powrót

Rozpoczęcie procesu konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., będąca operatorem systemu dystrybucyjnego, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w procesie konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej nr 1/2020.

W ramach Karty Aktualizacji proponuje się doprecyzowanie postanowień w zakresie przyjmowania do Systemu dystrybucyjnego paliw gazowych ze Źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem biogazu oraz biogazu rolniczego (biometanu). Z uwagi na rosnące zainteresowanie przyłączaniem biogazowni do systemu dystrybucyjnego, koniecznym jest doprecyzowanie zagadnień związanych z parametrami jakościowymi biogazu wprowadzanego do systemu dystrybucyjnego, jak również parametrów jakościowych paliw gazowych dystrybuowanych systemem dystrybucyjnym, w tym w szczególności w obszarach, w których ten system zasilany będzie biogazem oraz biogazem rolniczym.

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 6 listopada 2020 r, przesyłając formularz do składania uwag, jednocześnie w formacie MS Excel oraz PDF, na adres e-mail: [email protected]

2020.10.23