Aktualności

Powrót

PSG zaprasza innowacyjne firmy do współpracy ​

Wystartowała III edycja Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów. To projekt, w którym startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zgłaszać swoje rozwiązania dla spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. W tej edycji na innowacyjne projekty czeka Polska Spółka Gazownictwa. Najlepsze zostaną wybrane do wdrożenia.

PGNiG SA we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa poszukują rozwiązań odpowiadających potrzebom technologicznym i biznesowym stojącym przed Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Do zgłoszeń zapraszamy startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

W trzeciej edycji Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów szukamy podmiotów, które swoimi propozycjami rozwiązań najlepiej odpowiadają na wyzwania technologiczne i biznesowe Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., i które są możliwe do demonstracji, pilotażu i/lub komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.

Nabór skierowany jest do startupów oraz przedstawicieli segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferujących produkt lub usługę, na co najmniej 7. Poziomie Gotowości Technologicznej, tj. takim, który umożliwia przeprowadzenie demonstracji oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.

Polska Spółka Gazownictwa poszukuje rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne i  biznesowe spółki związane z poniższymi obszarami:

1. Rozwój inteligentnej sieci gazowej (GAS SMART GRID)

2. Optymalizacja energetyczna stacji gazowych

3. Nowe sposoby łączenia tworzyw sztucznych ze stalą

4. Power-to-Gas​

Termin zgłaszania propozycji zgodnych z zaprezentowana tematyką upływa 10 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje, wymagane dokumenty oraz zgłoszenia projektów na Platformie Transferu technologii ARP pod adresem: www.ptt.arp.pl/Warsztaty

Wybrane podmioty zostaną zaproszone na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów, które odbędą się w grudniu 2016 r.

2016.10.17